Φωτιά τώρα

Φωτιά τώρα
Η Φωτιά μεγάλης έκτασης ονομάζεται πυρκαγιά και μπορεί να έχει καταστροφικές συνέπειες για χλωρίδα και την πανίδα μιας περιοχής.

Ένα σημαντικό τμήμα της Γης υπόκειται σε περιοδικές πυρκαγιές. Σε γενικές γραμμές οι διάφοροι τύποι πυρκαγιάς ερμηνεύονται ιστορικά σε σχέση με το κλίμα και τη συναφή γεωλογία του τοπίου, με περιορισμένη εξέταση του ρόλου τους στην εξελικτική πορεία του οικοσυστήματος και του ρόλου της φωτιάς στη διαμόρφωση των πληθυσμών διαφόρων ειδών, που απαρτίζουν τη συνολική πανίδα και χλωρίδα ενός τόπου.

Ιστορικά, οι κλάδοι της οικολογίας, της βιογεωγραφίας και της παλαιοοικολογίας θεωρούν το κλίμα και τη γεωλογία ως βασικούς παράγοντες που καθορίζουν τα οικοσυστήματα συναρμολόγησης και διανομής. Ωστόσο, σε πολλά από αυτά τα τοπία η φωτιά είναι παράγοντας ίσης ή μεγαλύτερης σημασίας και οι αλληλεπιδράσεις μεταξύ των τριών παραγόντων προσδιορίζουν δυναμικά τον αριθμό των διαθέσιμων λειτουργικών τύπων τόσο στην χλωρίδα, όσο και στην πανίδα.

Για να δημιουργηθεί μια πυρκαγιά, πρέπει να συνυπάρχουν τρεις παράγοντες:

 • Φωτιά – Σπινθήρας
 • Καύσιμη ύλη
 • Οξυγόνο

Υπάρχουν πυρκαγιές από πρόθεση, από αμέλεια ή από φυσικά καιρικά φαινόμενα (κεραυνός). Ανάλογα με την καύσιμη ύλη, οι πυρκαγιές χωρίζονται σε αστικές και δασικές:

 • Στις αστικές πυρκαγιές, ανάλογα με το τι καίγεται, χρησιμοποιείται και το κατάλληλο μέσο κατάσβεσης.
 • Αν η πυρκαγιά είναι από υγρά καύσιμα, χρησιμοποιείται ειδικός πυροσβεστικός αφρός μαζί με νερό.
 • Για μικρής έκτασης πυρκαγιές, χρησιμοποιείται αφρός ξηράς κόνεως για την γρήγορη κατάσβεση, ενώ για πυρκαγιά σε ηλεκτρικές συσκευές μπορεί να χρησιμοποιηθεί πυροσβεστήρας διοξειδίου του άνθρακα.
 • Γενικά το βασικό μέσο κατάσβεσης είναι το νερό.
 • Στις δασικές πυρκαγιές, το βασικό μέσο κατάσβεσης είναι το νερό.

Το πρώτο πράγμα που κάνει κανείς σε περίπτωση πυρκαγιάς είναι:

 • Καλεί την πυροσβεστική στον αριθμό τηλεφώνου 199 που είναι για όλη την Ελλάδα και δίνει όλες τις πληροφορίες που γνωρίζει.
 • Αν είναι δυνατόν, προσπαθούμε να σβήσουμε ή να περιορίσουμε την έκταση της πυρκαγιάς, πάντα όμως με ασφάλεια.
 • Αν υπάρχει κάποιος που χρειάζεται βοήθεια, τον βοηθάμε μέχρι να έρθει η Πυροσβεστική.

Η επέμβαση των Πυροσβεστών στις πυρκαγιές

 • Σε κάθε πυρκαγιά φτάνοντας τα πυροσβεστικά οχήματα λειτουργούν σαν ομάδα, πάντα όμως την επιχείρηση την συντονίζει κάποιος ανώτερος.
 • Οι πυροσβέστες στις αστικές πυρκαγιές φορώντας τις κατάλληλες στολές (μάσκες οξυγόνου, κράνος, τσεκούρι, σχοινί, φακός και ασύρματος), προσπαθούν να απεγκλωβίσουν τους ανθρώπους που κινδυνεύουν και μετά σβήνουν τη φωτιά.
 • Στις δασικές πυρκαγιές, οι πυροσβέστες συνεργάζονται πολύ με τα πυροσβεστικά αεροπλάνα και ελικόπτερα, πάντα όμως με ασφάλεια για τη ζωή τους.

Φωτιά τώρα σχετικές ειδήσεις: