Solidarity Now

Solidarity Now
Το SolidarityNow είναι μια οργάνωση που ιδρύθηκε το 2013.

Μέσα από τις πρωτοβουλίες και τις υπηρεσίες που προσφέρει σε Έλληνες, πρόσφυγες και μετανάστες, επιδιώκει να αποκαταστει το όραμα μιας ισχυρής Ευρώπης που βασίζεται στην αξία της αλληλεγγύης. Κύριος στόχος είναι να υποστηρίξει τα πιο ευάλωτα μέλη της κοινωνίας, χωρίς διακρίσεις, μέσα από καινοτόμες κοινωνικές δράσεις. Υλοποιεί προγράμματα σε διάφορα σημεία της χώρας, στον αστικό ιστό, στην ελληνική περιφέρεια και παράλληλα αναπτύσει εστιασμένες παρεμβάσεις σε προσφυγικούς καταυλισμούς για να υποστηρίξουμε τους πιο ευπαθείς συνανθρώπους μας.

Οι αξίες που καθοδηγούν τη δράση του

 • Στηρίζει τους συνανθρώπους μας να αισθάνονται ασφαλείς και να έχουν πρόσβαση σε πόρους και ζωτικής σημασίας υπηρεσίες
 • Ενθαρρύνει τους ανθρώπους να αξιοποιήσουν τις δυνατότητές τους για μακροπρόθεσμη οικονομική ευημερία και αυτόνομη διαβίωση
 • Ενδυναμώνει τους ανθρώπους να γνωρίζουν τα δικαιώματά τους ώστε να παίρνουν αποφάσεις για τη ζωή τους
 • Συμβάλλει στην ενίσχυση και την ανεξαρτησία της ελληνικής Κοινωνίας των Πολιτών, υπερασπίζοντας τις αξίες της ανοιχτής κοινωνίας.
 • To SolidarityNow έχει υποστηρίξει το έργο πάνω από 70 οργανώσεων και φορέων της κοινωνίας των πολιτών στην Ελλάδα, ενώ τα προγράμματα που υλοποιεί το SolidarityNow έχουν λάβει χρηματοδότηση από οργανισμούς όπως η Ύπατη Αρμοστεία για τους Πρόσφυγες (UNHCR), η UNICEF, η CARE International, o ίδρυμα Radcliffe, τα EEA Grants, η Νορβηγική Πρεσβεία στην Ελλάδα κτλ.

Προγραμματικές προτεραιότητες

 • Αξιοπρεπής διαβίωση
 • Εκπαίδευση και δράσεις ενσωμάτωσης
 • Υπεράσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων
 • Στέγαση
 • Άξονες δράσης

Προγράμματα

Το SolidarityNow σχεδιάζει και υλοποιεί προγράμματα με κύριο στόχο δράσης την παροχή βοήθειας και υποστήριξης σε όσους πλήττονται περισσότερο από την οικονομική ύφεση και την ανθρωπιστική κρίση. Για το λόγο αυτό, συνεργάζεται με διεθνείς ανθρωπιστικές οργανώσεις και οργανισμούς (UNHCR, UNICEF, CARE International κτλ) για την κάλυψη περισσότερων αναγκών, την προσέγγιση περισσότερων ευάλωτων πληθυσμών και την προσφορά εξειδικευμένων υπηρεσιών.

Τέτοια προγράμματα αφορούν:

 • στην αντιμετώπιση της τρέχουσας προσφυγικής κρίσης.
 • στην καταπολέμηση της ανθρωπιστικής κρίσης με την πρόσβαση όλων σε βασικές υπηρεσίες υγείας αλλά και με επισιτιστική βοήθεια.
 • στην υπεράσπιση των βασικών δικαιωμάτων και ελευθεριών.
 • στην υποστήριξη της ενσωμάτωσης των μειονοτήτων και των ευάλωτων κοινωνικών ομάδων.

Κέντρα Αλληλεγγύης

Το SolidarityNow δημιούργησε και λειτουργεί δύο Κέντρα Αλληλεγγύης, στη Θεσσαλονίκη και στην Αθήνα. Βασίζονται στην ιδέα ενός κόμβου προσφοράς και βοήθειας με τη συμμετοχή διαφορετικών ομάδων της κοινωνίας των πολιτών, με σκοπό να καλύψει την έλλειψη πρόσβασης των πιο ευάλωτων πληθυσμών της κάθε πόλης σε ολοκληρωμένες υπηρεσίες υγείας και πρόνοιας. Οι υπηρεσίες που προσφέρουμε δωρεάν στα Κέντρα Αλληλεγγύης σε όλους όσους έχουν ανάγκη από υποστήριξη περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων: πρωτοβάθμια ιατρική περίθαλψη, φαρμακευτική αγωγή, νομική υποστήριξη και συμβουλευτική, στήριξη της απασχολησιμότητας και διασύνδεση με την αγορά εργασίας, προγράμματα στήριξης γονέων, παιδιών και εφήβων κ.ά.

Δωρεές & Προγράμματα

Μέσα από τις δωρεές που πραγματοποιεί έχει τη δυνατότητα να σχεδιάσει από κοινού με τις Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις προγράμματα που ανταποκρίνονται στις αυξημένες κοινωνικές ανάγκες και το σημαντικότερο που δίνουν τη δυνατότητα στους αποδέκτες να αντιμετωπίσουν με αξιοπρέπεια τις προκλήσεις της καθημερινότητάς τους.

Solidarity Now σχετικές ειδήσεις: