Κόσμος
pagenews.gr / Κόσμος / Ιταλία: Φόρος στις ψηφιακές συναλλαγές μέσω διαδικτύου
Ιταλία: Φόρος στις ψηφιακές συναλλαγές μέσω διαδικτύου | Pagenews.gr
Pagenews Team 11 Ιανουαρίου 2018, 09:37 11 Ιανουαρίου 2018, 9:37

Παράλληλα, με την επιβολή φόρου στις ψηφιακές συναλλαγές μέσω διαδικτύου, το κοινοβούλιο στην  Ιταλία επικαιροποιεί και την έννοια της μόνιμης εγκατάστασης, έτσι ώστε να εναρμονιστεί με τις επιταγές των οδηγιών του ΟΟΣΑ/ G20 για την φοροαποφυγή και την καταπολέμηση τη διάβρωσης της φορολογικής βάσης (BEPS) από τις επιχειρήσεις.

Ο νόμος περί προϋπολογισμού, ο οποίος εγκρίθηκε στα τέλη Δεκεμβρίου 2017, επιβάλλει φόρο επί των ψηφιακών συναλλαγών, ο οποίος ισχύει για την παροχή υπηρεσιών μέσω ηλεκτρονικών μέσων σε φυσικά και νομικά πρόσωπα που κατοικούν στο έδαφος της Ιταλίας. Ο φόρος αναμένεται να τεθεί σε ισχύ την 1η Ιανουαρίου 2019.

Ο φόρος θα επιβάλλεται με συντελεστή 3% επί της αξίας μιας συναλλαγής για οποιαδήποτε οντότητα, κάτοικο ή μη κάτοικο Ιταλίας, όταν σε ένα μόνο χρόνο, παρέχει υπηρεσίες περισσότερες από 3000 φορές.

Το νομοσχέδιο διευκρινίζει ότι η αξία μιας ενιαίας συναλλαγής είναι η καθαρή αξία της πληρωμής που πραγματοποιείται έναντι των παρασχεθεισών υπηρεσιών, (προ ΦΠΑ), ανεξάρτητα από τον τόπο της σύναψης της συναλλαγής.

Οι συγκεκριμένες υπηρεσίες που θα εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του φόρου αυτού, θα καθοριστούν με προεδρικό διάταγμα το οποίο θα εκδοθεί από το Υπουργείο Οικονομικών το αργότερο μέχρι τις 30 Απριλίου 2018.

Σε κάθε περίπτωση, το νομοσχέδιο αναφέρει ότι η έννοια της παροχής υπηρεσιών μέσω ηλεκτρονικών συσκευών είναι μια υπηρεσία που εκτελείται μέσω του Διαδικτύου ή ενός άλλου ηλεκτρονικού δικτύου, η φύση του οποίου καθιστά την υπηρεσία ουσιαστικά αυτόματη, απαιτεί ελάχιστη ανθρώπινη παρέμβαση και είναι αδύνατη η εκτέλεση της χωρίς τη χρήση της ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ της ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ.

Ετικέτες: 


2018