Nέα της αγοράς

Τράπεζα Πειραιώς: Καθαρά κέρδη 521 εκατ. ευρώ ύστερα από την περσινή ζημιά 404 εκατ. ευρώ

Τράπεζα Πειραιώς: Καθαρά κέρδη 521 εκατ. ευρώ ύστερα από την περσινή ζημιά 404 εκατ. ευρώ

Πηγή Φωτογραφίας: Αρχείου

Τράπεζα Πειραιώς: Τα έσοδα προ προβλέψεων άγγιξαν τα 502 εκατ. - Τι δήλωσε ο CEO Χρήστος Μεγάλου

Καθαρά κέρδη 521 εκατ. ευρώ από ζημιά 404 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περυσινή περίοδο πέτυχε η Τράπεζα Πειραιώς στο πρώτο τρίμηνο του 2022, σύμφωνα με τις οικονομικές καταστάσεις που έδωσε την Πέμπτη το πρωί στη δημοσιότητα.

Το ίδιο διάστημα το προ φόρων αποτέλεσμα διαμορφώθηκε σε κέρδη 542 εκατ. ευρώ, ενώ το προ φόρων αποτέλεσμα σε επαναλαμβανόμενη βάση ανήλθε σε 416 εκατ. ευρώ. Το καθαρό αποτέλεσμα μετόχων του Ομίλου έφτασε τα 521 εκατ. ευρώ από ζημία 404 εκατ. ευρώ το α΄ τρίμηνο του 2021. Τα αποτελέσματα επηρεάστηκαν από τη μείωση των καθαρών εσόδων από τόκους, λόγω της αποενοποίησης κόκκινων δανείων, στο πλαίσιο της εξυγίανσης του ομίλου που προηγήθηκε το 2021.

Ωστόσο, η τράπεζα κατάφερε να αναπληρώσει αυτές τις απώλειες μέσω της μείωσης των προβλέψεων για τον πιστωτικό κίνδυνο και των δαπανών, αλλά και της ενίσχυσης των εσόδων από προμήθειες.

Σε γραπτή του δήλωση ο CEO του ομίλου Χρήστος Μεγάλου, σημείωσε μεταξύ άλλων ότι «η υφιστάμενη κρίση έχει ενισχύσει την οικονομική αβεβαιότητα και έχει αυξήσει σημαντικά τις τιμές στην ενέργεια, τα τρόφιμα και τα εμπορεύματα».

Σύμφωνα με τον ίδιο, στην παρούσα φάση, οι δευτερογενείς επιπτώσεις της κρίσης έχουν αρνητικό αντίκτυπο στην κατανάλωση και την επιχειρηματική δραστηριότητα.

Ωστόσο, σημείωσε ο ίδιος, «είναι ακόμη πρόωρο να εκτιμηθεί πλήρως ο μακροπρόθεσμος σχετικός αντίκτυπος για την ελληνική οικονομία και την κοινωνία. Θα παρακολουθούμε σε συνεχή βάση τις σχετικές εξελίξεις στη διάρκεια των επόμενων μηνών».

Τα βασικά μεγέθη

Αναφερόμενος στα αποτελέσματα, ο κ. Μεγάλου τόνισε ότι «οι ρεαλιστικές παραδοχές στις οποίες βασίζεται το επιχειρηματικό μας σχέδιο, επιτρέπουν να είμαστε σταθερά αισιόδοξοι για την επίτευξη των στόχων μας, δίνοντας τη δυνατότητα να στηρίξουμε την ελληνική οικονομία και να προσφέρουμε ελκυστικές αποδόσεις στους μετόχους μας».

Αναλυτικότερα, οι κύριες χρηματοοικονομικές εξελίξεις για την Τράπεζα Πειραιώς στο α΄ τρίμηνο του 2022 ήταν οι εξής:

Έσοδα

Τα καθαρά έσοδα από τόκους ανήλθαν σε 286 εκατ. ευρώ, μειωμένα κατά 22% ετησίως και κατά 10% τριμηνιαίως, κυρίως λόγω της απώλειας εσόδων από τόκους δανείων NPE.

Εξαιρουμένων των διαφυγόντων εσόδων από τα NPEs, ανήλθαν σε 246 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας ετήσια αύξηση 11%, με συμβολή της επέκτασης του χαρτοφυλακίου δανείων και του υψηλότερου χαρτοφυλακίου σταθερού εισοδήματος, ενώ το χαμηλό κόστος καταθέσεων αντιστάθμισε το υψηλότερο κόστος υπηρεσιών.

Επίσης, καταγράφθηκε ισχυρή παραγωγή καθαρών εσόδων από προμήθειες στα 114 εκατ. ευρώ (συμπεριλαμβανομένων των εσόδων από μισθώματα), +37% ετησίως, με τάσεις βελτίωσης στα περισσότερα προϊόντα και υπηρεσίες

Έξοδα

Τα επαναλαμβανόμενα λειτουργικά έξοδα το 1ο 3μηνο 2022 διαμορφώθηκαν σε 199 εκατ. ευρώ, μειωμένα κατά 6% ετησίως και -11% τριμηνιαίως.

Αντίστοιχα, οι δαπάνες προσωπικού μειώθηκαν 6% ετησίως στα 91 εκατ. ευρώ, καθώς σε αυτές αποτυπώνεται η εξοικονόμηση από τις ενέργειες αναδιάρθρωσης του ανθρώπινου δυναμικού.

Στις 31 Μαρτίου 2022 το προσωπικό του Ομίλου ανερχόταν σε 9.252 εργαζόμενους στις συνεχιζόμενες δραστηριότητες, εκ των οποίων οι 8.880 απασχολούνταν στην Ελλάδα, μειωμένοι κατά 986 ετησίως.

Επιπλέον, τα γενικά και διοικητικά έξοδα μειώθηκαν το 1ο 3μηνο 2022 κατά 7% ετησίως στα 82 εκατ, ενσωματώνοντας πληθωριστικές πιέσεις μέσω υψηλότερων τιμών ηλεκτρικής ενέργειας και συντήρησης.

Ο δείκτης κόστους προς έσοδα σε επαναλαμβανόμενη βάση παρέμεινε σχεδόν σταθερός στο 50% το 1ο 3μηνο 2022 έναντι 47% πριν ένα χρόνο, κυρίως λόγω της μείωσης των εσόδων από NPEs. Περαιτέρω βελτίωση αναμένεται να σημειωθεί, καθώς είναι σε εξέλιξη το σχέδιο μετασχηματισμού και η συνεχιζόμενη ψηφιοποίηση δραστηριοτήτων της Τράπεζας.

Οργανική κερδοφορία

Τα κέρδη προ προβλέψεων (έσοδα από τόκους εξαιρουμένων εσόδων από τόκους ληξιπρόθεσμων δανείων και προμήθειες μείον επαναλαμβανόμενα λειτουργικά έξοδα) ανήλθαν σε 161 εκατ. ευρώ το 1ο 3μηνο 2022, 72% υψηλότερα σε ετήσια βάση.

Η δυναμική της Τράπεζας αντανακλάται σε όλους τους τομείς και ανοίγει το δρόμο για την επίτευξη των στρατηγικών μας επιδιώξεων, σε ευθυγράμμιση με την εξομάλυνση της απομείωσης των δανείων.

Πιστωτικός κίνδυνος

Το 1ο 3μηνο 2022 οι οργανικές προβλέψεις δανείων διαμορφώθηκαν σε 44 εκατ. ευρώ, στο ίδιο επίπεδο με το προηγούμενο 3μηνο, λόγω της μεγάλης μείωσης των NPEs το 2021, καθώς και της σημαντικής βελτίωσης νέων εισροών σε ΝPEs.

Απομειώσεις ύψους 152 εκατ. ευρώ το 1ο 3μηνο 2022 σχετίζονται με τις προβλέψεις αναφορικά με σενάριο πώλησης του χαρτοφυλακίου ΝPΕ Sunrise 3, καθώς και με προβλέψεις σχετικά με το έργο Solar και άλλες προσαρμογές.

Το οργανικό κόστος κινδύνου επί των καθαρών δανέιων παρέμεινε στο ιστορικά χαμηλό επίπεδο του προηγούμενου τριμήνου, στις 50μ.β. κατά το 1ο 3μηνο 2022, από 110 μ.β. ένα χρόνο πριν.

Η εξυγίανση του χαρτοφυλακίου

Το απόθεμα των NPEs μειώθηκε στα 4,7 δισ. ευρώ στο τέλος Μαρτίου 2022, -0,2 δισ. ευρώ σε τριμηνιαία βάση, λόγω οργανικής μείωσης, ενώ ήταν σημαντικά χαμηλότερο σε σχέση με έναν χρόνο πριν (22,1 δισ. ευρώ).

Ο δείκτης NPE παρέμεινε στο επίπεδο του προηγούμενου τριμήνου (12,6%), σημαντικά χαμηλότερος από το 46,2% τον Μαρτίου του 2021, κυρίως λόγω των τιτλοποιήσεων NPE με υπαγωγή στο πρόγραμμα «Ηρακλής» (HAPS) και των συναλλαγών NPE εκτός HAPS συνολικού ύψους €16,8 δισ.

Κεφαλαιακή επάρκεια

Ο δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας fully loaded Common Equity Tier 1 (CET1) του Ομίλου στο τέλος Μαρτίου 2022 διαμορφώθηκε στο 9,8%, ενώ σε επίπεδο pro-forma (προσαρμοσμένο για την αναμενόμενη ελάφρυνση του σταθμισμένου έναντι κινδύνων ενεργητικού λόγω της αποαναγνώρισης τιτλοποίησης χαρτοφυλακίων ναυτιλιακών και leasing ΝPΕs) ο δείκτης διαμορφώθηκε στο 10,0%.

Ο συνολικός δείκτης κεφαλαίων διαμορφώθηκε στο 16%, υψηλότερα από τις συνολικές κεφαλαιακές απαιτήσεις.

Γράψτε το σχόλιο σας

Διαβάστε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΟ APP ΤΟΥ PAGENEWS PAGENEWS.gr - App Store PAGENEWS.gr - Google Play

Το σχόλιο σας

Loading Comments