Σε καθεστώς ειδικής διαχείρισης εν λειτουργία τίθεται ο ΔΟΛ | Pagenews.gr
Pagenews Team 3 Απριλίου 2017, 16:52 3 Απριλίου 2017, 16:52

Ο Δημοσιογραφικός Οργανισμός Λαμπράκη τίθεται σε καθεστώς ειδικής διαχείρισης εν λειτουργία έπειτα από την οριστική απόφαση του Πρωτοδικείου της Αθήνας (Τμήμα Εκουσίας Δικαιοδοσίας).

Η απόφαση αυτή, σύμφωνα με εκτιμήσεις νομικών, διασφαλίζει τη λειτουργία του ΔΟΛ και την έκδοση των ιστορικών εντύπων «ΤΑ ΝΕΑ» και «ΤΟ ΒΗΜΑ».

Η απόφαση, η οποία παραμένει άγνωστο αν κάνει δεκτές ή απορρίπτει τιςπρόσθετες παρεμβάσεις εργαζομένων και ΕΣΗΕΑ, ορίζει ως ειδικό διαχειριστή της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «Δημοσιογραφικός Οργανισμός Λαμπράκη» (ΔΟΛ) την εταιρεία ορκωτών ελεγκτών και συμβούλων επιχειρήσεων Grant Thornton και τη δικηγορική εταιρεία Ανδρέας Αγγελίδης.

Η πρωτοδίκης Νεκταρία Ξελυσσακτή, η οποία έκανε δεκτή την αίτηση των πιστωτριών τραπεζών για υπαγωγή του ΔΟΛ σε καθεστώς ειδικής διαχείρισης φέρεται να αναφέρει πως η διατήρηση σε λειτουργία της επιχείρησης του ΔΟΛ, μετά την υπαγωγή της στη διαδικασία της ειδικής διαχείρισης, δεν αποτελεί διακριτική ευχέρεια, αλλά υποχρέωση του ειδικού διαχειριστή.

Όσον αφορά τη χρηματοδότηση των εξόδων υπαγωγής του ΔΟΛ στη διαδικασία της διαχείρισης εν λειτουργία, φέρεται να λέει, πως αποτελεί έργο του διαχειριστή, μετά το διορισμό του, ενώ σε περίπτωση που υπάρχει αδυναμία ανεύρεσης των αναγκαίων κεφαλαίων για τη διατήρηση της Επιχείρησης σε λειτουργία και για την κάλυψη των λοιπών εξόδων, συντρέχει περίπτωση ανάκλησης της απόφασης που διατάσσει την υπαγωγή της σε καθεστώς ειδικής διαχείρισης εν λειτουργία.

Ετικέτες: