Υπουργείο Δικαιοσύνης: Διαγωνισμός για την πρόσληψη 42 μόνιμων υπαλλήλων | Pagenews.gr
Pagenews Team 9 Φεβρουαρίου 2018, 15:15

Το Υπουργείο Δικαιοσύνης απευθύνει προσκλητήριο διορισμού σε διοικητικούς υπαλλήλους με την προκήρυξη 2Κ/2018, που δημοσιεύθηκε στο Εθνικό Τυπογραφείο, με σκοπό την πρόσληψη 42 μόνιμων διοικητικών υπαλλήλων.

Η προθεσμία υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων, αρχίζει στις 12 Απριλίου και ολοκληρώνεται στις 27 του ίδιου μήνα. Οι ενδιαφερόμενοι για τις θέσεις οφείλουν να υποβάλλουν φάκελο υποψηφιότητας στον οποίο θα επισυνάπτονται, όλα τα δικαιολογητικά για ιδιότητες που επικαλούνται στην αίτησή τους.

Ο φάκελος υποψηφιότητας θα πρέπει να περιλαμβάνει:

-Εκτυπωμένη και υπογεγραμμένη την ηλεκτρονική αίτηση

-Παράβολο €3

-Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας

-Επικυρωμένα δικαιολογητικά

Οι αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά στον κόμβο του ΑΣΕΠ.

TAGS: