ΑΑΔΕ: Μπόνους στους ελεγκτές για την πάταξη της φοροδιαφυγής | Pagenews.gr
Pagenews Team 10 Δεκεμβρίου 2017, 17:26

Με ειδικά βραβεία, ακόμη και χρηματικά, για την επίτευξη των στόχων που έχουν τεθεί κυρίως όσον αφορά τις εισπράξεις, αλλά και για τη διενέργεια μερικών επιτόπιων ελέγχων και ελέγχων δίωξης, θα ανταμείβονται οι ελεγκτές της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, που συμβάλλουν στην πάταξη της φοροδιαφυγής.

Μεγάλο σχεδιάζεται, δε, το «bonus» για την αποκάλυψη σημαντικών περιπτώσεων φοροδιαφυγής και λαθρεμπορίου, κάτω από επικίνδυνες συνθήκες, αλλά και για τον επιτυχή χειρισμό υποθέσεων ιδιαίτερης βαρύτητας.

Σε πρώτη φάση πάντως οι «ράμπο» της ΑΑΔΕ, όπως προβλέπει η σχετική απόφαση (Δ.Σ.Σ./159238ΕΞ /8.12.2017) του διοικητή της, θα περνούν από «κόσκινο» και θα αξιολογούνται βάσει της αποτελεσματικότητας και της αποδοτικότητάς τους στην επίτευξη των στόχων του εκάστοτε επιχειρησιακού σχεδίου, ενώ για την αξιολόγησή τους θα λαμβάνονται υπ’ όψιν κριτήρια, όπως:

α. Ιδιαίτερες συνθήκες εκτέλεσης του έργου των Οργανικών Μονάδων.
β. Ιδιαιτέρως σημαντικά αποτελέσματα.
γ. Σημαντικές πρωτοβουλίες – καινοτομίες οι οποίες προάγουν το έργο της Αρχής.
δ. Επιτυχής εκπλήρωση κατά ανάθεση έργων ή δράσεων πέραν του προκαθορισμένου έργου.
ε. Ανάληψη πρωτοβουλιών κοινωνικής προσφοράς και περιβαλλοντικής ευαισθησίας.
Αξίζει να σημειωθεί ότι σκοπός της εν λόγω αξιολόγησης είναι τόσο η μέτρηση της αποτελεσματικότητας και αποδοτικότητας των οργανικών μονάδων της ΑΑΔΕ, βάσει της συνεισφοράς τους στον επιχειρησιακό σχεδιασμό και στην επίτευξη των στρατηγικών στόχων, όσο και η επιτυχέστερη υλοποίηση του έργου της Αρχής.

TAGS: