14 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

O ΑΙΡΕΤΙΚΟΣ

ΑΝαβράζοντες ΈΛληνες

Τίμιος Σταυρός: Γιατί γιορτάζουμε την Ύψωση του Τίμιου Σταυρού σήμερα, 14 Σεπτεμβρίου | Pagenews.gr
14 Σεπτεμβρίου 2017