Κύπρος: Και με τη «βούλα» του Ευρωδικαστηρίου το κούρεμα των καταθέσεων | Pagenews.gr
Pagenews Team 20 Σεπτεμβρίου 2016, 10:13

Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο επικύρωσε την απόφαση του για την απόρριψη των προσφυγών που είχαν καταθέσει Κύπριοι καταθέτες κατά της απόφασης που υπέγραψε η κυβέρνηση Αναστασιάδη το 2013 για να λάβουν αποζημίωση ίση με τη μείωση της αξίας των καταθέσεών τους την οποία, όπως υποστηρίζουν, υπέστησαν λόγω της σύναψης του Μνημονίου.

Σε ανακοίνωση που εξέδωσε το Δικαστήριο την Τρίτη υπενθυμίζει ότι η χρηματοδοτική συνδρομή προς την Κύπρο δόθηκε από τον ESM (Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας), στο πλαίσιο του προγράμματος μακροοικονομικής προσαρμογής.

Στη συνέχεια αναφέρει, μεταξύ άλλων, ότι ο ESM δεν περιλαμβάνεται στα θεσμικά όργανα της ΕΕ και ότι η δήλωση της Ευρωομάδας, βάσει της οποίας χρηματοδοτήθηκε η Κύπρος δεν αποτελεί πράξη της Επιτροπής και της Ευρωπα:iκής Κεντρικής Τράπεζας ούτε παράγει έννομα αποτελέσματα έναντι τρίτων.

Ως προς τις αγωγές αποζημίωσης το Ευρωδικαστήριο αποφάνθηκε ότι «η μείωση της αξίας των καταθέσεων των ιδιωτών δεν μπορεί να θεωρηθεί υπέρμετρη και απαράδεκτη παρέμβαση θίγουσα την ίδια την ουσία του δικαιώματος ιδιοκτησίας των καταθετών, το οποίο κατοχυρώνεται από το άρθρο 17, παράγραφος 1, του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης».

Και αυτό διότι, όπως αναφέρεται, «η υπογραφή του επίμαχου μνημονίου κατανόησης ανταποκρίνεται σε σκοπό γενικού συμφέροντος που επιδιώκει η ΕΕ», ήτοι στη διασφάλιση της σταθερότητας του τραπεζικού συστήματος της ζώνης του ευρώ στο σύνολό της.

«Λαμβανομένου υπόψη του σκοπού και της φύσεως των υπό εξέταση μέτρων καθώς και του άμεσου κινδύνου οικονομικής ζημίας τον οποίο θα διέτρεχαν οι καταθέτες των οικείων τραπεζών σε περίπτωση πτωχεύσεως αυτών, τα εν λόγω μέτρα δεν συνιστούν υπέρμετρη και απαράδεκτη παρέμβαση θίγουσα την ίδια την ουσία του δικαιώματος ιδιοκτησίας των καταθετών» επισημαίνει το Ευρωδικαστήριο.