Τι αλλάζει στις εισφορές των επαγγελματιών | Pagenews.gr
Pagenews team 29 Δεκεμβρίου 2016, 19:02

Το καθαρό δηλωτέο αποτέλεσμα από την άσκηση δραστηριότητας κατά το προηγούμενο φορολογικό έτος είναι η βάση υπολογισμού όλων των εισφορών, σύμφωνα με την κοινή υπουργική απόφαση μεταξύ των αρμόδιων υπουργείων Εργασίας και Οικονομικών για τον προσδιορισμό των εισφορών σε ελεύθερους επαγγελματίες και αυτοαπασχολούμενους από 1ης Ιανουαρίου 2017.

Κατώτερο ασφαλιστέο εισόδημα ορίζονται τα 586 ευρώ. Με βάση αυτό, θα πληρώνουν εισφορά όσοι κατά το προηγούμενο έτος παρουσιάζουν ζημιές ή μηδενικά κέρδη ή ασφαλίζονται χωρίς άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας. 

Παράλληλα, αν ο ασφαλισμένος δεν υποβάλλει φορολογική δήλωση οι οφειλόμενες ασφαλιστικές εισφορές θα υπολογίζονται επί των 586 ευρώ έως ότου καταστεί εφικτός ο υπολογισμός του πραγματικού εισοδήματος.

​Σε περιπτώσεις που κάποιο πρόσωπο καταβάλει εισφορές και ως μισθωτός ή έχει παράλληλη δραστηριότητα, βάση υπολογισμού των πάσης φύσεως ασφαλιστικών εισφορών θα είναι το άθροισμα από την παροχή μισθωτών υπηρεσιών και του καθαρού φορολογητέου αποτελέσματος ή το άθροισμα του καθαρού φορολογητέου αποτελέσματος από κάθε δραστηριότητα.

Tags: