Οικονομία

ΤτΕ: Καταθέσεις πάνω από 6 δισ. έβαλαν στην άκρη νοικοκυριά και επιχειρήσεις τον Δεκέμβριο

ΤτΕ: Καταθέσεις πάνω από 6 δισ. έβαλαν στην άκρη νοικοκυριά και επιχειρήσεις τον Δεκέμβριο

Πηγή Φωτογραφίας: Pixabay,Ευκαιρία για αποταμίευση βρήκαν τον Δεκέμβριο (μήνας κατά τον οποίο καταβάλλεται το δώρο των Χριστουγέννων) νοικοκυριά και επιχειρήσεις βάζοντας στην άκρη πάνω από 6 δισ. ευρώ, όπως δείχνουν τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος (ΤτΕ).

Αύξηση και της χρηματοδότησης του ιδιωτικού τομέα

Ευκαιρία για αποταμίευση βρήκαν τον Δεκέμβριο (μήνας κατά τον οποίο καταβάλλεται το δώρο των Χριστουγέννων) νοικοκυριά και επιχειρήσεις βάζοντας στην άκρη πάνω από 6 δισ. ευρώ, όπως δείχνουν τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος (ΤτΕ).

Ειδικότερα, οι καταθέσεις του ιδιωτικού τομέα αυξήθηκαν τον Δεκέμβριο κατά 6,376 δισ. ευρώ μετά από μία περίοδο δύο μηνών που «έκαιγαν» καταθέσεις. Συγκεκριμένα, τον Νοέμβριο οι καταθέσεις νοικοκυριών και επιχειρήσεων είχαν μειωθεί κατά 900 εκατ. ευρώ και τον Οκτώβριο κατά 2,142 δισ. ευρώ.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΤτΕ, οι καταθέσεις των νοικοκυριών αυξήθηκαν τον Δεκέμβριο κατά 3,084 δισ. ευρώ ενώ των επιχειρήσεων κατά 3,292 δισ.ευρώ. Μέρος των καταθέσεων των επιχειρήσεων φαίνεται να προέρχεται, ωστόσο, από δάνεια καθώς η χρηματοδότησή τους αυξήθηκε κατά 3,799 δισ. ευρώ.

Συνολικά τον Δεκέμβριο οι αποταμιεύσεις νοικοκυριών και επιχειρήσεων ανήλθαν σε 194,788 δισ. ευρώ, από 188,482 δισ. ευρώ που είχαν διαμορφωθεί τον προηγούμενο μήνα. Από αυτά, τα 48,162 δισ. προέρχονται από τις επιχειρήσεις (από 44,880 δισ. που ήταν τον προηγούμενο μήνα) και τα 146,626 δισ. ευρώ από τα νοικοκυριά (από 143,603 δισ. ευρώ που ήταν τον προηγούμενο μήνα).

Αθροιστικά οι καταθέσεις του ιδιωτικού τομέα (νοικοκυριών και επιχειρήσεων) παρουσίασαν αύξηση κατά 6,376 δισ. ευρώ έναντι μείωσης κατά 904 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα, ενώ ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής αυξήθηκε σε 3,1% από 2,4% τον προηγούμενο μήνα.

Την ίδια στιγμή καταγράφηκε αύξηση της χρηματοδότησης του ιδιωτικού τομέα κατά 3,894 δισ. ευρώ, έναντι αύξησης 792 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα. Τα δάνεια αφορούσαν κατά κύριο λόγο στις επιχειρήσεις, με 3,799 δισ. ευρώ, ενώ το υπόλοιπο μέρος της αύξησης της χρηματοδότησης προέρχεται από ελεύθερους επαγγελματίες, αγρότες και ατομικές επιχειρήσεις, με 94 εκατ. ευρώ, και τα νοικοκυριά, με 1 εκατ. ευρώ.

Παράλληλα, φαίνεται να συνεχίζεται η τάση του προηγούμενου μήνα, με τις αποπληρωμές των στεγαστικών δανείων να ακολουθούν διαφορετική πορεία από αυτή των καταναλωτικών. Συγκεκριμένα, για τα στεγαστικά οι αποπληρωμές μειώθηκαν κατά 21 εκατ. ευρώ ενώ για τα καταναλωτικά σημειώθηκε αύξηση κατά 20 εκατ. ευρώ.

Αναλυτικά το δελτίο της ΤτΕ: «Τραπεζική χρηματοδότηση και καταθέσεις – Δεκέμβριος 2023

  • Ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής της συνολικής χρηματοδότησης της εγχώριας οικονομίας διαμορφώθηκε σε 2,5%, το Δεκέμβριο του 2023, από 2,9% τον προηγούμενο μήνα.
  • Ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής του συνόλου των καταθέσεων διαμορφώθηκε σε 2,3% από 1,9% τον προηγούμενο μήνα.
  • Oι καταθέσεις του ιδιωτικού τομέα αυξήθηκαν κατά 6.376 εκατ. ευρώ, το Δεκέμβριο του 2023, έναντι μείωσης κατά 900 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα.

I.                 Χρηματοδότηση της εγχώριας οικονομίας

H μηνιαία καθαρή ροή της συνολικής χρηματοδότησης ήταν θετική κατά 2.776 εκατ. ευρώ, το Δεκέμβριο του 2023, έναντι θετικής καθαρής ροής 1.364 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα.

Ι.1 Χρηματοδότηση της γενικής κυβέρνησης

Η μηνιαία καθαρή ροή της χρηματοδότησης προς τη γενική κυβέρνηση, το Δεκέμβριο του 2023, ήταν αρνητική κατά 1.118 εκατ. ευρώ, έναντι θετικής καθαρής ροής 572 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα. Ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής της χρηματοδότησης της γενικής κυβέρνησης μειώθηκε σε 0,7% από 3,1% τον προηγούμενο μήνα.

Ι.2 Χρηματοδότηση του ιδιωτικού τομέα

Το Δεκέμβριο του 2023, o ετήσιος ρυθμός μεταβολής της συνολικής χρηματοδότησης του ιδιωτικού τομέα αυξήθηκε σε 3,6% από 2,8% τον προηγούμενο μήνα. Η μηνιαία καθαρή ροή της συνολικής χρηματοδότησης προς τον ιδιωτικό τομέα ήταν θετική κατά 3.894 εκατ. ευρώ, έναντι θετικής καθαρής ροής 792 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα.

Ι.2.1 Χρηματοδότηση των επιχειρήσεων

Η μηνιαία καθαρή ροή της χρηματοδότησης προς τις επιχειρήσεις, το Δεκέμβριο του 2023, ήταν θετική κατά 3.799 εκατ. ευρώ, έναντι θετικής καθαρής ροής 777 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα και ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής αυξήθηκε στο 6,9% από 6,0% τον προηγούμενο μήνα. Ειδικότερα, ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής της χρηματοδότησης των μη χρηματοπιστωτικών επιχειρήσεων (ΜΧΕ) αυξήθηκε στο 5,9% από 5,1% τον προηγούμενο μήνα. Η μηνιαία καθαρή ροή της χρηματοδότησής τους ήταν θετική κατά 2.881 εκατ. ευρώ, έναντι θετικής καθαρής ροής 85 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα. Ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής της χρηματοδότησης των ασφαλιστικών επιχειρήσεων και των λοιπών χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων αυξήθηκε σε 15,7% από 13,8% τον προηγούμενο μήνα. Η μηνιαία καθαρή ροή της χρηματοδότησής τους ήταν θετική κατά 919 εκατ. ευρώ, έναντι θετικής καθαρής ροής 692 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα.

Ι.2.2 Χρηματοδότηση των ελεύθερων επαγγελματιών, αγροτών και ατομικών επιχειρήσεων

Το Δεκέμβριο του 2023, η μηνιαία καθαρή ροή της χρηματοδότησης προς τους ελεύθερους επαγγελματίες, αγρότες και ατομικές επιχειρήσεις ήταν θετική κατά 94 εκατ. ευρώ, έναντι θετικής καθαρής ροής 8 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα. Ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής της χρηματοδότησής τους διαμορφώθηκε σε -1,3% από -2,8% τον προηγούμενο μήνα.

Ι.2.3 Χρηματοδότηση των ιδιωτών και ιδιωτικών μη κερδοσκοπικών ιδρυμάτων

Θετική κατά 1 εκατ. ευρώ ήταν η μηνιαία καθαρή ροή της χρηματοδότησης προς τους ιδιώτες και τα ιδιωτικά μη κερδοσκοπικά ιδρύματα, το Δεκέμβριο του 2023, έναντι θετικής καθαρής ροής 7 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα. Ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής της χρηματοδότησής τους διαμορφώθηκε σε -2,0% από -2,3% τον προηγούμενο μήνα.

II.               Καταθέσεις της εγχώριας οικονομίας στα εγχώρια πιστωτικά ιδρύματα

H μηνιαία καθαρή ροή του συνόλου των καταθέσεων ήταν θετική κατά 5.315 εκατ. ευρώ, το Δεκέμβριο του 2023, έναντι αρνητικής καθαρής ροής 927 εκατ. ευρώ το Νοέμβριο του 2023.

ΙΙ.1 Καταθέσεις από τη γενική κυβέρνηση

Μείωση κατά 1.060 εκατ. ευρώ παρουσίασαν, το Δεκέμβριο του 2023, οι καταθέσεις της γενικής κυβέρνησης, έναντι μείωσης κατά 27 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα και ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής διαμορφώθηκε σε -14,6% από -8,3% τον προηγούμενο μήνα.

ΙΙ.2 Καταθέσεις από τον ιδιωτικό τομέα

Αύξηση κατά 6.376 εκατ. ευρώ παρουσίασαν, το Δεκέμβριο του 2023, οι καταθέσεις του ιδιωτικού τομέα, έναντι μείωσης κατά 900 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα, ενώ ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής αυξήθηκε σε 3,1% από 2,4% τον προηγούμενο μήνα.

ΙΙ.2.1 Καταθέσεις από επιχειρήσεις

Αύξηση κατά 3.292 εκατ. ευρώ παρουσίασαν, το Δεκέμβριο του 2023, οι καταθέσεις των επιχειρήσεων, έναντι μείωσης κατά 747 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα, ενώ ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής αυξήθηκε στο 1,6% από -1,6% τον προηγούμενο μήνα. Ειδικότερα, οι καταθέσεις των MXE αυξήθηκαν κατά 2.650 εκατ. ευρώ, έναντι μείωσης κατά 625 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα. Οι καταθέσεις των ασφαλιστικών επιχειρήσεων και των λοιπών χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων αυξήθηκαν κατά 642 εκατ. ευρώ, έναντι μείωσης κατά 122 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα.

ΙΙ.2.2 Καταθέσεις από νοικοκυριά και ιδιωτικά μη κερδοσκοπικά ιδρύματα

Αύξηση κατά 3.084 εκατ. ευρώ παρουσίασαν, το Δεκέμβριο του 2023, οι καταθέσεις των νοικοκυριών και των ιδιωτικών μη κερδοσκοπικών ιδρυμάτων, έναντι μείωσης κατά 153 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα, ενώ ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής μειώθηκε στο 3,5% από 3,7% τον προηγούμενο μήνα.

Διαβάστε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΟ APP ΤΟΥ PAGENEWS PAGENEWS.gr - App Store PAGENEWS.gr - Google Play

Το σχόλιο σας

Loading Comments