Περιφέρεια Κρήτης: Προγράμματα εκμάθησης ελληνικής γλώσσας στο Ρέθυμνο | Pagenews.gr
Pagenews Team 22 Ιανουαρίου 2018, 19:40

Σημαντική αύξηση του αριθμού των ατόμων που έχουν ανάγκη να διδαχτούν την ελληνική ως ξένη, δεύτερη γλώσσα, εξαιτίας και της πολυεθνικής, πολυγλωσσικής και πολυπολιτισμικής σύνθεσης της τοπικής κοινωνίας παρατηρείται, σύμφωνα με το Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνου – Περιφέρεια Κρήτης, στο Ρέθυμνο.

Για το λόγο αυτό και μετά από αιτήματα πολιτών και φορέων, το ΚΕΚΑΠΕΡ συμμετέχει στη διοργάνωση προγραμμάτων εκμάθησης ελληνικής γλώσσας για ενήλικες μετανάστες που κατοικούν και εργάζονται στο Νομό Ρεθύμνου.

Πρόκειται για μία συνεργασία της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνης, με το Δήμο Ρεθύμνου (Τμήμα Παιδείας), τις Tοπικές Κοινότητες Παγκαλοχωρίου και Χαμαλευρίου, καθώς και τη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ρεθύμνου, το 5ο Γυμνάσιο Αρσάνιο και το Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων του γυμνασίου. 

Στόχοι των προγραμμάτων διδασκαλίας της ελληνικής σε ενήλικες μετανάστες είναι να αναπτύξουν οι εκπαιδευόμενοι τις βασικές γλωσσικές δεξιότητες που τους είναι απαραίτητες, ώστε να ανταποκρίνονται σε πρακτικές ανάγκες επικοινωνίας, να ενισχυθούν οι κοινωνικές και δια-πολιτισμικές ικανότητες που απαιτούνται για την επίτευξη αμοιβαίας πολιτισμικής κατανόησης, να διευκολυνθεί η ενεργός κοινωνική ένταξη των μεταναστών που παρακολουθούν το πρόγραμμα καθώς και των οικογενειών τους αλλά και να αποκτήσουν οι εκπαιδευόμενοι τη δυνατότητα συμμετοχής στις εξετάσεις ελληνομάθειας που τους δίνουν πρόσβαση στη σχετική πιστοποίηση.

Τα προγράμματα ξεκίνησαν από την προηγούμενη Τετάρτη, στο 5ο Γυμνάσιο Ρεθύμνου οπότε και πραγματοποιήθηκαν εξατομικευμένα διαπιστωτικά τεστ ανίχνευσης της ελληνομάθειας, για όλους τους συμμετέχοντες, από τους εκπαιδευτές, προκειμένου να γίνει η αρχική εκτίμηση του βαθμού κατοχής της ελληνικής γλώσσας και η κατάταξη των ενδιαφερόμενων μεταναστών σε τμήματα αντίστοιχου επιπέδου.

Στην προσπάθεια αυτή, δήμος εκπαιδευτικοί και περιφέρεια έχουν την υποστήριξη εκπροσώπων των μεταναστών που λειτουργούν ως μεταφραστές διαμεσολαβητές μεταξύ εκπαιδευτών και εκπαιδευομένων.

TAGS: