Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων

Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων
Το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων (ΥΠΑΝΕ) συστάθηκε στις 8 Ιουλίου 2019, από την Κυβέρνηση Μητσοτάκη.

Το υπουργείο συστάθηκε επί διακυβέρνησης Κυριάκου Μητσοτάκη. Αντικατέστησε το Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης.

Διοικητική Διάρθρωση Υπουργείου

 • Γενική Γραμματεία Ιδιωτικών Επενδύσεων και Συμπράξεων Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ)
 • Γενική Διεύθυνση Στρατηγικών Επενδύσεων
 • Γενική Διεύθυνση Ιδιωτικών Επενδύσεων
 • Γενική Γραμματεία Δημοσίων Επενδύσεων & ΕΣΠΑ
 • Γενική Διεύθυνση Δημοσίων Επενδύσεων
 • Εθνική Αρχή Συντονισμού ΕΣΠΑ
 • Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας
 • Διεύθυνση Σχεδιασμού Προγραμματισμού Πολιτικών και Δράσεων Έρευνας & Καινοτομίας
 • Διεύθυνση Υποστήριξης Δράσεων Έρευνας & Καινοτομίας
 • Διεύθυνση Εποπτείας Ερευνητικών και Τεχνολογικών Φορέων
 • Διεύθυνση Διεθνούς Επιστημονικής και Τεχνολογικής Συνεργασίας
 • Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας
 • Γενική Διεύθυνση Βιομηχανικής και Επιχειρηματικής Πολιτικής
 • Γενική Διεύθυνση Εφαρμογής Κανονισμών, Υποδομών & Ελέγχου
 • Γενική Γραμματεία Εμπορίου & Προστασίας Καταναλωτή
 • Γενική Διεύθυνση Αγοράς
 • Γενική Διεύθυνση Δημόσιων Συμβάσεων
 • Γενική Διεύθυνση Προστασίας Καταναλωτή
 • Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Προγραμμάτων Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης, Ταμείου Συνοχής και Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου.

Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης

Το Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης (ΥΠΟΙΑΝ) δημιουργήθηκε στις 4 Νοεμβρίου 2016 , μετά από μετονομασία του προηγούμενου Υπουργείο Οικονομίας,Ανάπτυξης και Τουρισμού (που είχε συσταθεί στις 23 Σεπτεμβρίου 2015 από την Κυβέρνηση Αλέξη Τσίπρα Σεπτεμβρίου 2015) με την αφαίρεση του επανασυσταμένου Υπουργείου Τουρισμού. Καταργήθηκε στις 8 Ιουλίου 2019 και αντικαταστάθηκε από το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων.

Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων σχετικές ειδήσεις:

ΣΕΛΙΔΑ 1 ΑΠΟ 18