Επ. Ανταγωνισμού: «Ναι» στην εξαγορά του Hilton | Pagenews.gr
Pagenews Team 2 Δεκεμβρίου 2016, 12:57 2 Δεκεμβρίου 2016, 12:57

Το «πράσινο φως» στην εξαγορά του Hilton άναψε η Επιτροπή Ανταγωνισμού.

Σύμφωνα με την Επιτροπή, η εξαγορά της Ιονικής Ξενοδοχειακής που ελέγχει το Hilton Αθηνών από την εταιρεία Home Holdings ΑΕ, δεν προκαλεί προβλήματα ανταγωνισμού.

Ειδικότερα, η ανακοίνωση της Επιτροπής Ανταγωνισμού, έχει ως εξής:

Η Επιτροπή Ανταγωνισμού σε Τμήμα, με την υπ’ αριθ. 633/2016 ομόφωνη απόφασή της, ενέκρινε, κατ’ άρθρο 8 παρ. 3 του ν.3959/2011, τη γνωστοποιηθείσα συγκέντρωση που αφορά στην απόκτηση του (κατά προσέγγιση) 97,27% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας «Ιονική Ξενοδοχειακαί Επιχειρήσεις Α.Ε.», ιδιοκτήτριας του ξενοδοχείου «Hilton Αθηνών», από τις εταιρίες «D-Marine Investments Holding B.V.» και «Τουριστικές Επιχειρήσεις Μεσσηνίας Ανώνυμη Εταιρεία», μέσω της κοινής τους εταιρίας «HOME HOLDINGS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ».

Με την απόφασή της, η Επιτροπή Ανταγωνισμού έκρινε ότι η ως άνω συγκέντρωση δεν προκαλεί σοβαρές αμφιβολίες ως προς το συμβατό αυτής με τις απαιτήσεις λειτουργίας του ανταγωνισμού στην αγορά της παροχής ξενοδοχειακών υπηρεσιών.