ΣΚΡΑΤΣ

ΣΚΡΑΤΣ
Π.χ τρία ίδια νούμερα ,σύμβολα, ή το συνηθέστερο , κάποια φρούτα κατά παράδοση «εξωτικά».

Το ΣΚΡΑΤΣ είναι τυχερό παιχνίδι  «άμεσης απόδοσης».

Σε ένα προτυπωμένο έντυπο βρίσκονται  καλυμμένες με αποξεωμένη μεμβράνη αριθμοί, ή σύμβολα τα οποία όταν αποκαλυφθούν αποδίδουν κέρδος ανάλογα με το είδος του παιχνιδιού. Π.χ τρία ίδια νούμερα ,σύμβολα, ή το συνηθέστερο , κάποια φρούτα κατά παράδοση «εξωτικά».

ΣΚΡΑΤΣ σχετικές ειδήσεις: