Οικονομία

Πρεμιέρα φορολογικών δηλώσεων με δεκάδες αλλαγές στα φορολογικά έντυπα

Πρεμιέρα φορολογικών δηλώσεων με δεκάδες αλλαγές στα φορολογικά έντυπα

Πηγή Φωτογραφίας: Διαδίκτυο//Η πλατφόρμα για την υποβολή των φορολογικών δηλώσεων ανοίγει, αν όχι σήμερα, σίγουρα μέσα στην εβδομάδα, μετά την ψήφιση του φορολογικού νομοσχεδίου την περασμένη Παρασκευή, με το οποίο έκλεισαν και οι τελευταίες εκκρεμότητες.

Ανοίγει η πλατφόρμα για την υποβολή των δηλώσεων τις επόμενες ημέρες και η καθυστέρηση θα καλυφθεί με αντίστοιχη παράταση. Το νέο και ογκώδες (20 σελίδες) έντυπο Ε3 με τις αλλαγές για τους επαγγελματίες.

Στην πλήρη αναμόρφωση των εντύπων των φετινών φορολογικών δηλώσεων προχώρησε η ΑΑΔΕ, ενσωματώνοντας σε αυτά τις αλλαγές που έγιναν στη νομοθεσία για τον τρόπο φορολόγησης των αυτοαπασχολούμενων και ελευθέρων επαγγελματιών.

Η πλατφόρμα για την υποβολή των φορολογικών δηλώσεων ανοίγει, αν όχι σήμερα, σίγουρα μέσα στην εβδομάδα, μετά την ψήφιση του φορολογικού νομοσχεδίου την περασμένη Παρασκευή, με το οποίο έκλεισαν και οι τελευταίες εκκρεμότητες.

Η ΑΑΔΕ ήδη εξέδωσε το νέο έντυπο Ε3 το οποίο θα συμπληρωθεί από τις επιχειρήσεις, τους ελεύθερους επαγγελματίες και τους αγρότες, το οποίο περιέχει δεκάδες αλλαγές σε σχέση με το περυσινό έντυπο, ενώ θα ακολουθήσει και το νέο έντυπο Ε1, στο οποίο επίσης θα υπάρχουν αλλαγές στους κωδικούς.

Υπενθυμίζεται πως τα φορολογητέα εισοδήματα 735.320 ατομικών επιχειρήσεων εμπορίας αγαθών, παροχής υπηρεσιών και ελευθέρων επαγγελματιών θα προσδιοριστούν και με αντικειμενικά κριτήρια για τη χρήση του 2023, εάν τα δηλωθέντα υπολείπονται του ποσού των ετήσιων μικτών αποδοχών ενός ιδιωτικού υπαλλήλου που λαμβάνει τον κατώτατο μισθό των 780 ευρώ το μήνα.

Το ποσό έχει οριστεί σε 10.920 ευρώ, ποσό το οποίο αυξομειώνεται ανάλογα με τα έτη άσκησης της δραστηριότητας, τον αριθμό των υπαλλήλων που απασχολεί και το μισθολογικό κόστος.

Τα ποσά των τεκμαρτών εισοδημάτων που προκύπτουν με βάση το νέο αυτό σύστημα φορολόγησης θα είναι προσυμπληρωμένα στα έντυπα των φορολογικών δηλώσεων.

Επίσης, όσοι επαγγελματίες αμφισβητήσουν τα ελάχιστα εισοδήματα η επιλογή που έχουν είναι να ζητήσουν φορολογικό έλεγχο, συμπληρώνοντας τους κωδικούς 443-444 του εντύπου Ε1 της φορολογικής δήλωσης. Ωστόσο, όπως έχει γράψει το BD, ο έλεγχος θα είναι εξονυχιστικός σε τραπεζικές καταθέσεις, επενδύσεις και περιουσιακά στοιχεία, τόσο για τους ίδιους όσο και για συζύγους και τέκνα.

Παράταση υποβολής, όχι πληρωμής

Λόγω της καθυστέρησης της αυλαίας των φορολογικών δηλώσεων, αλλά και των αλλαγών στα έντυπα η παράταση της προθεσμίας υποβολής των δηλώσεων είναι δεδομένη, αλλά όχι και της παράτασης πληρωμής των δόσεων του φόρου εισοδήματος.

Ο υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Χάρης Θεοχάρης είχε δηλώσει ότι για κάθε ημέρα καθυστέρησης του ανοίγματος της εφαρμογής για την υποβολή των δηλώσεων θα δίδεται και ανάλογη παράταση για τη λήξη της προθεσμίας.

Σημειώνεται ότι η νομοθετημένη λήξη της προθεσμίας υποβολής των φορολογικών δηλώσεων είναι η 30η Ιουνίου, η οποία ωστόσο ποτές δεν τηρήθηκε. Στο πλαίσιο αυτό αυτό, για φέτος η παράταση (αρχική) θα οριστεί έως το τέλος του Ιουλίου, με τους λογιστές να τονίζουν ότι δεν επαρκεί και θα χρειαστεί και άλλη. Άλλωστε κάθε χρόνο η τελική προθεσμία φτάνει έως το τέλος Αυγούστου ή και τις αρχές Σεπτέμβρη.

Όλες οι αλλαγές στο Ε3

Οι περισσότερες αλλαγές αφορούν στο έντυπο Ε3 που θα συμπληρωθεί από επιχειρήσεις και ελεύθερους επαγγελματίες και αγρότες και μάλιστα μεγάλωσε ο όγκος του καθώς μαζί με τα παραρτήματα, φτάνει στις 20 σελίδες.

Οι αλλαγές διακρίνονται σε τυπικές και σε ουσιαστικές, καθώς διαγράφηκαν κωδικοί ενώ προστέθηκαν και νέοι κωδικοί. Αναλυτικότερα, οι αλλαγές είναι οι ακόλουθες:

1.     Στην πρώτη σελίδα η «Δ.Ο.Υ. ΥΠΟΒΟΛΗΣ» αντικαταστάθηκε με το «ΑΡΜΟΔΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ».

2.     Στον πίνακα Β, προστέθηκε στα κριτήρια μεγέθους οντοτήτων νέα γραμμή «Μέσος Αριθμός Εργαζομένων Πλήρους Απασχόλησης που μισθώνονται από άλλη επιχείρηση».

3.     Στη νέα γραμμή ο «Μέσος Αριθμός Εργαζομένων Πλήρους Απασχόλησης που μισθώνονται από άλλη επιχείρηση» συμπληρώνεται από τις επιχειρήσεις που κάνουν χρήση των ευεργετημάτων του άρθρου 3 του ν. 4935/2022, με την προϋπόθεση ότι οι υπόψη εργαζόμενοι δεν έχουν ήδη ληφθεί υπόψη στον κωδικό «Μέσος Αριθμός Εργαζομένων Πλήρους Απασχόλησης» του ίδιου πίνακα, καθώς και ότι το συνολικό κόστος μισθοδοσίας καλύπτεται από την ίδια επιχείρηση (μισθωτή). Όταν το άθροισμα των κωδικών «Μέσος Αριθμός Εργαζομένων Πλήρους Απασχόλησης» και «Μέσος Αριθμός Εργαζομένων Πλήρους Απασχόλησης που μισθώνονται από άλλη επιχείρηση» είναι μεγαλύτερο από εννέα (9), οι επιχειρήσεις έχουν τη δυνατότητα να συμπληρώσουν τα σχετικά πεδία του έντυπου Ν.

4.     Στον πίνακα Γ2 για τις αγροτικές ενισχύσεις – επιδοτήσεις και στον κωδικό 083 προστέθηκαν οι ενισχύσεις: α) η έκτακτη προσωρινή στήριξη σε γεωργούς και ΜΜΕ που πλήττονται από τις επιπτώσεις της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία (σχετικό άρθρο 72 του ν. 5016/2023) και β) οι ενισχύσεις που χορηγούνται βάσει της ανακοίνωσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (2022/C 426/01) «Προσωρινό πλαίσιο για τη λήψη μέτρων κρατικής ενίσχυσης με σκοπό τη στήριξη της οικονομίας μετά την επίθεση της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας» (σχετικό άρθρο 47 του ν.5035/2023).

5.     Τα ποσά των ενισχύσεων του κωδικού 083 αναγράφονται στους κωδικούς 659 – 660 του Πίνακα 6 του εντύπου Ε1 της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος και δύνανται να καλύπτουν τεκμήρια, όπως και οι ανωτέρω που καταβάλλονται στο πλαίσιο αντιμετώπισης του COVID-19.

6.     Στον πίνακα ΣΤ και στην περίπτωση ια’ προστέθηκαν οι κωδικοί 150, 250, 350, 450 και 550, που αφορούν στις δαπάνες του άρθρου 22Ε του Κ.Φ.Ε. για τη χορήγηση προσαυξημένης έκπτωσης για δαπάνες που αφορούν σε πράσινη οικονομία ενέργεια και ψηφιοποίηση που πραγματοποιούνται στα φορολογικά έτη 2023, 2024 και 2025.  Επίσης προστέθηκαν οι κωδικοί 903, 923, 943, 963 και 983 που αφορούν στα φορολογητέα καθαρά αποτελέσματα (ατομικών επιχειρήσεων) από συνεργασία που υπάγεται στις διατάξεις του άρθρου 4 του ν. 4935/2022. Σημειώνεται πως η προσυμπλήρωση των ποσών των κωδικών αυτών γίνεται βάσει του νέου υποπίνακα στον οποίο ο φορολογούμενος θα συμπληρώνει τα απαραίτητα στοιχεία για κάθε συνεργασία για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 4 του ν. 4935/2022, εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις του άρθρου 6 του ίδιου ως άνω νόμου. Οι κωδικοί 903,923,943,963,983 συναρτώνται με τον νέο υποπίνακα ΣΤ’ του πίνακα ΣΤ’  με τίτλο: ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΦΟΡΟΛΟΓΗΤΕΩΝ ΚΕΡΔΩΝ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (Απλογραφικά – Διπλογραφικά Βιβλία) για την φορολογική απαλλαγή του άρθρου 4 του ν.4935/2022 (1. Ίδρυση ΝΠ και νομικών οντοτήτων, 2. συμφωνία συμβολαιακής γεωργίας και 3. σύμβαση δικαιόχρησης (franchising).

Οι υπόχρεοι θα επιλέξουν το είδος της συνεργασίας μεταξύ των ακόλουθων επιλογών:

·  Ίδρυση ΝΠ και νομικών οντοτήτων,

·  Συμφωνία συμβολαιακής γεωργίας και

· Σύμβαση δικαιόχρησης (franchising). 7.     Στον υπο-πίνακα του Κωδικού 144 (αφορολόγητα έσοδα) του πίνακα ΣΤ διαγράφηκαν οι κωδικοί με τα ακόλουθα φορολογικά έσοδα:

· 04 – Αφορολόγητη αποζημίωση για μισθώσεις τουριστικών καταλυμάτων (άρθρ. 121 ν. 4790/2021)

· 05 – Αφορολόγητη επιχορήγηση για την προμήθεια θερμαντικών σωμάτων (άρθρ. 55 ν. 4758/2020)

· 12 – Αυξημένη αποζημίωση ειδικού σκοπού (αρθρ.28 ν.4797/2021)

· 13 – Αφορολόγητη ενίσχυση επιχειρήσεων με τη μορφή επιδότησης παγίων δαπανών (αρθρ. 29 ν.4772/2021)

· 19 – Αφορολόγητη ενίσχυση δράσης «Επιδότηση κεφαλαίου κίνησης σε επιχειρήσεις εστίασης για προμήθεια πρώτων υλών» (άρθρ. 76 ν.4796/2021)

· 20 – Αφορολόγητη ενίσχυση δράσης «Ενίσχυση επιχειρήσεων που παρέμειναν κατ’ εξαίρεση σε αναστολή λειτουργίας κατά την περίοδο των Χριστουγέννων 2020 λόγω τοπικής ισχύος μέτρων για τον περιορισμό της διασποράς του κορονοϊού COVID 19″ (άρθρ. όγδοο του ν. 4787/2021)

· 21 – Αφορολόγητη ενίσχυση επιχειρήσεων πολιτισμού με κάλυψη θέσεων θεατή/εισιτηρίου (άρθρ. 70 ν.4745/2020)

8.     Παράλληλα προστέθηκαν οι ακόλουθοι νέοι κωδικοί:

· 32- Ενίσχυση στο πλαίσιο της δράσης «2ος κύκλος:Έκτακτη επιχορήγηση σε επιχειρήσεις του κλάδου γούνας» (άρθρο 122 του ν. 5043/2023)

· 33- Ενίσχυση για την κάλυψη εξόδων έκτακτου ελέγχου ηλεκτρικών εγκαταστάσεων για τους πληγέντες από τις πλημμύρες (προσθήκη στο άρθρο 36 του ν. 4508/2017 με το άρθρο 27 του ν. 5049/2023)

· 34- Αποζημιώσεις από επιβολή κτηνιατρικών μέτρων εξυγίανσης του ζωικού κεφαλαίου, χρηματική αποζημίωση των φορέων εκμετάλλευσης του τομέα αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας για το διαφυγόν εισόδημά τους (περ. α’και β’ άρθρου 47 του ν. 5035/2023).

9. Στον υποπίνακα του κωδικού 023 «Επιμερισμός Πωλήσεων αγαθών και υπηρεσιών ανά Κ.Α.Δ. (έως 4ο Βαθμό)» (κωδικοί 161 έως 561).

10. Στον υποπίνακα Ζ2 επήλθαν οι παρακάτω αλλαγές:

α) στον κωδικό 001 προστέθηκε το λεκτικό «(άρθρ. 5 ν. 4797/2021)» και

β) στον κωδικό 007 αφαιρέθηκε η λέξη «αυτοαπασχολουμένων».

1αγής» προ-συμπληρώνεται το υπολειπόμενο προς απόσβεση ποσό της φορολογικής απαλλαγής.

Διαβάστε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΟ APP ΤΟΥ PAGENEWS PAGENEWS.gr - App Store PAGENEWS.gr - Google Play

Το σχόλιο σας

Loading Comments