κτίριο Γκίνη

κτίριο Γκίνη
Στη μνήμη του Άγγελου Γκίνη, ονομάστηκε το κτίριο  που βρίσκεται το κεντρικό συγκρότημα του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, επί της οδού Στουρνάρη, που κατασκευάσθηκε μεταξύ των ετών 1930 και 1935. Ο Α. Γκίνης κατείχε διευθυντική θέση στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (διευθυντής της Σχολής Πολιτικών Μηχανικών, το αντίστοιχο του σημερινού πρύτανη), από την οποία συνέβαλε στην πρόοδο […]

Στη μνήμη του Άγγελου Γκίνη, ονομάστηκε το κτίριο  που βρίσκεται το κεντρικό συγκρότημα του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, επί της οδού Στουρνάρη, που κατασκευάσθηκε μεταξύ των ετών 1930 και 1935.

Ο Α. Γκίνης κατείχε διευθυντική θέση στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (διευθυντής της Σχολής Πολιτικών Μηχανικών, το αντίστοιχο του σημερινού πρύτανη), από την οποία συνέβαλε στην πρόοδο και στην ανάπτυξή του. Οι προσπάθειές του είχαν ως αποτέλεσµα το Πολυτεχνείο να ονομαστεί «Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο», µε ίδρυση νέων σχολών, αναδιοργάνωση των µαθηµάτων και την έκδοση κανονισµού λειτουργίας.

κτίριο Γκίνη σχετικές ειδήσεις: