Οδηγός

Παλαιό Φάληρο: 46 προσλήψεις προσωπικού

Παλαιό Φάληρο: 46 προσλήψεις προσωπικού

Πηγή Φωτογραφίας: Pixabay

Ο Δήμος Παλαιού Φαλήρου προσλαμβάνει, µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου (8 μηνών), συνολικά σαράντα έξι (46) άτομα

Ο Δήμος Παλαιού Φαλήρου προσλαμβάνει, µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου (8 μηνών), συνολικά σαράντα έξι (46) άτομα, για την κάλυψη αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα του ∆ήµου.

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ

  • ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ
  • ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό, ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ 2∆Ε/ΥΕ και να την υποβάλουν μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, είτε ηλεκτρονικά ([email protected]), είτε αυτοπροσώπως είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στην ακόλουθη διεύθυνση:

∆ήμος Παλαιού Φαλήρου, Τερψιχόρης 51 & Αρτέμιδος, Τ.Κ. 17562 Παλαιό Φάληρο, απευθύνοντάς την στο Γραφείο Προσωπικού του Τμήματος ∆ιοικητικού της ∆/νσης ∆ιοικητικών Υπηρεσιών υπόψιν κου Μπαβέλα Ιωάννη.

Τηλ. επικοινωνίας: 213.2020.202, 213.2020.203, 213.2020.204, 213.2020.205, 213.2020.206 και 213.2020.207.

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΟ APP ΤΟΥ PAGENEWS PAGENEWS.gr - App Store PAGENEWS.gr - Google Play

Το σχόλιο σας

Loading Comments