Οικονομία

Η νέα λίστα των οφειλετών του Δημοσίου: Στα «μανταλάκια» όσοι δεν ρυθμίσουν εντός 15 ημερών

Η νέα λίστα των οφειλετών του Δημοσίου: Στα «μανταλάκια» όσοι δεν ρυθμίσουν εντός 15 ημερών

Πηγή Φωτογραφίας: PEXELS.COM

Σε περίπτωση που δεν συμμορφωθούν θα δουν τα ονόματά τους να φιγουράρουν στην πολυσέλιδη λίστα που θα αναρτήσει η ΑΑΔΕ στην ιστοσελίδα της την 31η Ιουλίου.

Προθεσμία 15 ημερών θα δοθεί στους μεγαλοοφειλέτες της εφορίας και του ΕΦΚΑ να τακτοποιήσουν τις οφειλές τους, προκειμένου να μην αναγραφεί το όνομά τους ή η επωνυμία της επιχείρησής τους στον κατάλογο που θα δημοσιοποιηθεί την 31η Ιουλίου.

Εγκύκλιος του Κέντρου Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών (ΚΕΑΟ) καλεί τους προϊσταμένους των κατά τόπους υπηρεσιών του ΕΦΚΑ να συγκεντρώσουν τα ληξιπρόθεσμα χρέη προς τον Φορέα και να τα αποστείλουν στην ΑΑΔΕ. Κατόπιν, η ΑΑΔΕ στις 9 Ιουλίου θα αποστείλει ειδοποιητήρια με τα οποία θα τους υποδεικνύει να τακτοποιήσουν τις οφειλές τους εντός 15 ημερών, το αργότερο μέχρι τις 24 Ιουλίου.

Σε περίπτωση που δεν συμμορφωθούν θα δουν τα ονόματά τους να φιγουράρουν στην πολυσέλιδη λίστα που θα αναρτήσει η ΑΑΔΕ στην ιστοσελίδα της την 31η Ιουλίου.

Επιπλέον, εναντίον των οφειλετών της εφορίας και του ΕΦΚΑ που δεν θα συμμορφωθούν, εκτός από τη δημοσιοποίηση των στοιχείων τους, θα ληφθούν και όλα τα προβλεπόμενα μέτρα αναγκαστικής είσπραξης, δηλαδή θα τους επιβληθούν κατασχέσεις σε εισοδήματα, καταθέσεις και περιουσιακά στοιχεία, καθώς επίσης και πλειστηριασμοί περιουσιακών στοιχείων.

Όπως τονίζεται, η λίστα με τις οφειλές θα είναι η πέμπτη φορά που θα δημοσιοποιηθεί. Είχαν προηγηθεί ανάλογες πρωτοβουλίες το 2017, πρώτη χρονιά κοινής δημοσιοποίησης ασφαλιστικών και φορολογικών οφειλών και ακολούθησε κάτι αντίστοιχο την επόμενη διετία (2018 – 2019), το οποίο συνοδεύτηκε από ένα τριετές «πάγωμα» της διαδικασίας (2020 – 2022), για να επανέλθει η σχετική δημοσιοποίηση το 2023.

Στις εν λόγω καταστάσεις περιλαμβάνονται οι ληξιπρόθεσμες ασφαλιστικές οφειλές προς τον e-ΕΦΚΑ οι οποίες υπερβαίνουν σε κύρια εισφορά (κεφάλαιο) τις 150.000 ευρώ και η καταβολή τους βρίσκεται σε καθυστέρηση μεγαλύτερη του ενός έτους. Άρα, στη λίστα θα συμπεριληφθούν οι ληξιπρόθεσμες ασφαλιστικές οφειλές οι οποίες ανάγονται σε χρονική περίοδο ασφάλισης προγενέστερη του ημερολογιακού έτους που προηγείται της ημερομηνίας δημοσιοποίησης.

Εξαιρέσεις

Ωστόσο, από τη δημοσιοποίηση εξαιρούνται οφειλές ακόμα κι αν πληρούν τα προαναφερθέντα κριτήρια ύψους και παλαιότητας. Αυτές είναι οι εξής:

Οι οφειλές οι οποίες έχουν υπαχθεί σε καθεστώς ρύθμισης και τηρούνται οι όροι αυτής. Οι οφειλές οι οποίες τελούν υπό αναστολή καταβολής με προσωρινή διαταγή, δικαστική απόφαση, πράξη διοικητικού οργάνου ή εκ του νόμου. Οι οφειλές οι οποίες έχουν χαρακτηριστεί ως ανεπίδεκτες είσπραξης. Οι οφειλές των αποβιωσάντων ή ανηλίκων. Οι οφειλές των νομικών προσώπων εντός του στενού ή ευρύτερου δημόσιου τομέα. Η χαρτογράφηση των χρεών Τα χρέη προς το Δημόσιο ανέρχονται σε 107 δισ. ευρώ, με το 94,2% αυτών να παραμένουν αρρύθμιστα. Πρόκειται για ένα ποσό της τάξεως των 102,3 δισ. ευρώ, ενώ τα υπόλοιπα 4,7 δισ. ευρώ, που αντιστοιχούν στο 5,8% των ληξιπρόθεσμων οφειλών προς τη Φορολογική Διοίκηση, έχουν ενταχθεί σε ρυθμίσεις τμηματικής καταβολής. Μεγάλο τμήμα του αρρύθμιστου ποσού ληξιπρόθεσμων οφειλών είναι βεβαίως χρέη τα οποία έχουν χαρακτηριστεί ως ανεπίδεκτα είσπραξης. Ένα άλλο, ακόμη πιο μεγάλο, τμήμα αυτού του ποσού καταλαμβάνεται από χρέη που παρέμειναν απλήρωτα για πάνω από μία δεκαετία και είναι σχεδόν αδύνατο πλέον να εισπραχθούν καθώς συμπεριλαμβάνουν τεράστια ποσά συσσωρευμένων τόκων και προσαυξήσεων. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τα τελευταία δημοσιευθέντα στοιχεία της ΑΑΔΕ:

τα 26,3 δισ. ευρώ έχουν χαρακτηριστεί ως ανεπίδεκτα είσπραξης, τα 24,3 δισ. ευρώ είναι πρόστιμα (φορολογικά και μη φορολογικά), τα 8,3 δισ. ευρώ είναι μη φορολογικές οφειλές (δάνεια, δικαστικά έξοδα, καταλογισμοί κτλ.), τα 8,8 δισ. ευρώ είναι φορολογικές οφειλές που πηγάζουν από αφερέγγυους φορολογούμενους, τα 11,6 δισ. ευρώ είναι οφειλές των οποίων οι κανονικές δόσεις αποπληρωμής έχουν λήξει εδώ και πάνω από μία δεκαετία, τα 27,7 δισ. ευρώ είναι οι πιο «φρέσκες» και καθαρά φορολογικές οφειλές και από τις οποίες πηγάζει κάθε χρόνο πάνω από το 90% των εισπράξεων που πραγματοποιούν οι φορολογικές αρχές. Πολλά από λίγους Το 96,3% του συνόλου των ληξιπρόθεσμων οφειλών προς την εφορία είναι ποσά άνω των 10.000 ευρώ. Ειδικότερα δε οι οφειλές άνω του 1 εκατ. καλύπτουν το 76,9% του συνολικού ποσού, δηλαδή ανέρχονται σε ένα ποσό 82,28 δισ. ευρώ. Το ποσό αυτό το χρωστά μόλις το 0,2% του συνόλου των οφειλετών. Στον αντίποδα, το 90,8% των οφειλετών χρωστά ποσά έως 10.000 ευρώ, με το συνολικό τους ληξιπρόθεσμο χρέος να καλύπτει μόλις το 3,7% των συνολικών οφειλών, δηλαδή να ανέρχεται σε 3,96 δισ. ευρώ.

Πόσοι χρωστούν στον ΕΦΚΑ

Σύμφωνα με την τελευταία έκθεση του ΚΕΑΟ, οι οφειλέτες ανέρχονται σε 35.206 (φυσικά και νομικά πρόσωπα) με χρέος προς τον ΕΦΚΑ μεγαλύτερο των 150.000 ευρώ έκαστος (κύρια οφειλή και προσαυξήσεις).

Από αυτούς, οι 13.329 οφειλέτες χρωστούν ποσά από 150.000 έως 200.000 ευρώ. Άλλοι 15.268 έχουν δημιουργήσει χρέος από 200.000 έως 500.000 ευρώ, ενώ υπάρχουν 3.926 οφειλέτες με χρέος από 500.000 έως 1.000.000 ευρώ και μόλις 2.683 μεγαλοοφειλέτες που έχουν συσσωρεύσει χρέος προς την κοινωνική ασφάλιση το οποίο υπερβαίνει το 1 εκατ. ευρώ, ανά περίπτωση.

Με δεδομένο ότι το α’ τρίμηνο το συνολικό χρέος προς τον ΕΦΚΑ ανήλθε στα 47,88 δισ. ευρώ, όσοι οφείλουν περισσότερα από 150.000 ευρώ έχουν συσσωρεύσει χρέος 20,78 δισ. ευρώ. Άρα, στους μεγαλοοφειλέτες ανήκει το 43,4% του συνολικού χρέους που έχει δημιουργηθεί από μη καταβολή ασφαλιστικών εισφορών προς τα Ταμεία. Αντίστροφα, από το σύνολο των οφειλετών (2.184.125 φυσικά και νομικά πρόσωπα), μόλις το 1,6% έχει δημιουργήσει χρέη μεγαλύτερα των 150.000 ευρώ (κύρια οφειλή και προσαυξήσεις).

Διαβάστε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΟ APP ΤΟΥ PAGENEWS PAGENEWS.gr - App Store PAGENEWS.gr - Google Play

Το σχόλιο σας

Loading Comments