Ερευνα πάνω στο συγκεκριμένο τεστ, θέλει τους ελάχιστους που βρήκαν τη σωστή απάντηση να έχουν IQ μεγαλύτερο του 150… Δείτε στις φωτογραφίες τη μεθοδολογία για την εύρεση της απάντησης, σε περίπτωση που συγκαταλέγεστε στο 99% που δεν μπορεί να απαντήσει σωστά χωρίς βοήθεια.