Παρατείνονται οι προθεσμίες για τους διαγωνισμούς του Προγράμματος Προμηθειών Υγείας | Pagenews.gr
Pagenews Team 18 Ιουλίου 2017, 20:59 18 Ιουλίου 2017, 20:59

Παρατείνεται έως και τις 31.12.2017 η προθεσμία προκήρυξης όλων των διαγωνισμών που εκκρεμούν από το πρόγραμμα Προμήθειας Υπηρεσιών και Φαρμάκων Υγείας (ΠΠΥΦΥ) του έτους 2014, υπό τις οριζόμενες προϋποθέσεις. 

Αυτό προβλέπει τροπολογία που κατατέθηκε στο νομοσχέδιο για τις αστικές συγκοινωνίες της Θεσσαλονίκης, από τον υπουργό Υγείας Ανδρέα Ξανθό. Με την ίδια τροπολογία παρατείνεται έως και τις 30.6.2018 (λήγει στις 31.12.2017) η διάρκεια του ΠΠΥΦΥ του έτους 2014 ως προς την ολοκλήρωση των διαδικασιών σύναψης συμβάσεων που εκκρεμούν.

Όπως αναφέρεται στην αιτιολογική έκθεση της τροπολογίας, ένα μεγάλος αριθμός νοσοκομείων αντιμετώπισε όλο το προηγούμενο διάστημα προβλήματα με τη συγκρότηση και λειτουργία των αρμοδίων για τη λήψη αποφάσεων οργάνων διοίκησης, με συνέπεια την αδυναμία προκήρυξης ή ολοκλήρωσης των ήδη προκηρυγμένων διαγωνισμών.

Τα προαναφερόμενα σε συνδυασμό με την αλλαγή της νομοθεσίας για τη σύναψη συμβάσεων προμηθειών και την Εθνική Κεντρική Αρχή Προμηθειών Υγείας, καθιστούν αναγκαίο να παραταθούν οι προθεσμίες για την προκήρυξη και την ολοκλήρωση των διαγωνισμών του Προγράμματος Προμηθειών του έτους 2014 και να διασφαλιστεί η όσο το δυνατόν πιο εύρυθμη λειτουργία των νοσοκομείων, αλλά και να διασφαλιστεί η δημόσια υγεία των πολιτών.

Ετικέτες: