Οδηγός

Προσλήψεις σε Κέντρα Κοινότητας στη Νέα Ιωνία

Προσλήψεις σε Κέντρα Κοινότητας στη Νέα Ιωνία

Πηγή Φωτογραφίας: freepik//Προσλήψεις σε Κέντρα Κοινότητας στη Νέα Ιωνία

Όλοι οι υποψήφιοι πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 67 ετών

Συνεχίζονται οι προσλήψεις σε Κέντρα Κοινότητας της χώρας με νέες θέσεις εργασίας στην Αττική. Το Κέντρο Κοινότητας Νέας Ιωνίας, προσλαμβάνει ψυχολόγους και κοινωνικούς λειτουργούς, προκειμένου να εργαστούν με ετήσια σύμβαση στη δομή. Για να συμμετέχει κανείς στην προκήρυξη χρειάζεται να διαθέτει πτυχίο Πανεπιστημίου ή και ΤΕΙ.

Όλοι οι υποψήφιοι πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 67 ετών και κατ’ εξαίρεση, έως 70 ετών, όσοι έχουν συμπληρώσει το εξηκοστό έβδομο (67ο) έτος της ηλικίας και δεν έχουν συνταξιοδοτηθεί από το δημόσιο ταμείο ή άλλον ασφαλιστικό φορέα.

Νέο μπαράζ σε Κέντρα Κοινότητας με προσλήψεις στη Νέα Ιωνία: Τι προσόντα χρειάζεται να διαθέτουν οι υποψήφιοι

ΠΕ Ψυχολόγοι

  • Πτυχίο ή δίπλωμα Ψυχολογίας ή Φιλοσοφίας Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας με ειδίκευση στην Ψυχολογία [για αποφοίτους έως 31/12/1993 που πληρούσαν τις προϋποθέσεις του ν.991/1979 (Α΄ 278), όπως ισχύει], Α.Ε.Ι.* της ημεδαπής ή ακαδημαϊκά ισοδύναμος ή ισότιμος τίτλος αντίστοιχης ειδικότητας σχολών της αλλοδαπής.
  • Άδεια άσκησης επαγγέλματος Ψυχολόγου ή Βεβαίωση ότι ο/η υποψήφιος/α πληροί όλες τις νόμιμες προϋποθέσεις για την άσκηση του επαγγέλματος του/της Ψυχολόγου.
  • Γνώση Πληροφορικής ή Χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: (i) επεξεργασίας κειμένων, (ii) υπολογιστικών φύλλων, (iii) υπηρεσιών διαδικτύου.

ΠΕ/ΤΕ Κοινωνικοί Λειτουργοί

  • ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΕ: Πτυχίο ή δίπλωμα Κοινωνικής Εργασίας ή Κοινωνικής Διοίκησης με κατεύθυνση Κοινωνικής Εργασίας ή Κοινωνικής Διοίκησης και Πολιτικής Επιστήμης εισαγωγική κατεύθυνση Κοινωνικής Διοίκησης με κατεύθυνση προχωρημένου εξαμήνου Κοινωνικής Εργασίας ή Επιστημών της Εκπαίδευσης και Κοινωνικής Εργασίας με κατεύθυνση προχωρημένου εξαμήνου Κοινωνικής Εργασίας Α.Ε.Ι.* της ημεδαπής ή ακαδημαϊκά ισοδύναμος ή ισότιμος τίτλος αντίστοιχης ειδικότητας σχολών της αλλοδαπής. ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΤΕ: Πτυχίο ή δίπλωμα Κοινωνικής Εργασίας Τ.Ε.Ι.* της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος αντίστοιχης ειδικότητας σχολών της αλλοδαπής.
  • Άδεια άσκησης επαγγέλματος Κοινωνικού Λειτουργού ή Κοινωνικής Εργασίας ή Βεβαίωση ότι ο/η υποψήφιος/α πληροί όλες τις νόμιμες προϋποθέσεις για την άσκηση του επαγγέλματος Κοινωνικού Λειτουργού.
  • Ταυτότητα μέλους του Συνδέσμου Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος (Σ.Κ.Λ.Ε.), η οποία να είναι σε ισχύ ή Βεβαίωση εγγραφής – υποβολής ετήσιας δήλωσης στοιχείων Κοινωνικού Λειτουργού στον Σ.Κ.Λ.Ε. (άρθρα 78 & 110 του ν. 4488/2017 – Α΄137), η οποία να είναι σε ισχύ μέχρι το τέλος Φεβρουαρίου του επόμενου έτους από την έκδοσή της
  • Γνώση πληροφορικής ή χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: (α) επεξεργασίας κειμένων, (β) υπολογιστικών φύλλων και (γ) υπηρεσιών διαδικτύου.

Νέο μπαράζ σε Κέντρα Κοινότητας με νέες προσλήψεις στη Νέα Ιωνία: Πού και πότε οι αιτήσεις

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό, ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ. 12 και να την υποβάλουν μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας στην ακόλουθη διεύθυνση: ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ, Αγίου Γεωργίου 40, Τ.Κ. 142 34 Νέα Ιωνία απευθύνοντάς την στο γραφείο Προσωπικού υπόψη κας Γαλάτου.

Τηλέφωνα επικοινωνίας: 213 2000470-414-415-421-472

Διαβάστε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΟ APP ΤΟΥ PAGENEWS PAGENEWS.gr - App Store PAGENEWS.gr - Google Play

Το σχόλιο σας

Loading Comments