Τεχνολογία

Ψηφιακός Μετασχηματισμός και Βιομηχανική Επανάσταση 4.0. – Οι προκλήσεις για την ελληνική φαρμακοβιομηχανία

Ψηφιακός Μετασχηματισμός και Βιομηχανική Επανάσταση 4.0. – Οι προκλήσεις για την ελληνική φαρμακοβιομηχανία

Πηγή Φωτογραφίας: PEXELS.COM

Πρόκειται για μια αλλαγή εποχής, για τη μετάβαση στην εποχή της έξυπνης εκβιομηχάνισης. Μετάβαση που συντελείται με μια ακόμα Βιομηχανική Επανάσταση (την 4η),  η οποία όπως κι οι προηγούμενες οδηγούνται από την εξέλιξη στα τεχνολογικά μας εργαλεία που διαχρονικά καθορίζουν το προϊόν του πολιτισμού κάθε εποχής.

Ο όρος «Ψηφιακός Μετασχηματισμός» ακούγεται όλο και συχνότερα σε συζητήσεις που δεν αφορούν αμιγώς τον τεχνολογικό κλάδο. Και πράγματι δεν είναι πλέον ένα καθαρά τεχνικό αντικείμενο συζήτησης.

Πρόκειται για μια αλλαγή εποχής, για τη μετάβαση στην εποχή της έξυπνης εκβιομηχάνισης. Μετάβαση που συντελείται με μια ακόμα Βιομηχανική Επανάσταση (την 4η),  η οποία όπως κι οι προηγούμενες οδηγούνται από την εξέλιξη στα τεχνολογικά μας εργαλεία που διαχρονικά καθορίζουν το προϊόν του πολιτισμού κάθε εποχής.

Έτσι στην 1η Βιομηχανική Επανάσταση, ο ατμός και οι μηχανές μας έδωσαν τη δυνατότητα να κάνουμε εργασίες που δε θα μπορούσαν να γίνουν χειρωνακτικά με την ίδια ταχύτητα. Στη 2η Βιομηχανική Επανάσταση, ο ηλεκτρισμός και η γραμμή παραγωγής άλλαξαν την οργάνωση της παραγωγής μας και μας επέτρεψαν να παράξουμε μαζικά. Στην 3η Βιομηχανική Επανάσταση, οι Η/Υ και το Διαδίκτυο μας επέτρεψαν να επεξεργαστούμε και να μεταδώσουμε την πληροφορία.

Τώρα στην 4η πια Βιομηχανική Επανάσταση μιλάμε για την Τεχνητή Νοημοσύνη, δηλαδή για τεχνολογία που μαθαίνει από τις πληροφορίες που αντλεί, που προβλέπει και αυτoβελτιώνεται. Κι έτσι επιδρά ριζικά και αναμορφώνει κάθε πτυχή της κοινωνικής και οικονομικής μας δραστηριότητας: Τον τρόπο που εργαζόμαστε, που μαθαίνουμε, που ζούμε. Μπροστά σε αυτή τη ραγδαία αλλαγή που κάθε βήμα είναι πολλαπλάσιο από το προηγούμενο, καμία χώρα, κλάδος, εταιρεία δεν μπορεί να μείνει αμέτοχη.

Στη χώρα μας για πολλά χρόνια έχουμε συνηθίσει να ακούμε για αποβιομηχάνιση. Ειδικά στις πρώτες δυο δεκαετίες του 21ου αιώνα, το φαινόμενο αυτό ενισχύθηκε από την τάση της Παγκοσμιοποίησης, δηλαδή του να μεταφέρουμε την παραγωγή των προϊόντων σε χώρες χαμηλότερου κόστους για να επικεντρωθούμε στον σχεδιασμό τους και στην παροχή υπηρεσιών.

Οι πρόσφατες κρίσεις στην υγεία αλλά και στην εφοδιαστική αλυσίδα (γεγονότα Ουκρανίας και Ερυθράς Θάλασσας) μας έδειξαν ότι η τάση αυτή ενέχει μεγάλα ρίσκα. Κι ότι τουλάχιστον για κάποια κρίσιμα αγαθά, χώρες κι ευρύτερες περιοχές πρέπει να έχουν μια στοιχειώδη αυτάρκεια.

Για τη χώρα μας αυτό είναι μια μοναδική ευκαιρία, γιατί έχει μια καλή ισορροπία μεταξύ κόστους εργασίας, επιπέδου μόρφωσης ανθρωπίνου δυναμικού και σημείου – στην είσοδο της Ευρώπης.

Ειδικά στον χώρο της παραγωγής φαρμάκου, ενός πολύ κρίσιμου αγαθού, έχουμε ακόμα μεγαλύτερο πλεονέκτημα, γιατί διαθέτουμε ήδη έναν ισχυρό και δυναμικό κλάδο φαρμακοβιομηχανίας, που όχι μόνο άντεξε στις κρίσεις, αλλά την περίοδο του κορονοϊού στήριξε τα συστήματα υγείας και της χώρας και άλλων Ευρωπαϊκών χωρών.

Σε μια χώρα με 2% του πληθυσμού της Ευρώπης, ο κλάδος αυτός διαθέτει ήδη το 10% της δυναμικότητας παραγωγής γενοσήμων φαρμακευτικών προϊόντων, τη στιγμή που άλλες χώρες εστίασαν μόνο στην έρευνα χωρίς αντίστοιχη παραγωγή.

Αυτό το πλεονέκτημα η DEMO θέλει να το ενισχύσει, αξιοποιώντας όλες τις επενδυτικές ευκαιρίες που έχει πλέον διαθέσιμες με το πέρας της κρίσης. Θέλει, λοιπόν, μέσα από ένα πολυεπίπεδο επενδυτικό πλάνο να καταστεί, μαζί με τον κλάδο συνολικά αλλά κι τη χώρα, κοιτίδα παραγωγής φαρμάκου που διασφαλίζει την επάρκεια σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Το πλάνο είναι πολυεπίπεδο γιατί αφορά:

Αύξηση δυναμικότητας των μονάδων της– για να μπορεί να παράγει περισσότερο

Καθετοποίηση, δηλαδή να ξεκινά την παραγωγή από το βασικό συστατικό του φαρμάκου, τη δραστική ουσία κι όχι να την εισάγει για να παράγει μόνο το τελικό προϊόν. Αυτό θα κάνει στις δυο νέες μονάδες παραγωγής που κατασκευάζει στην Τρίπολη: θα παράγει πενικιλινούχα αντιβιοτικά, ξεκινώντας από την παραγωγή της πενικιλλίνης και κυτταροστατικά φάρμακα, ξεκινώντας από τη δραστική τους ουσία. Στόχος είναι να μπορέσει να καλύψει περίπου 30% των αναγκών της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε τέτοια σκευάσματα. Εισαγωγή σε νέες δραστηριότητες, όπως η παραγωγή Βιοτεχνολογικών Φαρμάκων Ήδη πριν από την ανάπτυξη αυτών των πρωτοποριακών για τη χώρα δραστηριοτήτων, η εταιρία τρέχει με διψήφιους ρυθμούς ανάπτυξης κι έχει σχεδόν διπλασιαστεί σε μια πενταετία.

Για να συντηρήσει μιας τέτοιας κλίμακας ανάπτυξη, χρειάζεται τεχνολογία που θα απλοποιήσει τις εργασίες μας, θα δώσει ευελιξία και ταχύτητα. Που θα επιτρέπει την πρόσβαση στην πληροφορία από παντού και θα επιταχύνει συνηθισμένες εργασίες, ώστε να επικεντρωθεί η DEMO στις πιο δημιουργικές. Και θα βοηθάει να προβλέπei και να παίρνει αποφάσεις, παρουσιάζοντας και αξιολογώντας πολλά διαφορετικά σενάρια για κάθε ενέργεια.

Χρειάζεται, λοιπόν, Ψηφιακό Μετασχηματισμ, για να εξασφαλιστεί ανταγωνιστικότητα σε παγκόσμιο επίπεδο. Για το λόγο αυτό, η DEMO επενδύει στην τεχνολογία και έχει διαμορφώσει έναν οδικό χάρτη μετάβασης στην εποχή της Βιομηχανίας 4.0 μέσα από συγκεκριμένα βήματα. Αναβαθμίζει υποδομές. Χτίζει συστήματα που ενοποιούν τις πληροφορίες από όλα τα στάδια λειτουργίας μας (από τις πωλήσεις, τον προγραμματισμό παραγωγής, τις προμήθειες μέχρι τη διανομή), ώστε να υλοποιούνται οι διαδικασίες ταχύτερα και να υποστηρίζεται η λήψη αποφάσεων. Αναβαθμίζει τα καθημερινά ψηφιακά της εργαλεία, ώστε να «ξεκλειδώσει» το δυναμικό της Τεχνητής Νοημοσύνης σε κάθε πτυχή της λειτουργίας της.

Τέλος, μεριμνά οι άνθρωποι της να επιμορφωθούν και να εξοικειωθούν με τα ψηφιακά εργαλεία, ώστε να μπορούν να τα αξιοποιούν με ασφάλεια.

Γιατί ο Ψηφιακός Μετασχηματισμός μπορεί να βασίζεται στην Τεχνολογία και να εκπορεύεται από την επιχειρηματική στρατηγική, οι άνθρωποι όμως είναι οι φορείς του Ψηφιακού Μετασχηματισμού που θα φέρουν την αλλαγή και την εξέλιξη.

Διαβάστε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΟ APP ΤΟΥ PAGENEWS PAGENEWS.gr - App Store PAGENEWS.gr - Google Play

Το σχόλιο σας

Loading Comments