Ελλάδα

Πλημμύρες στην Κρήτη: Τα 12 μέτρα στήριξης των πληγέντων

Πλημμύρες στην Κρήτη: Τα 12 μέτρα στήριξης των πληγέντων

Πηγή Φωτογραφίας: Eurokinissi

Αναλυτικά τα μέτρα για τη στήριξη των πλημμυροπαθών

Το πλαίσιο των συνολικά 12 μέτρων που δρομολογούνται από την κυβέρνηση για τη στήριξη των πλημμυροπαθών της Κρήτης αναλύει σε ανακοίνωσή του, ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ Χρήστος Τριαντόπουλος.

Όπως αναφέρει, μεταξύ άλλων «αμέσως μετά την εκδήλωση των ακραίων πλημμυρικών φαινομένων στους Δήμους Μαλεβιζίου και Σητείας στις 15 Οκτωβρίου, η Κυβέρνηση, υπό τις οδηγίες του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, προέβη σε σειρά κινήσεων για τον σχεδιασμό και την υλοποίηση ενός ολοκληρωμένου σχεδίου στήριξης και αποκατάστασης για τις πληγείσες περιοχές, αλλά και για την ενημέρωση όλων των ενδιαφερομένων».

Σε αυτό το πλαίσιο, τα μέτρα που δρομολογούνται, για τις πληγείσες περιοχές της Κρήτης είναι τα εξής:

1. Αποζημιώσεις για τις πρώτες ανάγκες των νοικοκυριών και για οικοσκευή

Στα πληττόμενα από την πλημμύρα νοικοκυριά καταβάλλονται, σε συνεργασία με τους δήμους, χρηματικά ποσά ανάλογα με την καταγραφή των ζημιών μέσω του υπουργείου Εσωτερικών. Συγκεκριμένα, το υπουργείο Εσωτερικών είναι αρμόδιο για την καταβολή των εξής αποζημιώσεων: (α) οικονομική ενίσχυση, ποσού 600 ευρώ, σε κάθε νοικοκυριό που έχει πληγεί η κύρια κατοικία του, για την κάλυψη των πρώτων αναγκών του, (β) επιπλέον ενίσχυση 600 ευρώ για τις πολύτεκνες οικογένειες που υπέστησαν ζημιά, (γ) επιπλέον οικονομική ενίσχυση 600 ευρώ στις πληγείσες οικογένειες για κάθε μέλος τους που είναι άτομο με ειδικές ανάγκες, (δ) οικονομική ενίσχυση ποσού μέχρι 6.000 ευρώ ανά νοικοκυριό, για την επισκευή ή την αντικατάσταση οικοσκευής της κύριας πληγείσας οικίας και (ε) οικονομική ενίσχυση 4.500 ευρώ σε άτομα που υπέστησαν αναπηρία από τραυματισμό στη φυσική καταστροφή. Αυτές οι οικονομικές ενισχύσεις πληγέντων από φυσικές καταστροφές είναι ακατάσχετες.

2. Πρώτη αρωγή έναντι επιχορήγησης των πληττόμενων επιχειρήσεων

Ενεργοποιείται η ηλεκτρονική πλατφόρμα arogi.gov.gr και χορηγείται πρώτη αρωγή έναντι επιχορήγησης για την αντιμετώπιση ζημιών, προς πληγείσες επιχειρήσεις και μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα φορείς, σύμφωνα με τα άρθρα 6 και 9 του ν. 4797/2021. Το ύψος της ενίσχυσης πρώτης αρωγής ανέρχεται σε 1.000 ευρώ για μικρό εύρος ζημιάς, 3.000 ευρώ για μεσαίο εύρος ζημιάς και 6.000 ευρώ για μεγάλο εύρος ζημιάς στα στοιχεία ενεργητικού τους. Στην ηλεκτρονική πλατφόρμα arogi.gov.gr εντάσσονται οι περιοχές (α) της δημοτικής ενότητας Σητείας του δήμου Σητείας και (β) της δημοτικής ενότητας Γαζίου του δήμου Μαλεβιζίου, οι οποίες έχουν κηρυχθεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης πολιτικής προστασίας και στις οποίες σημειώνεται το μεγαλύτερο μέγεθος καταστροφών. Η ενίσχυση πρώτης αρωγής αφορά μόνο σε επιχειρήσεις και μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα φορείς και όχι σε αγροτικές εκμεταλλεύσεις. Η καταβολή της ενίσχυσης πρώτης αρωγής γίνεται κατόπιν διασταύρωσης των στοιχείων των αιτούντων πρώτης αρωγής με τις αιτήσεις πληγέντων που έχουν υποβληθεί στην Περιφέρεια για την καταγραφή και εκτίμηση ζημιών από τις επιτροπές κρατικής αρωγής.

3. Προκαταβολή έναντι επιχορήγησης των πληττόμενων επιχειρήσεων

Χορηγείται προκαταβολή έναντι της συνολικής επιχορήγησης προς πληγείσες επιχειρήσεις -συμπεριλαμβανομένων των αγροτικών εκμεταλλεύσεων- και μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα φορείς από το υπουργείο Οικονομικών, σε ποσοστό 25% της εκτιμηθείσας ζημιάς σε συνέχεια της χορήγησης της πρώτης αρωγής, ακολουθώντας τις προβλεπόμενες διαδικασίες που θέλουν η εν λόγω προκαταβολή να καταβάλλεται σε σύντομο χρονικό διάστημα μετά τη φυσική καταστροφή και σε συνέχεια της προεργασίας που πραγματοποιείται από τις επιτροπές κρατικής αρωγής της Περιφέρειας και τις αρμόδιες υπηρεσίες της Περιφέρειας.

4. Κρατική αρωγή για τις πληττόμενες επιχειρήσεις

Χορηγείται επιχορήγηση από το υπουργείο Οικονομικών προς τις πληγείσες επιχειρήσεις έναντι της εκτιμηθείσας ζημιάς από τη φυσική καταστροφή, όπως αυτή προκύπτει από τις αυτοψίες και τις εκτιμήσεις των επιτροπών κρατικής αρωγής της Περιφέρειας, με τα τελικά ποσοστά να προσδιορίζονται την επόμενη περίοδο από την Κυβερνητική Επιτροπή Κρατικής Αρωγής και αφού ληφθούν υπόψη όλα τα σχετικά δεδομένα.

5. Παροχή στεγαστικής συνδρομής σε φυσικά και νομικά πρόσωπα για την αποκατάσταση κτιρίων και κτιριακών εγκαταστάσεων εντός της οριοθετημένης περιοχής

Με κοινή υπουργική απόφαση των εμπλεκόμενων υπουργείων οριοθετούνται -αφού στείλουν όλα τα απαραίτητα στοιχεία οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης- οι πληγείσες περιοχές από τη φυσική καταστροφή και χορηγείται στεγαστική συνδρομή για την επισκευή/ανακατασκευή των κτιρίων μέσω της ΓΔΑΕΦΚ του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών.

6. Παράταση καταβολής και αναστολή είσπραξης φορολογικών υποχρεώσεων

Χορηγείται από το υπουργείο Οικονομικών, παράταση καταβολής και αναστολή είσπραξης των βεβαιωμένων οφειλών στη φορολογική διοίκηση για διάστημα έξι μηνών. Η παράταση θα αφορά στοχευμένα τις επιχειρήσεις που πιστοποιούνται ως πληγείσες με σχετική βεβαίωση της Περιφέρειας και εντάσσονται στο πλαίσιο της κρατικής αρωγής προς τις πληττόμενες επιχειρήσεις (ακολουθώντας όλες τις προβλεπόμενες διαδικασίες). Σε σχέση με τα φυσικά πρόσωπα, η παράταση χορηγείται σε αυτά που πιστοποιείται ότι έχουν υποστεί ζημιές στις κατοικίες τους με σχετική βεβαίωση του οικείου Δήμου, στο πλαίσιο της ένταξής τους στο σχήμα στήριξης της οικοσκευής με πόρους του υπουργείου Εσωτερικών.

7. Ρύθμιση και αναστολή ασφαλιστικών εισφορών

Χορηγείται από το υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων,αναστολή ασφαλιστικών υποχρεώσεων για έξι μήνες, με αντίστοιχη διαδικασία ρύθμισης αυτών, στοχευμένα για τις πληττόμενες από τη φυσική καταστροφή επιχειρήσεις, οι οποίες θα πιστοποιούνται ως πληγείσες με σχετική βεβαίωση της Περιφέρειας αφού θα εντάσσονται στο πλαίσιο της κρατικής αρωγής προς τις πληττόμενες επιχειρήσεις (ακολουθώντας όλες τις προβλεπόμενες διαδικασίες).

8. Αναστολή διενέργειας πράξεων αναγκαστικής εκτέλεσης

Χορηγείται από το υπουργείο Οικονομικών, αναστολή της διενέργειας κάθε πράξης αναγκαστικής εκτέλεσης επί της κινητής ή ακίνητης περιουσίας για έξι μήνες, στοχευμένα, για επιχειρήσεις που πιστοποιούνται ως πληγείσες από τη φυσική καταστροφή. Αφορά τις επιχειρήσεις που πιστοποιούνται ως πληγείσες από βεβαίωση της Περιφέρειας και εντάσσονται στο πλαίσιο της κρατικής αρωγής προς τις πληττόμενες επιχειρήσεις (ακολουθώντας όλες τις προβλεπόμενες διαδικασίες), και τα φυσικά πρόσωπα που πιστοποιείται ότι έχουν υποστεί ζημιές στις κατοικίες τους με σχετική βεβαίωση του οικείου Δήμου, στο πλαίσιο της ένταξής τους στο σχήμα στήριξης της οικοσκευής με πόρους του υπουργείου Εσωτερικών.

9. Αναστολή συμβάσεων εργασίας

Διαμορφώνεται από το υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, ειδικό σχήμα στήριξης της απασχόλησης για τις πληττόμενες από τη φυσική καταστροφή επιχειρήσεις των δημοτικών ενοτήτων Σητείας και Γαζίου, με την παροχή δυνατότητας αναστολής στις συμβάσεις εργασίας και με αντίστοιχο επίδομα προς τους εργαζόμενους των πληττόμενων επιχειρήσεων μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2022. Αφορά τις επιχειρήσεις που πιστοποιούνται ως πληγείσες με σχετική βεβαίωση της Περιφέρειας και εντάσσονται στο πλαίσιο της κρατικής αρωγής προς τις πληττόμενες επιχειρήσεις (ακολουθώντας όλες τις προβλεπόμενες διαδικασίες).

10. Αναστολή δηλωτικών υποχρεώσεων

Χορηγείται, από το υπουργείο Οικονομικών σε συνεργασία με την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, παράταση δύο εβδομάδων πέραν της 31ης Οκτωβρίου 2022 ως προς την προθεσμία υποβολής δηλωτικών υποχρεώσεων για τον δήμο Σητείας.

11. Αποζημίωση για τη συμμετοχή στις επιτροπές κρατικής αρωγής

Ενεργοποιείται, από το υπουργείο Οικονομικών και το Υπουργείο Εσωτερικών, η πρόβλεψη για τη χορήγηση αποζημίωσης στα στελέχη που συμμετέχουν στις επιτροπές κρατικής αρωγής της Περιφέρειας, με στόχο – μέσα από την εν λόγω κινητροδότηση – να αυξηθεί ο αριθμός των συμμετεχόντων (και από άλλες περιοχές) και να μεγιστοποιηθεί η ταχύτητα υλοποίησης του έργου.

12. Έκτακτη χρηματοδότηση προς τους ΟΤΑ

Το υπουργείο Εσωτερικών, από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, προχώρησε – ήδη από τις 18 Οκτωβρίου – στην έκτακτη χρηματοδότηση 800.000 ευρώ προς τους δήμους Μαλεβιζίου και Σητείας (400.000 ευρώ προς έκαστο δήμο), για την αποκατάσταση των ζημιών που άφησαν πίσω τους τα έντονα καιρικά φαινόμενα της 15ης Οκτωβρίου 2022. Η χρηματοδοτική στήριξη, σε ένα πλαίσιο συνεργασίας με το υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων και το υπουργείο Εσωτερικών, προς τους πληγέντες οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης για την αποκατάσταση ζημιών και για τη δημιουργία ανθεκτικών υποδομών θα συνεχιστεί, καθώς προχωρά και η ωρίμανση του σχεδιασμού από τους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΟ APP ΤΟΥ PAGENEWS PAGENEWS.gr - App Store PAGENEWS.gr - Google Play

Το σχόλιο σας

Loading Comments