Οικονομία

Επίδομα παιδιού 2019: Εκπνέει η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων

Επίδομα παιδιού 2019: Εκπνέει η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων
Πότε η ηλεκτρονική πλατφόρμα για το επίδομα παιδιού 2019 θα ανοίξει ξανά για τους δικαιούχους.

Την Τρίτη 26 Μαρτίου, στις 12:00, ολοκληρώνεται ο πρώτος κύκλος αιτήσεων στην ηλεκτρονική πλατφόρμα Α21 για το επίδομα παιδιού 2019, όπως ανακοίνωσε ο Οργανισμός Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΟΠΕΚΑ).

Μετά τις 12:00 της 26ης Μαρτίου η ηλεκτρονική πλατφόρμα δεν θα δέχεται νέες αιτήσεις για λίγα 24ωρα μέχρι να ολοκληρωθεί η εκκαθάριση και η καταβολή της πρώτης διμηνιαίας δόσης για το 2019.

Μετά την πληρωμή, η ηλεκτρονική πλατφόρμα θα ενεργοποιηθεί ξανά και θα δέχεται νέες αιτήσεις έως τις 15 Ιανουαρίου 2020 για όλους όσοι δεν έχουν υποβάλει εφέτος αίτηση Α21.

Να σημειωθεί, ότι όσοι έχουν ήδη υποβάλει επιτυχώς αίτηση Α21, η αίτησή τους έχει ισχύ ενός έτους και δεν χρειάζεται να επαναλάβουν τη διαδικασία ούτε μετά την υποβολή της φορολογικής δήλωσής τους.

Η πρώτη διμηνιαία δόση του 2019 (για τον Ιανουάριο και τον Φεβρουάριο) θα καταβληθεί στα τέλη Μαρτίου σε όλους όσοι θα έχουν υποβάλει νέα αίτηση για το 2019 μέχρι και τις 26 Μαρτίου (12:00). Για τη χορήγηση της δόσης του α’ διμήνου 2019 θα ληφθεί υπόψη το συνολικό οικογενειακό εισόδημα που οι δικαιούχοι είχαν το φορολογικό έτος 2017 (περυσινή φορολογική δήλωση).

Φωτογραφία Pixabay


Το δικαιούμενο ποσό θα υπολογιστεί βάσει των εξαρτώμενων τέκνων που θα δηλωθούν εφέτος στο Α21 του 2019.

Μετά την υποβολή της φορολογικής δήλωσης τρέχοντος έτους ή τροποποιητική αυτής, το ποσό του επιδόματος επανυπολογίζεται αυτόματα με βάση το εισόδημα και δεν απαιτείται υποβολή εκ νέου αίτησης Α21.

Το επίδοµα παιδιού κυµαίνεται από 28 έως 70 ευρώ τον µήνα για το πρώτο παιδί, ανάλογα µε την εισοδηµατική κατηγορία, και µπορεί να κλιµακωθεί µέχρι και πάνω από τα 1.500 ευρώ τον µήνα ανάλογα µε το πλήθος των εξαρτώµενων παιδιών.

Ο µηχανισµός προβλέπει πως στα πρώτα 70 ευρώ προστίθενται επιπλέον 70 (σύνολο 140) για το δεύτερο παιδί και επιπλέον 140 ευρώ για το τρίτο παιδί και κάθε επόµενο (σύνολο 280 ευρώ για τον τρίτεκνο, 420 για τον τετράτεκνο κ.ο.κ.). «Από 800.000 οικογένειες, 1,44 εκατ. παιδιά και 650 εκατ. ευρώ το 2015, έλαβαν το επίδοµα 900.000 οικογένειες και 1,6 εκατ. παιδιά το 2018, µε συνολικό προϋπολογισµό 1,1 δισ. ευρώ» τόνισε χθες η αν. υπουργός Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Θεανώ Φωτίου. Η πλατφόρµα αιτήσεων Α21 θα είναι και φέτος προσβάσιµη µέσω των ιστοσελίδων του ΟΠΕΚΑ (www.opeka.gr) και της Η∆ΙΚΑ (www.idika.gr). Η είσοδος θα γίνεται µε χρήση των κωδικών Taxisnet.

Επίδομα παιδιού 2019: Η υποβολή των αιτήσεων

Αιτήσεις Α21 θα υποβάλλονται διαρκώς όπως και πέρυσι µέχρι 15 Ιανουαρίου 2020. Αυτό σηµαίνει πως µετά την εκκαθάριση της πρώτης δόσης, η πλατφόρµα θα ενεργοποιηθεί εκ νέου για νέες αιτήσεις. Οι καταβολές θα είναι διµηνιαίες και τα δικαιούµενα ποσά θα καταβάλλονται αναδροµικά για το 2019, όποτε και αν υποβάλουν οι δικαιούχοι την αίτησή τους. Για να χορηγηθεί το επίδοµα η αίτηση πρέπει να υποβληθεί οριστικά και να έχει εγκριθεί.

Φωτογραφία Pixabay


Επίδομα 2019: Τι να έχετε υπόψη για τη νέα διαδικτυακή πλατφόρμα υποβολής αίτησης Α21

  • Οι ΑΜΚΑ όλων των µελών της οικογένειας που καταχωρίζονται στην αίτηση Α21 πρέπει να είναι έγκυροι (υπάρχει δυνατότητα ηλεκτρονικού ελέγχου στο www.amka.gr).Οι φοιτητές ΑΕΙ-ΤΕΙ και λοιπών Σχολών ∆ηµοσίου πρέπει να έχουν φοιτητικές ταυτότητες (πάσο) σε ισχύ.
  • Οι φοιτητές που µετεγγράφησαν εντός του 2019 πρέπει να έχουν διαθέσιµο τον αριθµό της ακαδηµαϊκής ταυτότητας που είχαν πριν από τη μετεγγραφή τους, διαφορετικά θα κληθούν να επισυνάψουν ηλεκτρονικά βεβαίωση πρώτης εγγραφής.
  • Οι αλλοδαποί πολίτες ή οµογενείς που διαθέτουν Ειδικό ∆ελτίο Ταυτότητας Οµογενούς πρέπει να έχουν άδειες διαµονής στην Ελλάδα σε ισχύ. Αν οι άδειες δεν διασταυρώνονται ηλεκτρονικά, θα τους ζητηθεί να τις επισυνάψουν ηλεκτρονικά.
  • Για τα εξαρτώµενα τέκνα που το 2019 είναι 19 ετών (έτος γέννησης 2000) και είναι µαθητές ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης (Γυµνάσια, Λύκεια ΕΠΑΣ, ΕΠΑΛ κ.λπ.) οι δικαιούχοι πρέπει να καταχωρίζουν τον αριθµό µητρώου µαθητή και τον αριθµό µητρώου του σχολείου φοίτησης. Αν τα στοιχεία δεν διασταυρώνονται, θα τους ζητηθεί η ηλεκτρονική επισύναψη πρόσφατης (έκδοση εντός του 2019) βεβαίωσης σπουδών.
  • Τα εξαρτώµενα τέκνα άνω των 18 που είναι σπουδαστές ΙΕΚ (ιδιωτικών-δηµόσιων), κολεγίων ή της Ανώτερης και Ανώτατης Εκπαίδευσης που δεν έχουν ακαδηµαϊκή ταυτότητα (πάσο), όπως οι Σχολές Θεάτρου, Χορού κ.λπ. ή είναι φοιτητές αναγνωρισµένων ιδρυµάτων του εξωτερικού ή µαθητές µεταλυκειακού έτους – τάξης µαθητείας των ΕΠΑΛ, πρέπει να έχουν πρόσφατες βεβαιώσεις σπουδών (έκδοση εντός του 2019). Αν τα δηλωθέντα στοιχεία δεν διασταυρώνονται, θα τους ζητηθεί η ηλεκτρονική επισύναψη στοιχείων της βεβαίωσης. Οι βεβαιώσεις ιδρυµάτων του εξωτερικού πρέπει να είναι νοµίµως µεταφρασµένες.
  • Στις περιπτώσεις εν διαστάσει γονέων που διεκδικούν και οι δύο για τα ίδια παιδιά το επίδοµα, είναι υποχρεωτική η ηλεκτρονική επισύναψη της δικαστικής απόφασης ή τυχόν ιδιωτικού συµφωνητικού ρύθµισης της επιµέλειας ή υπεύθυνης δήλωσης του άλλου γονέα ή ηλεκτρονική συναίνεση του άλλου συζύγου. Στις περιπτώσεις διαζευγµένων γονέων είναι υποχρεωτική η αναγραφή της δικαστικής απόφασης.
Διαβάστε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο

Διαβάστε Eπίσης