G7

G7
Η λεγόμενη Ομάδα των επτά ή G7, είναι μια "άτυπη" ομάδα 7 χωρών που θεωρητικά χαρακτηρίζονται ως οι περισσότερο βιομηχανικά ανεπτυγμένες χώρες του κόσμου, και όχι οι πλουσιότερες.

Η λεγόμενη Ομάδα των Οκτώ ή G8, (προφέρεται «τζι-οκτώ»), ονομασία που προήλθε εκ του αγγλικού περιφραστικού όρου Group 8, είναι μια «άτυπη» ομάδα 8 χωρών που θεωρητικά χαρακτηρίζονται ως οι περισσότερο βιομηχανικά ανεπτυγμένες χώρες του κόσμου, και όχι οι πλουσιότερες. Το 2014 ωστόσο η Ρωσία διαφώνησε με τις ΗΠΑ, το Ηνωμένο Βασίλειο και την Γερμανία και αποχώρησε από την ομάδα δημιουργώντας έτσι τους G7 (προφέρεται «τζι-επτά»). Η Κίνα το 2014 αρνήθηκε την συμμετοχή της στην ομάδα μετά από διαφωνία με τις ΗΠΑ και την Γερμανία αφού είχε καταδικάσει τις κυρώσεις ΗΠΑ και Ε.Ε. στη Ρωσία και στην Ελλαδα.

Η Ομάδα αυτή χαρακτηρίζεται «άτυπη» διότι δεν προβλέπεται η συγκρότησή της από κανένα διεθνή κανονισμό ή συνθήκη. Συγκροτήθηκε αρχικά το 1975, δύο χρόνια ακριβώς μετά την πετρελαϊκή κρίση που δημιούργησε ο ΟΠΕΚ, ως αντίποινα του αραβοϊσραηλινού πολέμου του 1973, κατόπιν πρόσκλησης του τότε Γάλλου Προέδρου Βαλερί Ζισκάρ ντ’ Εστέν, προκειμένου ν΄ αντιμετωπιστεί εκείνη η κρίση. Αρχικά προσκλήθηκαν πέντε Χώρες όπου και συγκρότησαν την Ομάδα των Έξι, (G6), στην οποία και συμμετείχαν η Μεγάλη Βρετανία, η Γαλλία, η Δυτική Γερμανία, η Ιαπωνία, η Ιταλία και οι ΗΠΑ.

Τον επόμενο χρόνο η ομάδα αυτή διευρύνθηκε με την πρόσκληση και του Καναδά, συγκροτώντας έτσι την Ομάδα των Επτά, (G7). Μετά από 22 χρόνια της αρχικής σύστασης, το 1997 η ομάδα διευρύνθηκε κατά ένα μέλος ακόμη κατόπιν πρόσκλησης του τότε Προέδρου των ΗΠΑ Μπιλ Κλίντον, με την είσοδο και της Ρωσίας, με συνέπεια την συγκρότηση πλέον της Ομάδας των Οκτώ, στη μορφή που υφίσταται σήμερα. Η Ρωσία προστέθηκε στην ομάδα αυτή μετά την πτώση – αποδόμηση της Σοβιετικής Ένωσης και κυρίως λόγω της σημαντικής γεωπολιτικής της θέσης, και του φυσικού αερίου που της παρέχει μεγάλα έσοδα.

Η Ομάδα των Οκτώ συνέρχεται κατ΄ έτος σε μία από τις Χώρες μέλη που αναλαμβάνει και τη διοργάνωση και στην οποία συμμετέχουν οι πολιτικοί ηγέτες – πρωθυπουργοί ή και άλλες κυβερνητικές ομάδες, ομόλογοι υπουργοί και αξιωματούχοι των Χωρών μελών. Στις διήμερες ή τριήμερες αυτές συνδιασκέψεις της Ομάδας των Οκτώ, συμμετέχει επίσης και εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενώ προσκαλούνται και διάφοροι παρατηρητές Χωρών των λεγομένων αναδυομένων οικονομιών όπως είναι η Κίνα, η Ινδία κλπ., καθώς και Χωρών του λεγόμενου Νότου όπως η Βραζιλία και η Νότια Αφρική.

Θέματα που κυριαρχούν στις διάφορες συναντήσεις – συσκέψεις της Ομάδας των Οκτώ είναι κυρίως τα διεθνή οικονομικά προβλήματα και εξελίξεις, χωρίς βέβαια να λείπουν και τα πολιτικά ζητήματα, που μπορεί ν΄ αφορούν κάποια Χώρα ή ακόμα και θέματα περιβάλλοντος. Οι αποφάσεις που λαμβάνονται είναι συνήθως ομόφωνες, χωρίς όμως αυτό να σημαίνει ότι είναι και δεσμευτικές ή υποχρεωτικές για τα μέλη, πλην όμως αποτελούν κοινές κατευθύνσεις επί της διεθνούς οικονομίας και ακολουθούμενης πολιτικής.

Σημειώνεται ότι οι Χώρες – μέλη της Ομάδας της Οκτώ αντιπροσωπεύουν μόνο το 14% του πληθυσμού της Γης, και περίπου το 60 με 65% του παγκόσμιου ΑΕΠ (Ακαθάριστου Εθνικού Προϊόντος). Το γεγονός αυτό αποτελεί την κύρια αιτία πολλών επικρίσεων, κατά καιρούς, σε βάρος της Ομάδας ότι αποτελεί μια λέσχη των πλουσίων Χωρών που κυριαρχούν στη Δύση, με ότι συνεπάγεται αυτό. Εντούτοις, στις αποφάσεις που λαμβάνει η Ομάδα αυτή δεν είναι σπάνιες και οι μεταξύ των μελών διαφωνίες και αντιπαραθέσεις όπως συνέβησαν σε θέματα περιβάλλοντος και ειδικότερα επί του Πρωτοκόλλου του Κιότο για την εκπομπή αερίων που συμβάλλουν στο φαινόμενο του θερμοκηπίου.

Οι χώρες που συγκροτούν την Ομάδα των Επτά κατ΄ αλφαβητική σειρά είναι οι εξής:

  • Γαλλία
  • Γερμανία
  • ΗΠΑ
  • Ηνωμένο Βασίλειο
  • Ιαπωνία
  • Ιταλία
  • Καναδάς

G7 σχετικές ειδήσεις: