Ελεγκτικό Συνέδριο: Κυρώσεις για αιρετούς, στελέχη ΟΤΑ αλλά και συμβασιούχους | Pagenews.gr
Pagenews Team 18 Ιουνίου 2017, 10:45 18 Ιουνίου 2017, 10:45

Συγεκριμένα, σύμφωνα με την εισήγηση του Γενικού Επιτρόπου Επικρατείας Μιχαήλ Ζυμή «οι δυνάμει νόμου αλλεπαλλήλως ανανεούμενες συμβάσεις εργασίας ορισμένης διάρκειας εμπίπτουν στους περιορισμούς του άρθρου 5 του ΠΔ 164/2004. 

Επιπροσθέτως στις προαναφερθείσες ρυθμίσεις προβλέπονται ποινικές κυρώσεις για τα όργανα που παραβιάζουν τις σχετικές με τους χρονικούς περιορισμούς (σ.σ. 24μηνο) της διάρκειας των ανωτέρω συμβάσεων εργασίας». (σελ 10, 11).

Ακόμη αυτηρότερη είναι η εισήγηση της εισηγήτριας Συμβούλου Μαρίας Αθανασοπούλου η οποία αναφέρει χαρακτηριστικά: «Σε περίπτωση καταστρατήγησης των ανωτέρω ρυθμίσεων, στις παραγράφους 4 και 5 του άρθρου 21 του ν. 2190/1994 προβλέπονται αυστηρότατες ποινές, καθώς τα μεν αρμόδια όργανα για την εκκαθάριση των αποδοχών, εφόσον δεν παύσουν την καταβολή αποδοχών σε προσωπικό που συμπλήρωσε την προβλεπόμενη κατά τα ανωτέρω διάρκεια απασχόλησης, καταλογίζονται με τις αποδοχές που καταβλήθηκαν, οι δε προϊστάμενοι υπηρεσιών ή άλλα αρμόδια όργανα που ενεργούν κατά παράβαση των παραγράφων 1-4, 8,9 και 15 του άρθρου 21 διώκονται αυτεπαγγέλτως για παράβαση καθήκοντος κατά το άρθρο 259 του Ποινικού Κώδικα και παραπέμπονται υποχρεωτικά στην αρμόδια πειρθαρχική δικαιοδοσία, ενώ, επιπλέον, στην παραγραφο 15 του ίδιου άρθρου προβλέπεται καταλογισμός αποδοχών και σε βάρος των λαβοντων, εφόσον διαπιστωθεί ότι από δόλο ή βαρεία αμέλεια συνέπραξαν στη μη νόμιμη πρόσληψή τους». (σελ 25 -26)

Να σημειωθεί ότι για τις κυρώσεις στους αιρετούς κάνουν λόγο στην ανακοίνωσή τους και οι πέντε δήμαρχοι του ΚΚΕ, οι οποίοι ζητούν να μετατραπούν οι συμβάσεις σε αορίστου χρόνου.

Δείτε την απόφαση εδώ.

Ετικέτες: