ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

Ειδήσεις, video, ειδησεις τωρα και νέα για ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ από το pagenews.gr

  • Πρωτόκολλο Συνεργασίας μεταξύ Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και  Πανεπιστημίου Πειραιώς

    Πρωτόκολλο Συνεργασίας μεταξύ Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και Πανεπιστημίου Πειραιώς

    Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς αποτελεί τον εθνικό φορέα με αρμοδιότητα και σκοπό την προστασία των επενδυτών και την εξασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας της ελληνικής κεφαλαιαγοράς, η οποία αποτελεί σημαντικό μοχλό ανάπτυξης της εθνικής οικονομίας.

    Πρωτόκολλο Συνεργασίας μεταξύ Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και Πανεπιστημίου Πειραιώς