Προσλήψη 200 εποχικών στο Ταμείο Αρχαιολογικών Πόρων και Απαλλοτριώσεων | Pagenews.gr
Pagenews Team 13 Απριλίου 2017, 14:51 13 Απριλίου 2017, 14:51

Προσλήψεις με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά διακοσίων (200) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της Κεντρικής Υπηρεσίας του Ταμείου Αρχαιολογικών Πόρων και Απαλλοτριώσεων (Τ.Α.Π.Α.), που εδρεύει στην Αθήνα του Νομού Αττικής και των Περιφερειακών Υπηρεσιών αυτού, που εδρεύουν ανά την Επικράτεια.


Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

TAGS: