ΚΕΘΕΑ

ΚΕΘΕΑ
Το ΚΕΘΕΑ (Κέντρο Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων) είναι αυτοδιοικούμενο νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα και λειτουργεί από το 1983, με την ίδρυση της ΙΘΑΚΗΣ, της πρώτης ελληνικής θεραπευτικής κοινότητας (ειδική νομοθετική ρύθμιση με Ν.1729/1987).

Οι περισσότεροι εργαζόμενοι του Κέντροy Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων ανήκουν στο προσωπικό «πρώτης γραμμής», που προσφέρει υπηρεσίες στα εξαρτημένα άτομα και στις οικογένειές τους. Προέρχονται συνήθως από το χώρο της ψυχικής υγείας και των κοινωνικών επιστήμων ή είναι απόφοιτοι αναγνωρισμένων θεραπευτικών προγραμμάτων με κατάλληλη εκπαίδευση για να εργασθούν στο χώρο της θεραπείας και της πρόληψης. Εξειδικευμένοι επαγγελματίες στελεχώνουν επίσης τις υπηρεσίες του ΚΕΘΕΑ στους τομείς της έρευνας, της εκπαίδευσης επαγγελματιών, της διαχείρισης κ.λπ. Το ΚΕΘΕΑ δεν απασχολεί βοηθητικό ή φυλακτικό προσωπικό. Στα θεραπευτικά του προγράμματα οι καθημερινές εργασίες γίνονται από ομάδες μελών και αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της θεραπευτικής διαδικασίας. Στις 31.12.08 το προσωπικό πλήρους απασχόλησης του ΚΕΘΕΑ αριθμούσε 497 άτομα.

Ευαισθητοποιημένοι πολίτες που θέλουν να συνεισφέρουν στον έργο του ΚΕΘΕΑ μπορούν να προσφέρουν εθελοντική εργασία, μετά από εκπαίδευση και κάτω από τη συνεχή εποπτεία και στήριξη του προσωπικού. Πολύπλευρα συμβάλλουν στο έργο του ΚΕΘΕΑ και οι εθελοντικοί σύλλογοι οικογένειας των θεραπευτικών του προγραμμάτων με δραστηριότητες όπως η ενημέρωση και η ευαισθητοποίηση της κοινής γνώμης, η προσέλκυση δωρεών, η προσφορά προσωπικής εργασίας (π.χ στη διαμόρφωση κτηρίων για νέες μονάδες, την οργάνωση εκδηλώσεων κ.ά.).

Το δίκτυο υπηρεσιών του ΚΕΘΕΑ είναι πανελλαδικής εµβέλειας και µπορεί να εξυπηρετήσει άτοµα µε διαφορετικές ανάγκες υποστήριξης και βαθµό εµπλοκής µε τις εξαρτησιογόνες ουσίες. Tα τελευταία χρόνια, µε την κατάρτιση εθνικού σχεδιασµού για τα ναρκωτικά, όπου το ΚΕΘΕΑ κατέχει κεντρική θέση, το δίκτυο υπηρεσιών διευρύνθηκε µε µονάδες και προγράµµατα σε νέες περιοχές της χώρας και για νέες πληθυσµιακές οµάδες.

Συνοπτικά το δίκτυο υπηρεσιών του ΚΕΘΕΑ σε όλη την Ελλάδα περιλαµβάνει:

 • 24 συμβουλευτικά κέντρα
 • 14 συμβουλευτικά και υποστηρικτικά προγράμματα για κρατούμενους
 • 2 θεραπευτικές κοινότητες στη φυλακή
 • 2 προγράμματα άμεσης πρόσβασης και ένα πρόγραμμα προσέγγισης χρηστών στο δρόμο
 • 4 θεραπευτικά προγράμματα διαμονής για ενηλίκους
 • 6 ανοικτά θεραπευτικά προγράμματα για εφήβους και νεαρούς ενήλικες
 • 2 ειδικά θεραπευτικά προγράμματα για γυναίκες
 • Ένα θεραπευτικό πρόγραμμα για το αλκοόλ και τα τυχερά παιχνίδια
 • 12 κέντρα κοινωνικής επανένταξης
 • 4 μεταβατικά σχολεία για μέλη θεραπευτικών προγραμμάτων
 • 2 εξειδικευμένα κέντρα κοινωνικής και επαγγελματικής επανένταξης
 • Ένα διαπολιτισμικό θεραπευτικό πρόγραμμα για μετανάστες και πρόσφυγες
 • 2 κέντρα υποδοχής και επανένταξης αποφυλακισμένων
 • 18 προγράμματα οικογενειακής υποστήριξης
 • Μία τηλεφωνική γραμμή ψυχολογικής υποστήριξης για τους χρήστες, τους συγγενείς και τους φίλους τους
 • Τομέα Πρόληψης
 • Τομέα Εκπαίδευσης μελών και Επαγγελματιών
 • Τομέα Έρευνας
 • Μία εκτυπωτική μονάδα

Το KEΘEA είναι αυτοδιοικούμενο νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου υπό την εποπτεία του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (Νόμοι 1729/1987 και 3204/2003). Oι Yπουργικές Aποφάσεις A2β/οικ 3983/87 και οικ 245/94 αφορούν την οργάνωση, λειτουργία και διοίκηση του KEΘEA. Στα βασικά χαρακτηριστικά του τρόπου εσωτερικής λειτουργίας και διοίκησης του ΚΕΘΕΑ συγκαταλέγονται η δημοκρατική διαδικασία λήψης αποφάσεων και η διοικητική αυτοτέλεια των προγραμμάτων του σε όλη την Ελλάδα.

ΚΕΘΕΑ σχετικές ειδήσεις: