Υπερχρεωμένα νοικοκυριά: Έρχονται αλλαγές στον νόμο Κατσέλη – Αυστηριοποιούνται τα κριτήρια υπαγωγής | Pagenews.gr
Pagenews Team 11 Δεκεμβρίου 2017, 12:52

Πληροφορίες αναφέρουν πως ο νόμος Κατσέλη μέσα από πέντε από τις αλλαγές θα γίνεται πιο ασφυκτικός, με αποτέλεσμα να οδηγούνται εκτός αυτού τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά.

Παράλληλα, θα υπάρχουν τρεις ευνοϊκές αλλαγές για όσους θέλουν να υπαχθούν στις διατάξεις του.

Ανοικτό, ωστόσο, παραμένει το ενδεχόμενο επανελέγχου των υποθέσεων που έχουν κατατεθεί πιθανότατα από επιτροπή δικαστικών, με στόχο να μην φτάσουν ποτέ στο ακροατήριο οι υποθέσεις που εξόφθαλμα παραβιάζουν τις προϋποθέσεις υπαγωγής στο νόμο.

Ειδικότερα, με νέες διατάξεις που θα πάνε στη Βουλή:

1. Προβλέπεται η άρση του τραπεζικού απορρήτου όσων αιτούνται την υπαγωγή τους στο νόμο αλλά και για όσους ήδη βρίσκονται. Με τον τρόπο αυτό, τόσο οι τράπεζες όσο όμως και το δημόσιο θα έχουν τη δυνατότητα να εντοπίζουν ποιοι οφειλέτες έχουν την οικονομική άνεση να αποπληρώσουν τα χρέη τους.

2. Επεκτείνεται από τα τρία στα πέντε χρόνια ο έλεγχος των περιουσιακών και άλλων εισοδηματικών στοιχείων των δανειοληπτών που ζητούν να μπουν στο νόμο. Θα αναζητηθούν εκείνοι που προχώρησαν στη μεταβίβαση ακινήτων ή άλλων περιουσιακών στοιχείων για να εμφανιστούν οικονομικά αδύναμοι και να γλιτώσουν την αποπληρωμή των χρεών τους.

3. Οι αρμόδιες δικαστικές αρχές όταν παραλαμβάνουν τις αιτήσεις δεν θα αρκούνται απλά στην πληρότητα του φακέλου αλλά θα προβαίνουν και σε έλεγχο των εισοδημάτων και αξιών της ακίνητης περιουσίας τους προκειμένου να ξεσκαρτάρουν από την αρχή όσους δεν πληρούν τα προβλεπόμενα από το νόμο κριτήρια. Εάν πληρούνται τα απαιτούμενα κριτήρια τότε θα αναστέλλονται τα καταδιωκτικά μέτρα.

4. Σε περίπτωση που ένας οφειλέτης παίρνει και τρίτη αναβολή εκδίκασης της υπόθεσης του, τότε δεν θα λαμβάνει νέα παράταση των καταδιωκτικών μέτρων αλλά θα εξετάζεται ο φάκελος του.

5. Όταν κάποιος παίρνει αναβολή θα πρέπει εντός 30 ημερών να αιτείται ημερομηνία εκδίκασης. Αλλιώς θα αποκλείεται.

Οι θετικές για τους αιτούντες αλλαγές

Κυβέρνηση και δανειστές φαίνεται ακόμη να έχουν συμφωνήσει και σε τρεις αλλαγές που διευκολύνουν τους αιτούντες σε ό,τι αφορά την προσκόμιση πλειάδας δικαιολογητικών.

1. Ο οφειλέτης που κάνει την αίτηση δεν είναι υποχρεωμένος να υποβάλλει τα δικαιολογητικά. Εκχωρεί αυτό το δικαίωμα στις τράπεζες ή και το δημόσιο, ανάλογα με το που έχει οφειλές.

2. Απλοποιείται η διαδικασία της ενεργοποίησης της κρατικής επιδότησης μέρους της δόσης που ορίζει το δικαστήριο σε οικονομικά ασθενέστερους οφειλέτες. Οι αιτούντες με μία υπεύθυνη δήλωση παραχωρούν το δικαίωμα στις τράπεζες ή το δημόσιο να εισπράττουν το μέρος της ενίσχυσης που τους αναλογεί. Σημειώνεται ότι αυτή η πρόβλεψη της επιδότησης υπάρχει για τα νοικοκυριά με αντικειμενική αξία κύριας κατοικίας κυμαίνεται μεταξύ 120.000 και 220.000 ευρώ, προσαυξημένη ανάλογα με την οικογενειακή κατάσταση του οφειλέτη, και το ετήσιο εισόδημα δεν υπερβαίνει τις εύλογες δαπάνες διαβίωσης, δηλαδή κυμαίνεται από 8.180 έως 24.000 ευρώ. Τότε το δημόσιο καλύπτει έως και το 95% των μηνιαίων καταβολών επί τριετία. Ωστόσο, μέχρι τώρα δεν έχει λειτουργήσει λόγω της μεγάλης γραφειοκρατείας.

3. Ο εγγυητής μπορεί να αποδεσμεύεται εφόσον τήρησε τους όρους για τους οποίους εγγυήθηκε το δάνειο του οφειλέτη.

TAGS: