Αριστοτέλης Ράπτης

Αριστοτέλης Ράπτης
  • Πολιτικά κόμματα και εκπαίδευση

    Πολιτικά κόμματα και εκπαίδευση

    Ο Αριστοτέλης Ράπτης γράφει στο pagenews.gr ότι το βάρος της ευθύνης για τον απαιτούμενο μετασχηματισμό της οικονομίας και του πολιτισμού έχει πέσει, για ακόμη άλλη μία φορά, στο θεσμό της εκπαίδευσης, που σήμερα εκ των πραγμάτων έχει ήδη υποστεί πολλές αλλαγές, ενώ στα σύγχρονα κράτη πιέζεται για ακόμη περισσότερες.

    Αριστοτέλης Ράπτης
  • Αριστοτέλης Ράπτης
  • Πολιτικά κόμματα και εκπαίδευση