Τηλεοπτικές άδειες: Το ΕΣΡ εξέδωσε τον κατάλογο των δικαιολογητικών για τον διαγωνισμό | Pagenews.gr
Pagenews Team 13 Δεκεμβρίου 2017, 12:45

Στην ουσία το ΕΣΡ με αυτόν τον τρόπο παρέχει ένα κωδικοποιημένο κατάλογο των δικαιολογητικών που χρειάζονται για τις τηλεοπτικές άδειες, με αναλυτικές πληροφορίες για όσα πρέπει να προσκομίσουν οι αιτούντες, έως τις 18 Ιανουαρίου 2018.

Πέραν του σφραγισμένου φακέλου με τα δικαιολογητικά, οι εκπρόσωποι των υποψήφιων ιδιοκτητών των τηλεοπτικών σταθμών, θα πρέπει να προσκομίσουν την εγγυητική επιστολή των 3,5 εκατ. ευρώ και το παράβολο των 30.000 ευρώ, υπέρ του ελληνικού Δημοσίου για τη συμμετοχή τους στο διαγωνισμό.

Το ΕΣΡ, την προσεχή Δευτέρα 18 Δεκεμβρίου, καλεί τους ενδιαφερόμενους στα γραφεία του, εάν το επιθυμούν, για τη συμπλήρωση του καταλόγου.

TAGS: