Υγεία

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανέδειξε την ισότιμη και έγκαιρη πρόσβαση των ασθενών στις τεχνολογίες της υγείας

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανέδειξε την ισότιμη και έγκαιρη πρόσβαση των ασθενών στις τεχνολογίες της υγείας
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έκρινε αναγκαία τη συμμετοχή των ασθενών στον τομέα της αξιολόγησης των τεχνολογιών υγείας.

Την ανάγκη της συστηματικής συμμετοχής των εκπροσώπων των οργανώσεων ασθενών στους Οργανισμούς Αξιολόγησης Ιατρικής Τεχνολογίας (ΗΤΑ) ανέδειξε η ημερίδα που διοργάνωσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στις Βρυξέλλες, σχετικά με την πορεία της συνεργασίας για την αξιολόγηση τεχνολογιών υγείας.

Στην ημερίδα, με θέμα «Ο δρόμος της συνεργασίας για την αξιολόγηση τεχνολογιών υγείας: Οι απόψεις των ενδιαφερομένων», τονίστηκαν, επίσης, η ανάγκη για υποχρεωτική συνεργασία των χωρών-μελών στον τομέα ΗΤΑ, υιοθέτηση κοινών κλινικών εκθέσεων αξιολόγησης, ισότιμη και έγκαιρη πρόσβαση των ασθενών στις τεχνολογίες της υγείας.

Όπως έγινε σαφές από τους συμμετέχοντες, ο μεγάλος αριθμός διαφορετικών διαδικασιών και μεθοδολογιών στην αξιολόγηση των θεραπειών, οδηγεί σε σημαντικές διαφορές ως προς τον τρόπο με τον οποίο αξιολογούνται τα δεδομένα και η τεκμηρίωση. «Για τους ασθενείς, σε όλη την Ευρώπη, αυτό σημαίνει καθυστερήσεις στην πρόσβαση σε καινοτόμες θεραπείες, λόγω του κατακερματισμού των συστημάτων HTA, της διπλής εργασίας και παρεμβάσεων τρίτων.

Η σημερινή κατάσταση δημιουργεί ανησυχία στους ασθενείς, καθώς μπορεί να οδηγήσει σε ανεπιθύμητο αδιέξοδο, που θα ήταν εξαιρετικά επιζήμιο για τους ίδιους, καθώς οι σημερινές ανισότητες μεταξύ των κρατών-μελών, όσον αφορά τη διαθεσιμότητα τεχνολογιών υγείας, δεν θα μπορούν να αντιμετωπιστούν αποτελεσματικά» υπογραμμίστηκε στην ημερίδα.

Στην εκδήλωση συμμετείχε ο πρόεδρος της ECPC – European Cancer Patient Coalition (Ευρωπαϊκός Συνασπισμός Ασθενών με Καρκίνο), Prof. Francesco de Lorenzo και η αντιπρόεδρος της ECPC και πρόεδρος της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καρκίνου (ΕΛΛΟΚ), Καίτη Αποστολίδου.

Όπως έχει δηλώσει επανειλημμένα ο πρόεδρος της ECPC, «οι ασθενείς είναι οι τελικοί αποδέκτες των ιατρικών τεχνολογιών και έχουν μοναδικές γνώσεις, προοπτικές και εμπειρίες που πρέπει να ληφθούν υπόψη. Πιστεύουμε ότι η υποχρεωτική συμμετοχή και η υιοθέτηση κοινών κλινικών αξιολογήσεων για όλα τα κράτη-μέλη είναι η βέλτιστη λύση για μία επιτυχημένη συνεργασία στον τομέα της Αξιολόγησης Τεχνολογιών Υγείας».

Η αντιπρόεδρος της ECPC και πρόεδρος της ΕΛΛΟΚ ανέφερε ότι τα κράτη-μέλη και οι εθνικοί οργανισμοί HTA θα πρέπει να εμπλέκουν θεσμικά τους εκπροσώπους των οργανώσεων ασθενών στις διαδικασίες HTA και όπου άλλου χρειάζεται, και να παρέχουν την αναγκαία ενημέρωση και κατάρτιση για να διευκολύνουν τη σημαντική συμμετοχή τους. Όπως σημείωσε, «οι Ευρωπαίοι ασθενείς με καρκίνο χρειάζονται άμεση πρόσβαση σε νέες θεραπείες ζωτικής σημασίας γι’ αυτούς, τις οποίες μπορεί να διασφαλίσει η υποχρεωτική συμμετοχή και η υιοθέτηση κοινών κλινικών αξιολογήσεων από όλα τα κράτη-μέλη».

Η Ελληνική Ομοσπονδία Καρκίνου εκφράζει την ικανοποίησή της και χαιρετίζει την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για μελλοντική συνεργασία με τους ασθενείς με καρκίνο στον τομέα του HTA, με σκοπό την υιοθέτηση ενός κοινού ευρωπαϊκού συστήματος αξιολόγησης της Ιατρικής Τεχνολογίας, θέση την οποία υποστήριξε και η χώρα μας πρόσφατα, σε συνάντηση των υπουργών Υγείας στο συμβούλιο για την αξιολόγηση τεχνολογιών υγείας, στο Λουξεμβούργο στις 22 Ιουνίου.

Παράλληλα, όμως, η ΕΛΛΟΚ εκφράζει τις ανησυχίες της σχετικά με τις αποκλίνουσες θέσεις ορισμένων κρατών-μελών στο συμβούλιο.

Τέλος, στην ημερίδα επισημάνθηκε για ακόμη μία φορά, η ανάγκη για άμεση δημιουργία Εθνικού Πληθυσμιακού Μητρώου Νεοπλασιών, καθώς αποτελεί ουσιαστικό εργαλείο άντλησης δεδομένων, απαραίτητων για την αποτελεσματική λειτουργία της νεοσυσταθείσας επιτροπής αξιολόγησης τεχνολογιών υγείας και τη μετεξέλιξή της σε οργανισμό, στο μέλλον, σύμφωνα με το πρόγραμμα του υπουργείου Υγείας.

Διαβάστε Eπίσης

H Ελλάδα «δανείζει» σύστημα προειδοποίησης για μεταδιδόμενες ασθένειες

Μαθησιακές δυσκολίες: Διάγνωση και αντιμετώπιση

Μυελός των οστών: 130.000 Έλληνες έχουν γίνει εθελοντές δότες

Μεσογειακή διατροφή: Ασπίδα για την υγεία, αλλά και το περιβάλλον