Υπουργείο Πολιτισμού

Υπουργείο Πολιτισμού
Το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού (ΥΠ.ΠΟ.Α.) συγκροτήθηκε στις 24 Ιουνίου 2013 από υπηρεσίες του τέως Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού.

Το Υπουργείο Πολιτισμού και Επιστημών δημιουργήθηκε από την Κυβέρνηση Γεωργίου Παπαδόπουλου 1971 της Χούντας των Συνταγματαρχών. Στις 26 Ιουλίου 1985 με το Ν. 1558/1985το Υπουργείο Πολιτισμού και Επιστημών μετονομάστηκε σε Υπουργείο Πολιτισμού.Στις 26 Ιουλίου 1985 με το Ν. 1558/1985το Υπουργείο Πολιτισμού και Επιστημών μετονομάστηκε σε Υπουργείο Πολιτισμού.

Στις 7 Οκτωβρίου 2009 με το Π.Δ. 186/2009, μετά από πρόταση του Πρωθυπουργού Γ. Παπανδρέου, τα Υπουργεία Πολιτισμού και Τουριστικής Ανάπτυξης συγχωνεύθηκαν στο Υπουργείο Πολιτισμού και Τουρισμού. Στις 26 Ιουλίου 1985 με τον Ν. 1558/1985 το Υπουργείο Πολιτισμού και Επιστημών μετονομάστηκε σε Υπουργείο Πολιτισμού.Στις 7 Οκτωβρίου 2009 με το Π.Δ. 186/2009, μετά από πρόταση του Πρωθυπουργού Γ. Παπανδρέου, τα Υπουργεία Πολιτισμού και Τουριστικής Ανάπτυξης συγχωνεύθηκαν στο Υπουργείο Πολιτισμού και Τουρισμού.

Στις 21 Ιουνίου 2012 με το Π.Δ. 85/2012, μετά από πρόταση του Πρωθυπουργού Α. Σαμαρά, το Υπουργείο Πολιτισμού και Τουρισμού καταργήθηκε και κάποιες υπηρεσίες του συγχωνεύτηκαν στο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού, ενώ άλλες συγκρότησαν το νέο Υπουργείο Τουρισμού. Στις 25 Ιουνίου 2013, με το Π.Δ. 118/2013, το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού μετονομάστηκε σε Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων και ιδρύθηκε το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού. Στις 27 Ιανουαρίου 2015, με το Π.Δ. 24/2015 οι υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού συγχωνεύτηκαν με τις υπηρεσίες του μέχρι πρότινος Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων στο νεοσύστατο Υπουργείο Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων. Στις 22 Σεπτεμβρίου 2015 με το Π.Δ. 70/2015 πραγματοποιήθηκε ανασύσταση του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, με αρμοδιότητες όπως αυτό είχε έως και πριν το Π.Δ. 24/2015.

Ονομασία Υπουργείου

  • 1971 – 1985 Υπουργείο Πολιτισμού και Επιστημών
  • 1985 – 2009 Υπουργείο Πολιτισμού
  • 2009 – 2012 Υπουργείο Πολιτισμού και Τουρισμού
  • 2012 – 2013 Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού
  • 2013 – 2015 Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού
  • 2015 Υπουργείο Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων
  • 2015-σήμερα Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού

Υπουργείο Πολιτισμού σχετικές ειδήσεις: