Κομισιόν: Πρόοδος στην εφαρμογή του προγράμματος μετεγκατάστασης προσφύγων | Pagenews.gr
Pagenews Team 8 Δεκεμβρίου 2016, 14:40

Για αύξηση του αριθμού των μετεγκαταστάσεων προσφύγων κατά τον Νοέμβριο κάνει λόγο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στη μηνιαία της έκθεση της.

 Ειδικότερα, όπως αναφέρει η έκθεση, τον Νοέμβριο πραγματοποιήθηκαν 1.406 μετεγκαταστάσεις, ο μεγαλύτερος αριθμός σε ένα μήνα μέχρι σήμερα. Το γεγονός αυτό «επιβεβαιώνει μια διαρκώς θετική τάση, καθώς οι μετεγκαταστάσεις από την Ελλάδα σταθεροποιούνται σε περίπου 1.000, ενώ οι μετεγκαταστάσεις από την Ιταλία έχουν αυξηθεί σημαντικά». Συνολικά, 8.162 άτομα έχουν μετεγκατασταθεί μέχρι σήμερα, 6.212 από την Ελλάδα και 1.950 από την Ιταλία.

Σε αυτό το πλαίσιο, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θεωρεί ότι θα πρέπει να είναι εφικτή πλέον η μεταφορά όλων των επιλέξιμων αιτούντων μετεγκατάσταση στην Ελλάδα και την Ιταλία προς άλλα κράτη μέλη έως τον Σεπτέμβριο του 2017.

 Ως εκ τούτου, σημειώνει πως τα κράτη-μέλη θα πρέπει στο εξής να πραγματοποιούν κάθε μήνα τουλάχιστον 2.000 μετεγκαταστάσεις από την Ελλάδα και 1.000 από την Ιταλία. 

Από τον Απρίλιο του 2017, ο μηνιαίος αριθμός μετεγκαταστάσεων θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 3.000 από την Ελλάδα και 1.500 από την Ιταλία.

TAGS: