ΤτΕ: Μειώθηκε το έλλειμμα τρεχουσών συναλλαγών τον Νοέμβριο | Pagenews.gr
Pagenews Team 22 Ιανουαρίου 2018, 10:56

Σύμφωνα με την ΤτΕ, το Νοέμβριο του 2017, το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών παρουσίασε βελτίωση κατά 296 εκατ. ευρώ σε σύγκριση με τον ίδιο μήνα του 2016, καταγράφοντας έλλειμμα 954 εκατ. ευρώ.

Η εξέλιξη αυτή, ήταν αποτέλεσμα σχεδόν εξ ολοκλήρου της μείωσης του ελλείμματος του ισοζυγίου αγαθών. Το ισοζύγιο υπηρεσιών και τα ισοζύγια πρωτογενών και δευτερογενών εισοδημάτων δεν παρουσίασαν αξιόλογες μεταβολές.

Η μείωση του ελλείμματος του ισοζυγίου αγαθών οφείλεται στην εξάλειψη του ελλείμματος του ισοζυγίου καυσίμων, ενώ το έλλειμμα του ισοζυγίου αγαθών χωρίς καύσιμα παρουσίασε αύξηση. Επισημαίνεται πάντως ότι οι εξαγωγές αγαθών χωρίς καύσιμα σημείωσαν άνοδο κατά 10,1% σε τρέχουσες τιμές και κατά 7,2% σε σταθερές τιμές. Η μικρή αύξηση του πλεονάσματος του ισοζυγίου υπηρεσιών οφείλεται στη βελτίωση του ταξιδιωτικού ισοζυγίου και του ισοζυγίου μεταφορών, που αντισταθμίστηκε σε μεγάλο βαθμό από τη μείωση του πλεονάσματος του ισοζυγίου λοιπών υπηρεσιών.

Οι αφίξεις μη κατοίκων ταξιδιωτών και οι σχετικές εισπράξεις αυξήθηκαν κατά 3,3% και 1,3% αντίστοιχα. Το πλεόνασμα του ισοζυγίου μεταφορών παρουσίασε αύξηση κατά 20,8% κυρίως λόγω της αύξησης των καθαρών εισπράξεων από θαλάσσιες μεταφορές.

Την περίοδο Ιανουαρίου-Νοεμβρίου 2017, το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών εμφάνισε μικρό έλλειμμα 213 εκατ. ευρώ, μειωμένο κατά 651 εκατ. ευρώ έναντι της ίδιας περιόδου του προηγούμενου έτους. Η εξέλιξη αυτή οφείλεται στη βελτίωση κυρίως του ισοζυγίου υπηρεσιών και δευτερευόντως των ισοζυγίων πρωτογενών και δευτερογενών εισοδημάτων, η οποία υπεραντιστάθμισε την αύξηση του ελλείμματος του ισοζυγίου αγαθών.

Η διεύρυνση του ελλείμματος του ισοζυγίου αγαθών είναι αποτέλεσμα τόσο της αύξησης του ελλείμματος του ισοζυγίου καυσίμων όσο και της αύξησης του ελλείμματος του ισοζυγίου αγαθών χωρίς καύσιμα. Επισημαίνεται ότι, την περίοδο Ιανουαρίου-Νοεμβρίου 2017, οι εξαγωγές αγαθών αυξήθηκαν κατά 14,0% και 4,0% σε τρέχουσες και σταθερές τιμές αντίστοιχα και ότι οι αντίστοιχοι ρυθμοί ανόδου για τις εξαγωγές χωρίς καύσιμα ήταν 9,4% και 6,5%. Παράλληλα, σημείωσαν αύξηση και οι εισαγωγές, κατά 13,2% και 6,8% σε τρέχουσες και σταθερές τιμές αντίστοιχα.

Η αύξηση του πλεονάσματος του ισοζυγίου υπηρεσιών οφείλεται στη βελτίωση του ταξιδιωτικού ισοζυγίου και του ισοζυγίου μεταφορών, ενώ το πλεόνασμα του ισοζυγίου λοιπών υπηρεσιών παρουσίασε μικρή μείωση. Ειδικότερα, όσον αφορά το ταξιδιωτικό ισοζύγιο, οι αφίξεις μη κατοίκων ταξιδιωτών αυξήθηκαν κατά 9,9% και οι αντίστοιχες εισπράξεις κατά 10,7%. Επιπλέον, οι εισπράξεις από υπηρεσίες μεταφορών αυξήθηκαν κατά 17,6% σε τρέχουσες τιμές. Τέλος, παρουσίασαν βελτίωση και τα ισοζύγια πρωτογενών και δευτερογενών εισοδημάτων.

TAGS: