Λύματα αποχέτευσης κατέστρεψαν 18.000 ιατρικούς φακέλους δημόσιου νοσοκομείου | Pagenews.gr
Pagenews Team 1 Μαΐου 2017, 07:10 1 Μαΐου 2017, 7:10

Την κατάσταση που επικρατεί στα δημόσια νοσοκομεία δείχνει το γεγονός ότι υπερχείλισαν τα λύματα από την αποχέτευση μεγάλου δημόσιου νοσοκομείου και καταστράφηκαν χιλιάδες ιατρικά αρχεία.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ της εφημερίδας «Ημερησία», υπέστησαν σημαντικές αλλοιώσεις ιατρικά αρχεία το βάρος των οποίων ξεπερνούσε τους 25 τόνους.

Το ζήτημα απασχόλησε το διοικητικό συμβούλιο του νοσοκομείο, το οποίο συνεδρίασε στις 7 Απριλίου, και αποφασίστηκε να καταστραφούν οι ιατρικοί φάκελοι.

Η προϊσταμένη του Τμήματος Κινήσεως Ασθενών, ενημέρωσε τη Διοίκηση του Νοσοκομείου ότι στο αρχείο του νοσοκομείου υπάρχουν ιατρικοί φάκελοι ασθενών που δεν έχει λήξει η εικοσαετής προθεσμία διατήρησής τους (σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 1258/1981), «ωστόσο αλλοιώθηκαν λόγω αιφνίδιας διαρροής των σωληνώσεων αποχέτευσης στον χώρο που ήταν αποθηκευμένοι και δεν μπορούν να επαναχρησιμοποιηθούν…».

Από εκεί και πέρα, με απόφαση του διοικητή συστάθηκε τριμελής επιτροπή που είχε ως αντικείμενο την καταγραφή των φακέλων και όπως προέκυψε από το πόρισμα, εντοπίστηκαν 29.000 φάκελοι με ημερομηνία πριν την 31/12/1996, και 18.000 φάκελοι με ημερομηνία από 2000 έως 2013. Οι φάκελοι περιείχαν στοιχεία ασθενών που νοσηλεύθηκαν στην Καρδιολογική κλινική, στην ΩΡΛ, στη Χειρουργική και στη Θωρακοχειρουργική.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, αν και οι ιατρικοί φάκελοι της δεύτερης περίπτωσης, δηλαδή οι 18.000 με ημερομηνίας από το 2000 έως το 2013, έχουν υπηρεσιακή χρησιμότητα, «είναι αδύνατη η χρησιμοποίησή τους, διότι έχουν υποστεί σοβαρές αλλοιώσεις λόγω ανωτέρας βίας», όπως αναφέρει το νοσοκομείο.

Σύμφωνα με τον κανονισμό το νοσοκομείο οφείλει από εδώ και πέρα να καλέσει «εγγράφως και επί αποδείξει» τις αρμόδιες Υπηρεσίες των Γενικών Αρχείων του Κράτους προκειμένου να γίνει επιτόπιος έλεγχος στο υπό εκκαθάριση αρχείο και έτσι να δοθεί άδεια είτε διάθεσης είτε καταστροφής μέσω της Διεύθυνσης Διαχείρισης Δημόσιου Υλικού.

Ετικέτες: