Οι όροι και οι προϋποθέσεις για την εθελουσία της Εθνικής Τράπεζας | Pagenews.gr
Pagenews Team 9 Δεκεμβρίου 2016, 18:43

Την ερχόμενη Δευτέρα 12 Δεκεμβρίου ξεκινά το πρόγραμμα εθελουσίας εξόδου στην Εθνική Τράπεζα και θα διαρκέσει μέχρι τις 22 του μηνός, σύμφωνα με τα όσα ανακοίνωσε στο Σύλλογο Εργαζομένων ΕΤΕ η διοίκηση της τράπεζας.

Σύμφωνα με τους όρους, το πρόγραμμα απευθύνεται στο σύνολο του προσωπικού με συμβάσεις εξαρτημένης εργασίας αορίστου χρόνου που δουλεύουν σε καθεστώς πλήρους απασχόλησης, καθώς και σε όσους δικηγόρους απασχολούνται με σύμβαση έμμισθης εντολής. Επίσης περιλαμβάνεται και το προσωπικό της τράπεζας που παρέχει υπηρεσίες σε θυγατρικές σε Ελλάδα και εξωτερικό ή σε άλλους φορείς με απόσπαση.

Ελάχιστες προϋποθέσεις για τη συμμετοχή στο πρόγραμμα είναι ο εργαζόμενος να έχει συμπληρώσει τα 30 έτη ηλικίας και τα 3 χρόνια προϋπηρεσίας (2 χρόνια για έμμισθους δικηγόρους) έως τις 30/11/2016. 

Το πρόγραμμα προβλέπει δυνατότητα άμεσης αποχώρησης με καταβολή αποζημίωσης μέχρι 42 μηνιαίους μεικτούς μισθούς ή δυνατότητα διετούς άδειας με πλήρεις αποδοχές. 

Σημειώνεται ότι η αποζημίωση προσαυξάνεται ανάλογα με την ηλικία, ενώ είναι προσαυξημένη κατά 20% για τους εργαζόμενους που δουλεύουν σε καταστήματα τα οποία έχει ανακοινωθεί ότι θα κλείσουν. 

Επίσης, το πρόγραμμα προβλέπει τη χορήγηση ποσού 5.000 ευρώ για κάθε ένα από τα προστατευόμενα τέκνα.

Συγκεκριμένα, το πρόγραμμα προβλέπει:

Για τους κλάδους κύριου και τεχνικού προσωπικού, τους εισπράκτορες και τους δικηγόρους με σχέση έμμισθης εντολής, καταβολή 24 – 42 μισθών, η οποία προσαυξάνεται κατά 20% για όσους υπαλλήλους έχουν προϋπηρεσία στην τράπεζα ίση ή μεγαλύτερη των 26 ετών και δεν τους έχουν ανατεθεί οριστικά καθήκοντα ευθύνης.

Για τους ειδικούς συνεργάτες, συμβούλους διοίκησης και υπαλλήλους αορίστου χρόνου που δεν υπάγονται στις διατάξεις Κανονισμού Εργασίας, καταβολή 30 μηνιαίων μισθών, ανεξαρτήτως ηλικίας και προϋπηρεσίας, εφόσον πληρούνται τα προβλεπόμενα ελάχιστα όρια.

TAGS: