Οικονομία

Υπουργείο Οικονομικών πρωτογενές πλεόνασμα: Στα 495 εκατομμύρια ευρώ ανήλθε τον Ιανουάριο του 2020

Υπουργείο Οικονομικών πρωτογενές πλεόνασμα: Στα 495 εκατομμύρια ευρώ ανήλθε τον Ιανουάριο του 2020
Υπουργείο Οικονομικών πρωτογενές πλεόνασμα: Τα συνολικά έσοδα του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθαν σε 4,260 δισεκατομμύριο ευρώ, μειωμένα κατά 647 εκατομμύρια ευρώ ή 13,2% έναντι του στόχου.

Υπουργείο Οικονομικών πρωτογενές πλεόνασμα: Ο προϋπολογισμος τον Ιανουάριο του 2020, έναντι στόχου για πρωτογενές πλεόνασμα 1,269 δισεκατομμύριο ευρώ, όπως προκύπτει από τα στοιχεία που δόθηκαν στη δημοσιότητα από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, παρουσίασε πρωτογενές πλεόνασμα 495 εκατομμυρίων ευρώ. Ειδικότερα σε τροποποιημένη ταμειακή βάση, τον Ιανουάριο παρουσιάζεται έλλειμμα στο ισοζύγιο του κρατικού προϋπολογισμού (Γενική Κυβέρνηση) ύψους 768 εκατομμύρια ευρώ έναντι στόχου για πλεόνασμα 209 εκατομμύρια ευρώ.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τα στοιχεία:

Το ύψος των καθαρών εσόδων του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθε σε 3,913 δισεκατομμύρια ευρώ, παρουσιάζοντας μείωση κατά 745 εκατομμύρια ευρώ ή 16% έναντι του στόχου που έχει περιληφθεί στην εισηγητική έκθεση του προϋπολογισμού 2020 γεγονός που οφείλεται κυρίως στα μειωμένα έσοδα ΠΔΕ καθώς και στις αυξημένες επιστροφές φόρων. Τα συνολικά έσοδα του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθαν σε 4,260 δισεκατομμύριο ευρώ, μειωμένα κατά 647 εκατομμύρια ευρώ ή 13,2% έναντι του στόχου.

Ειδικότερα, την περίοδο Ιανουαρίου 2020, αύξηση έναντι του στόχου παρατηρήθηκε στις εξής κύριες κατηγορίες εσόδων:

 • Λοιποί φόροι επί συγκεκριμένων υπηρεσιών κατά 69 εκατομμύρια. ευρώ ή 58,1%,
 • Λοιποί φόροι επί παραγωγής κατά 24 εκατομμύρια ευρώ ή 97,4%,
 • Λοιποί τρέχοντες φόροι κατά 55 εκατομμύρια ευρώ ή 36,3%, εκ των οποίων : Φόροι οχημάτων κατά 56 εκατομμύρια ευρώ ή 77,5%,
 • Λοιπά τρέχοντα έσοδα κατά 42 εκατομμύρια. ευρώ ή 27,3%, εκ των οποίων : Eπιστροφές δαπανών κατά 30 εκατομμύρια ευρώ ή 68,6%

Μειωμένα έναντι του στόχου την ίδια περίοδο ήταν τα έσοδα στις κάτωθι βασικές κατηγορίες:

 •  ΦΠΑ λοιπών προϊόντων και υπηρεσιών κατά 18 εκατομμύρια ευρώ ή 1,2%
 • ΕΦΚ καπνικών προϊόντων κατά 11 εκατομμύρια ευρώ ή 6,2%,
 • ΕΦΚ λοιπών προϊόντων κατά 11 εκατομμύρια ευρώ ή 17,3%,
 • Φόροι επί χρηματοοικονομικών και κεφαλαιακών συναλλαγών κατά 12 εκατομμύρια. ευρώ ή 30,2%,
 • Τακτικοί φόροι ακίνητης περιουσίας κατά 37 εκατομμύρια ευρώ ή 12,9%, εκ των οποίων: ΕΝΦΙΑ κατά 37 εκατομμύρια ευρώ ή 13.2%,
 • Φόρος εισοδήματος πληρωτέος από Φυσικά Πρόσωπα (ΦΠ) κατά 103 εκατομμύρια ευρώ ή 12,8%, που οφείλεται κυρίως στη χρονική υστέρηση είσπραξης παρακρατούμενου φόρου στο εισόδημα από μισθωτή εργασία,
 • Μεταβιβάσεις κατά 648 εκατομμύρια. ευρώ ή 98%.

Οι επιστροφές εσόδων ανήλθαν σε 348 εκατομμύρια ευρώ, αυξημένες κατά 98 εκατομμύρια ευρώ από το στόχο (249 εκατομμύρια ευρώ). Τα έσοδα του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) ανήλθαν σε 43 εκατομμύρια ευρώ, μειωμένα κατά 644 εκατομμύρια ευρώ έναντι του στόχου, εξαιτίας της υστέρησης στο συγχρηματοδοτούμενο σκέλος. Αντίθετα, η κατηγορία πρόσθετες αποδοχές (εντός της κατηγορίας παροχές σε εργαζομένους) εμφανίστηκε χαμηλότερη κατά 320 εκατομμύρια ευρώ, καθώς το 2019 η κατηγορία αυτή περιλάμβανε τις πληρωμές των εφάπαξ ποσών του ν. 4575/2018

Οι δαπάνες του κρατικού προϋπολογισμού για την περίοδο του Ιανουαρίου 2020 ανήλθαν στα 4,681 δισεκατομμύριο ευρώ και παρουσιάζονται αυξημένες κατά 232 εκατομμύρια ευρώ έναντι του στόχου

Οι κυριότερες αιτίες της εμφανιζόμενης απόκλισης είναι οι αυξημένες δαπάνες τόκων κατά 204 εκατομμύρια ευρώ, καθώς και οι αυξημένες αποδόσεις προς την Ε.Ε. κατά 141 εκατομμύρια . ευρώ, σε σχέση με τον στόχο. Οι δαπάνες του κρατικού προϋπολογισμού για την περίοδο του Ιανουαρίου 2020 παρουσιάζονται αυξημένες σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2019 κατά 132 εκατομμύρια ευρώ, κυρίως λόγω των αυξημένων δαπανών στο σκέλος του ΠΔΕ κατά 122 εκατ. ευρώ. Στο σκέλος του Τακτικού Προϋπολογισμού παρουσιάστηκε αύξηση έναντι του 2019 στις εξής κατηγορίες δαπανών:

 • αποδόσεις προς την Ε.Ε. κατά 141 εκατομμύρια ευρώ (στις μεταβιβάσεις),
 • τόκοι κατά 93 εκατομμύρια  ευρώ και
 • λοιπές κεφαλαιουχικές μεταβιβάσεις κατά 74 εκατομμύρια ευρώ (που αφορούν στην κάλυψη ελλείμματος ΕΛΕΓΕΠ και στις Υπηρεσίες Κοινής Ωφελείας).

Γράψτε το σχόλιο σας

Διαβάστε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΟ APP ΤΟΥ PAGENEWS PAGENEWS.gr - App Store PAGENEWS.gr - Google Play

Το σχόλιο σας