Υπουργείο Οικονομικών: Μικρότερα τα πρόστιμα για όσους υποβάλουν εκπρόθεσμες χρεωστικές δηλώσεις χρήσεων έως 31.12.2013 | Pagenews.gr
Pagenews Team 15 Δεκεμβρίου 2017, 15:27

Αναλυτικότερα, το υπουργείο Οικονομικών, με την τροπολογία για τα ευνοϊκότερα πρόστιμα που υπογράφουν ο υπουργός Οικονομικών Ευκλείδης Τσακαλώτος και η υφυπουργός, Κατερίνα Παπανάτσιου, και η οποία κατατέθηκε σε υπό συζήτηση νομοσχέδιο της Βουλής, αντικαθιστά τις μεταβατικού χαρακτήρα διατάξεις των παρ. 17 και 18 του άρθρου 72 του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας σχετικά με τις κυρώσεις που επιβάλλονται για πράξεις διοικητικού προσδιορισμού φόρου και υποβολή εκπρόθεσμων χρεωστικών δηλώσεων που αφορούν χρήσεις, περιόδους, υποθέσεις και εν γένει φορολογικές υποχρεώσεις έως 31.12.2013.

Ειδικότερα ορίζεται ότι, αντί των πρόσθετων φόρων του άρθρου 1 του ν. 2523/1997 εφαρμόζονται οι προβλεπόμενες, κατά περίπτωση, κυρώσεις του ΚΦΔ, εφόσον συνεπάγονται επιεικέστερη μεταχείριση του φορολογουμένου.

Διευκρινίζεται ότι ποσά που κατατέθηκαν με οποιοδήποτε τρόπο για πράξεις προσδιορισμού φόρου και εκπροθέσμως υποβληθείσες δηλώσεις που εκδόθηκαν ή υποβλήθηκαν κατά περίπτωση μέχρι την έναρξη ισχύος της τροπολογίας και που αφορούν σε φορολογικές υποχρεώσεις πριν την έναρξη ισχύος του ΚΦΔ δεν επιστρέφονται, δεν συμψηφίζονται και δεν αναζητούνται λόγω εφαρμογής των διατάξεων του παρόντος.

Η τροπολογία του ΥΠΟΙΚ για τις εκπρόθεσμες χρεωστικές δηλώσεις.

Tags: