Πόθεν έσχες: Μόνο ένα ακίνητο για Τσίπρα, μετοχές της Samsung στην ιδιοκτησία Κυριάκου | Pagenews.gr
Pagenews Team 28 Δεκεμβρίου 2016, 12:19

Μόνο ένα ακίνητο δηλώνει στην διάθεσή του ο πρωθυπουργός, μετοχές στη Samsung κατέχει ο αρχηγός της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης, όπως προκύπτει από τα πόθεν έσχες των πολιτικών αρχηγών, τα οποία δόθηκαν την Τετάρτη στη δημοσιότητα. Αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα της Βουλής, όπου θα παραμείνουν για ένα χρόνο και όχι για ένα μήνα, όπως συνηθιζόταν τα τελευταία χρόνια.

Σημειώνεται ότι τα πόθεν έσχες αφορούν το 2013 και το 2014, ενώ τον Μάιο είχαν δοθεί τα πόθεν έσχες του 2012. Είναι πρώτη φορά που δίνονται στη δημοσιότητα πόθεν έσχες τριών χρόνων, ενώ τα προηγούμενα χρόνια γινόταν δημοσιοποίηση στοιχείων ενός έτους κάθε δύο χρόνια.

Όπως έχει γίνει γνωστό, ο κ. Ευστάθιος Μπούκουρας, τ. βουλευτής του ελληνικού Κοινοβουλίου, καίτοι υπόχρεος, δεν υπέβαλε τις απαιτούμενες δηλώσεις και για τον λόγο αυτό η Επιτροπή διαβίβασε τον σχετικό φάκελο στον εισαγγελέα Εφετών για το αδίκημα της μη υποβολής ΔΠΚ κατ’ άρθρο 6 παρ. 2 εδαφ. α του ν. 3213/2003, ως ισχύει.

Οι ορκωτοί ελεγκτές λογιστές διενήργησαν τον έλεγχο των δηλώσεων και των δικαιολογητικών που υπεβλήθησαν σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3213/2003. Όπου συνέτρεχε περίπτωση κάλεσαν τους υπόχρεους, προς παροχή διευκρινίσεων, κατά το άρθρο 3 παρ. 4 του ως άνω νόμου και τελικώς συνέταξαν ατομικές εκθέσεις ελέγχου για κάθε ελεγχόμενο.

Στις εκθέσεις αυτές, μετά από σχετικό έλεγχο, έγινε πλήρης καταγραφή όλων των δηλωθέντων περιουσιακών στοιχείων. Ο έλεγχος που διενεργήθηκε απέβλεπε στη διακρίβωση του εάν, με βάση τα δηλωθέντα και ελεγχθέντα δεδομένα, η απόκτηση νέων περιουσιακών στοιχείων ή η επαύξηση υφισταμένων, εκ μέρους των υπόχρεων, δικαιολογείται από το ύψος των πάσης φύσεως εσόδων αυτών, σε συνδυασμό και με τις δαπάνες διαβίωσής τους.

Στον εισαγγελέα Εφετών διαβιβάστηκε ο φάκελος του κ. Γεωργίου Καρατζαφέρη, τ. βουλευτή του ελληνικού Κοινοβουλίου, για το αδίκημα της υποβολής ανακριβούς δήλωσης (αρθ. 98 παρ. 1 ΠΚ και 6 παρ. 2 και 3 ν. 3213/2003 ως ισχύει).


Αλέξης Τσίπρας


Σταθερότητα χαρακτηρίζει τα πόθεν έσχες του κ. Αλέξη Τσίπρα καθώς εισοδήματα, τραπεζικές καταθέσεις και ακίνητη περιουσία δεν εμφανίζει μεταβολές.


Στο πόθεν έσχες που κατέθεσε το 2014 και αφορά το οικονομικό έτος 2013 δήλωσε εισοδήματα από την βουλευτική δραστηριότητα ύψους 71.071 ευρώ εκ των οποίων τα 46.857 ευρώ αφορολόγητα και 2.462,19 ευρώ από λοιπές πηγές. Στις πέντε τραπεζικές καταθέσεις που διατηρεί στην Εθνική Τράπεζα είχε 19.427 ευρώ. Επίσης, στην κατοχή του έχει ένα διαμέρισμα 114 τ.μ ενώ δεν διαθέτει χαρτοφυλάκιο με μετοχές, ομόλογα ή αμοιβαία κεφάλαια. Τέλος, ο κ. Τσίπρας δηλώνει την μηχανή 652 κ.ε. που απέκτησε το 2007.


Στο πόθεν έσχες της επόμενης χρονιάς που δίνεται στην δημοσιότητα και αφορά το 2015 (χρήση 2014) δήλωσε βουλευτικά εισοδήματα 71.539 εκ των οποίων τα 46.857 αφορολόγητα και άλλα 2.463 από λοιπές πηγές.


Δίχως μεταβολή εμφανίζεται η κινητή και ακίνητη περιουσία καθώς στην κατοχή του παραμένει το διαμέρισμα 114 τ.μ. και η μοτοσυκλέτα.


Επίσης, οι τραπεζικές καταθέσεις του ανέρχονται σε 23.671 ευρώ. 

Κυριάκος Μητσοτάκης

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης από τη βουλευτική του αποζημίωση το 2013 δηλώνει 78.204 και το 2014 δηλώνει 77.186 ευρώ. Κατέχει 6 ακίνητα εκ των οποίων στα 3 έχει την πλήρη κυριότητα και στα άλλα 3 έχει το 25%. Διαθέτει 10.912 ευρώ σε μετοχές της Σάμσουνγκ. Επίσης έχει 307.150 ευρώ σε μετοχές του Κήρυκα Χανίων.

Έχει 6 τραπεζικούς λογαριασμού με καταθέσεις 64.390 ευρώ το 2013, ενώ το 2014 οι καταθέσεις του ήταν 32.178 ευρώ και 29.180 σε δολάρια και διαθέτει ένα ΙΧ 1.400 κβ.


Παρακάτω μπορείτε να δείτε αναλυτικά την περιουσιακή κατάσταση όλων των πολιτικών αρχηγών για τη χρήση του 2014:

TSIPRAS_ALEXIOS_7447-1

TSIPRAS_ALEXIOS_7447-2

TSIPRAS_ALEXIOS_7447-3

TSIPRAS_ALEXIOS_7447-4

TSIPRAS_ALEXIOS_7447-5

TSIPRAS_ALEXIOS_7447-6

TSIPRAS_ALEXIOS_7447-7

MITSOTAKIS_KYRIAKOS_7352-1

MITSOTAKIS_KYRIAKOS_7352-2

MITSOTAKIS_KYRIAKOS_7352-3

MITSOTAKIS_KYRIAKOS_7352-4

MITSOTAKIS_KYRIAKOS_7352-5

MITSOTAKIS_KYRIAKOS_7352-6

MITSOTAKIS_KYRIAKOS_7352-7

01 - GENIMATA_FOTEINI_FOFI_7405-1

01 - GENIMATA_FOTEINI_FOFI_7405-2

01 - GENIMATA_FOTEINI_FOFI_7405-3

01 - GENIMATA_FOTEINI_FOFI_7405-4

01 - GENIMATA_FOTEINI_FOFI_7405-5

01 - GENIMATA_FOTEINI_FOFI_7405-6

01 - GENIMATA_FOTEINI_FOFI_7405-7

02 - KOYTSOYMPAS_DIMITRIOS_7077-1

02 - KOYTSOYMPAS_DIMITRIOS_7077-2

02 - KOYTSOYMPAS_DIMITRIOS_7077-3

02 - KOYTSOYMPAS_DIMITRIOS_7077-4

02 - KOYTSOYMPAS_DIMITRIOS_7077-5

02 - KOYTSOYMPAS_DIMITRIOS_7077-6

02 - KOYTSOYMPAS_DIMITRIOS_7077-7

THEODORAKIS_STAYROS_7116-1

THEODORAKIS_STAYROS_7116-2

THEODORAKIS_STAYROS_7116-3

THEODORAKIS_STAYROS_7116-4

THEODORAKIS_STAYROS_7116-5

THEODORAKIS_STAYROS_7116-6

THEODORAKIS_STAYROS_7116-7

THEODORAKIS_STAYROS_7116-8

THEODORAKIS_STAYROS_7116-9

04 - KAMMENOS_PANAGIOTIS_PANOS_7353-1

04 - KAMMENOS_PANAGIOTIS_PANOS_7353-2

04 - KAMMENOS_PANAGIOTIS_PANOS_7353-3

04 - KAMMENOS_PANAGIOTIS_PANOS_7353-4

04 - KAMMENOS_PANAGIOTIS_PANOS_7353-5

04 - KAMMENOS_PANAGIOTIS_PANOS_7353-6

04 - KAMMENOS_PANAGIOTIS_PANOS_7353-7

05 - LEBENTIS_BASILEIOS_7410-1

05 - LEBENTIS_BASILEIOS_7410-2

05 - LEBENTIS_BASILEIOS_7410-3

05 - LEBENTIS_BASILEIOS_7410-4

05 - LEBENTIS_BASILEIOS_7410-5

05 - LEBENTIS_BASILEIOS_7410-6

05 - LEBENTIS_BASILEIOS_7410-7

06 - MICHALOLIAKOS_NIKOLAOS_7393-1

06 - MICHALOLIAKOS_NIKOLAOS_7393-2

06 - MICHALOLIAKOS_NIKOLAOS_7393-3

06 - MICHALOLIAKOS_NIKOLAOS_7393-4

06 - MICHALOLIAKOS_NIKOLAOS_7393-5

06 - MICHALOLIAKOS_NIKOLAOS_7393-6

06 - MICHALOLIAKOS_NIKOLAOS_7393-7