Οικονομία

COYA Μύκονος: Σφράγισαν το διάσημο περουβιανό ρεστοράν για αποδείξεις που δεν είχαν κπεί

COYA Μύκονος: Σφράγισαν το διάσημο περουβιανό ρεστοράν για αποδείξεις που δεν είχαν κπεί
COYA Μύκονος: Κλιμάκιο της ΑΑΔΕ σφράγισε το διάσημο περουβιανό ρεστοράν στο «νησί των ανέμων» λόγω αποδείξεων που δεν είχαν κοπεί.
COYA Μύκονος: Κλιμάκιο της ΑΑΔΕ σφράγισε το διάσημο περουβιανό ρεστοράν στο «νησί των ανέμων» λόγω αποδείξεων που δεν είχαν κοπεί.

Το διάσημο περουβιανό ρεστοράν COYA σφράγισε κλιμάκιο της ΑΑΔΕ λόγω φοροδιαφυγής. Πιο συγκεκριμένα, στα 4.500 ευρώ φτάνει το ύψος των αποδείξεων που δεν είχαν κοπεί στο γνωστό ρεστόραν στο «νησί των ανέμων».

Τον Ιούνιο που μας πέρασε ο Oliver Flamant, CEO του COYA Global ανέφερε, ανάμεσα σε άλλα, για το opening του διάσημου ρεστοράν από το Περού στη Μύκονο: «Το να φέρουμε το COYA στην Ελλάδα, έναν από τους κορυφαίους ταξιδιωτικούς προορισμούς στον πλανήτη, είναι κάτι που ανέκαθεν μας συνάρπαζε. Το COYA Mykonos θα δώσει ώθηση και ενέργεια και θα προκαλέσει ενθουσιασμό σε ολόκληρη την οικογένεια του COYA, ενώ αποτελεί και ένα προσεκτικό βήμα στο σχέδιο εξάπλωσης του Ομίλου».

Δύο μήνες μετά το Coya της Μυκόνου που στεγάζεται στην παλιά ταβέρνα του Φιλιππή στα Ματογιάννια είδε το κλιμάκιο των ελεγκτών της ΑΑΔΕ που πέρασε την είσοδο του καταστήματος χθες το βράδυ να το σφραγίζει.  Μετά από έλεγχο οι ελεγκτές διαπίστωσαν ότι δεν είχαν κοπεί αποδείξεις συνολικού ύψους 4.500 ευρώ και σήμερα προχώρησαν σε σφράγιση του καταστήματος για 48 ώρες, δηλαδή μέχρι και την Κυριακή.

Το προβλεπόμενο πρόστιμο δεν έχει ακόμη καθοριστεί αφού το κλιμάκιο των ελεγκτών μετά την συγκεκριμένη παράβαση ζήτησε να ελέγξει σε βάθος τα λογιστικά βιβλία της επιχείρησης τις επόμενες ημέρες.

Δείτε φωτογραφία από το σφραγισμένο κατάστημα

Τι είναι και τι κάνει η ΑΑΔΕ

Αποστολή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων είναι ο προσδιορισμός, η βεβαίωση και η είσπραξη των φορολογικών, τελωνειακών και λοιπών δημοσίων εσόδων, που άπτονται του πεδίου των αρμοδιοτήτων της.

Η Αρχή έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες:

 • Την παρακολούθηση και τον έλεγχο της πορείας της βεβαίωσης και της είσπραξης των δημοσίων εσόδων και της εφαρμογής της κείμενης νομοθεσίας για την είσπραξή τους.
 • Τη λήψη και την εφαρμογή των αναγκαίων μέτρων για την αποτελεσματική και αποδοτική λειτουργία των φορολογικών, τελωνειακών και λοιπών υπηρεσιών της, στους τομείς της καταπολέμησης της φοροδιαφυγής, του λαθρεμπορίου, της φορολογικής απάτης και της παραοικονομίας, της εφαρμογής των διατάξεων της φορολογικής και τελωνειακής νομοθεσίας, της βεβαίωσης και είσπραξης και της βελτίωσης της εισπραξιμότητας των δημοσίων εσόδων
 • Την έκδοση κανονιστικών αποφάσεων, εγκυκλίων, οδηγιών και λοιπών διοικητικών εγγράφων, που αφορούν εν γένει στην ερμηνεία και στην εφαρμογή των διατάξεων της φορολογικής, τελωνειακής και λοιπής νομοθεσίας, η οποία σχετίζεται με τους τομείς αρμοδιότητάς της.

 • Την έκδοση κανονιστικών αποφάσεων, εγκυκλίων, οδηγιών, ατομικών διοικητικών πράξεων και λοιπών διοικητικών εγγράφων, που αφορούν σε θέματα οργάνωσης υπηρεσιών και διαχείρισης των πάσης φύσεως πόρων της.
 • Τη λήψη και την εφαρμογή των αναγκαίων μέτρων για την προστασία της δημόσιας υγείας, του περιβάλλοντος και των συμφερόντων των καταναλωτών, καθώς και για τη συμβολή στην υγιή λειτουργία της αγοράς, στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και καινοτομίας της χημικής βιομηχανίας και την παροχή σχετικής επιστημονικής υποστήριξης σε δικαστικές, αστυνομικές και λοιπές κρατικές Αρχές και υπηρεσίες.
 • Το στρατηγικό και επιχειρησιακό σχεδιασμό των δράσεων όλων των υπηρεσιών της και την κατάρτιση στοχοθεσίας και δεικτών απόδοσης.
 • Την κατάρτιση των επιμέρους επιχειρησιακών σχεδίων φορολογικών, τελωνειακών και λοιπών ελέγχων αρμοδιότητάς της και τον προγραμματισμό ελέγχων για τη διαπίστωση της εφαρμογής της φορολογικής, τελωνειακής και λοιπής νομοθεσίας αρμοδιότητάς της. Επίσης, την αξιολόγηση και την ιεράρχηση των αιτημάτων ελέγχου που υποβάλλονται από άλλους φορείς.
 • Τον εντοπισμό φαινομένων φοροδιαφυγής, λαθρεμπορίου, φορολογικής απάτης, παραεμπορίου και παραοικονομίας και τον καταλογισμό της διαφεύγουσας φορολογητέας ύλης.
 • Τον εντοπισμό φαινομένων διαφθοράς, αδιαφανών διαδικασιών, αναποτελεσματικότητας, χαμηλής παραγωγικότητας και ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών και μη τήρησης της νομιμότητας, που τυχόν παρατηρούνται στη λειτουργία και στη δράση των φορολογικών, τελωνειακών και λοιπών υπηρεσιών της.
 • Την εποπτεία και το συντονισμό των ελεγκτικών φορολογικών, τελωνειακών και λοιπών υπηρεσιών που υπάγονται σε αυτήν, καθώς και την αξιολόγηση και τον έλεγχο των αποτελεσμάτων της δράσης τους σε σχέση με την επίτευξη των στόχων, που έχουν τεθεί με βάση τον επιχειρησιακό σχεδιασμό ελέγχων και τα προγράμματα επιχειρησιακής δράσης που έχει καταρτίσει η Αρχή,
 • Την εισήγηση νομοθετικών διατάξεων και μέτρων για την ενίσχυση της φορολογικής και τελωνειακής συμμόρφωσης και την υποβολή προτάσεων για τη βελτίωση και την επιτάχυνση της εισπραξιμότητας των δημοσίων εσόδων.

 • Τη διατύπωση απλής γνώμης για σχέδια νόμων, που ρυθμίζουν ζητήματα εμπίπτοντα στο πεδίο των αρμοδιοτήτων της.
 • Το συντονισμό και τη συνεργασία με άλλους φορείς και αρχές στα πλαίσια της άσκησης των ανωτέρω αρμοδιοτήτων.
 • Την κατάρτιση και εκτέλεση του προϋπολογισμού των δαπανών της.
 • Την κατάρτιση και εκτέλεση προγράμματος προμηθειών για την ομαλή λειτουργία των υπηρεσιών της, εξαιρουμένης της προμήθειας κεντρικού εξοπλισμού πληροφορικής και του συστημικού λογισμικού πληροφορικής, που απαιτείται για τη χρήση του, η οποία εκτελείται από την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Οικονομικών, σύμφωνα με τις διαδικασίες, που περιγράφονται στην εκάστοτε ισχύουσα Συμφωνία Επιπέδου Εξυπηρέτησης.
 • Την κατάρτιση συμβάσεων για τα έργα της Αρχής.
 • Την εποπτεία των φορέων, που λειτουργούν στην Αρχή και τη διαχείριση, παρακολούθηση και αξιοποίηση των ειδικών λογαριασμών, οι οποίοι αφορούν στην Αρχή ή λειτουργίες αυτής.
 • Την ανάπτυξη, επικαιροποίηση, συντήρηση, λειτουργία και χρήση του λογισμικού εφαρμογών των πληροφοριακών συστημάτων ή την προμήθειά του, που είναι απαραίτητη για την απρόσκοπτη και αποτελεσματική άσκηση των αρμοδιοτήτων της και την ασφάλεια και διαχείριση των δεδομένων που προέρχονται από τις δραστηριότητές της, όπως ιδίως λογισμικού εφαρμογών που υποστηρίζουν τις κύριες αρμοδιότητες των Φορολογικών και των Τελωνειακών υπηρεσιών και του Γενικού Χημείου του Κράτους.
 • Την παροχή και υποστήριξη ηλεκτρονικών υπηρεσιών προς τον πολίτη, τις επιχειρήσεις, τους φορείς του δημόσιου τομέα για τη διευκόλυνση των συναλλαγών, τη μείωση της γραφειοκρατίας, την απλούστευση των διαδικασιών και την επίτευξη φορολογικής δικαιοσύνης και διαφάνειας.
 • Τον καθορισμό της τεχνολογικής στρατηγικής της, ως προς το σχεδιασμό και την ανάπτυξη εφαρμογών και των υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.

Γράψτε το σχόλιο σας

Διαβάστε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΟ APP ΤΟΥ PAGENEWS PAGENEWS.gr - App Store PAGENEWS.gr - Google Play

Το σχόλιο σας

Loading Comments