Εργάνη: Αυξήθηκε η απασχόληση, όχι όμως και οι μισθοί των εργαζομένων | Pagenews.gr
Pagenews Team 19 Δεκεμβρίου 2017, 17:59

Από τη σύγκριση των στοιχείων των δύο τελευταίων ετών, προκύπτει σύμφωνα με την "Εργάνη" ότι κατά το έτος 2017 ο αριθμός των εργαζομένων που απασχολούνται με σχέση εξαρτημένης εργασίας ιδιωτικού δικαίου είναι σημαντικά μεγαλύτερος σε σχέση με το έτος 2016, κατά 121.913 νέες θέσεις εργασίας, παρουσιάζοντας σε ετήσια βάση αύξηση κατά 7,16 %.

Από τα στοιχεία, τα οποία δεν είναι μηνιαία αλλά αφορούν συγκεντρωτικά στοιχεία για την τρέχουσα χρονιά, προκύπτει ότι:

-Οι εργαζόμενοι με μερική ή εκ περιτροπής απασχόληση στην Ελλάδα ανέρχονται σε 413.285 ή το 22,65% των εργαζομένων και οι αποδοχές τους φτάνουν τα 500 ευρώ μεικτά.
-Το 11% του συνόλου ή 200.759 εργαζόμενοι έχει μεικτές αποδοχές από 501-600 ευρώ.
-Εως 700 ευρώ είναι οι αποδοχές του 8,81% των εργαζομένων στον ιδιωτικό τομέα
-Έως 800 ευρώ αποδοχές έχουν 160.175 εργαζόμενοι
-Από τα ίδια στοιχεία, φαίνεται ότι μισθούς άνω των 3.000 ευρώ εξασφαλίζουν 50 χιλ. εργαζόμενοι ή το 2,74% του συνόλου.

Επίσης, κατά το έτος 2017 καταγράφηκαν 14.085 περισσότερες επιχειρήσεις σε σχέση με το έτος 2016, παρουσιάζοντας έτσι αύξηση σε ετήσια βάση κατά 6,04%. Συγκεκριμένα, οι επιχειρήσεις που απασχολούν εργαζόμενους με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου για το έτος 2017 ανέρχονται σε 247.236, ενώ για το 2016 ανέρχονταν σε 233.151. 

Συγκρίνοντας τα στοιχεία των ετών 2014 και 2017, προκύπτει αύξηση της απασχόλησης κατά 293.258 θέσεις εργασίας ή ποσοστό 19,15%.

Από τις 293.258 επιπλέον θέσεις εργασίας, το 63% (184.879) είναι πλήρους απασχόλησης και το 37% (108.379) μερικής απασχόλησης.

Στο διάστημα 2014-2017, οι θέσεις πλήρους απασχόλησης αυξήθηκαν από 1.063.768 σε 1.248.647, δηλαδή κατά 17,37%.

TAGS: