Θέσεις Εργασίας

Προσλήψεις σε δήμους: Νέες θέσεις εργασίας στον Δήμο Διονύσου

Προσλήψεις σε δήμους: Νέες θέσεις εργασίας στον Δήμο Διονύσου
Προσλήψεις σε δήμους: Ο Δήμος Διονύσου προχώρησε στην προκήρυξη 10 θέσεων εργασίας.

Προσλήψεις σε δήμους: Ο Δήμος Διονύσου ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δέκα (10) ατόμων (2 ΔΕ Οδηγών Απορριμματοφόρων 8 ΥΕ Εργατών Καθαριότητας) για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών σε υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα καθαριότητας του Δήμου Διονύσου, που εδρεύει στον Άγιο Στέφανο Ν. Αττικής.  Οι υποψήφιοι όλων των ειδικοτήτων πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Δήμος Διονύσου, Λ. Λίμνης Μαραθώνος 29, Τ.Κ. 14565, Άγιος Στέφανος Ν.Αττικής, απευθύνοντάς την στο Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού, υπόψη κας Κυριακάκου Ελένης (τηλ. επικοινωνίας: 2132030600, 2132030627).

Κύρια Προσόντα (για τις 2 θέσεις οδηγών)

 • Δίπλωμα Επαγγελματικής Κατάρτισης ΙΕΚ ειδικοτήτων Τεχνικού Αυτοκινήτων Οχημάτων ή
 • Εκπαιδευτή Υποψηφίων Οδηγών Αυτοκινήτων ή
 • Εκπαιδευτή Υποψηφίων Οδηγών Αυτοκινήτων και Μοτοσικλετών ή
 • πτυχίο Α’ ή Β’ κύκλου σπουδών ΤΕΕ ειδικότητας Μηχανών και Συστημάτων Αυτοκινήτου ή
 • απολυτήριος τίτλος Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου τμήματος Μηχανικών Αυτοκινήτων ή
 • απολυτήριος τίτλος Επαγγελματικού Λυκείου ειδικότητας Τεχνικού Οχημάτων ή
 • ειδικότητας Μηχανικής Αυτοκινήτων του Τομέα Μηχανολογίας ή
 • ειδικότητας Μηχανικών και Ηλεκτρολογικών Συστημάτων Αυτοκινήτου του Τομέα Οχημάτων ή
 • Τεχνικής Επαγγελματικής Σχολής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ειδικότητας Μηχανών Αυτοκινήτου ή
 • Σχολής Μαθητείας του ΟΑΕΔ του ν. 1346/1983 ειδικότητας Μηχανοτεχνίτη Αυτοκινήτου ή συναφούς ειδικότητας, δηλαδή: Πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος Ηλεκτρολογικών Συστημάτων Αυτοκινήτου ή Ηλεκτρομηχανικών Συστημάτων και Αυτοματισμού Αυτοκινήτου ή Τεχνίτης Ηλεκτρολόγος Αυτοκινήτων Οχημάτων ή Ηλεκτρικού Συστήματος Αυτοκινήτου ή Ηλεκτροτεχνίτη Αυτοκινήτου ή Τεχνιτών Ηλεκτρολογικών Συστημάτων Αυτοκινήτων ή Τεχνιτών Μηχανών και Συστημάτων Αυτοκινήτου ή Ηλεκτρολόγου Αυτοκινήτων Οχημάτων ή Τεχνικού Μηχανοτρονικής ή
 • αντίστοιχο πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος ΙΕΚ ή
 • Επαγγελματικού Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου Α΄ή Β΄κύκλου σπουδών ή
 • Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου ή
 • Επαγγελματικής Σχολής ή
 • Τεχνικής Επαγγελματικής Σχολής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή
 • Σχολής Μαθητείας του ΟΑΕΔ του ν. 1346/1983 ή ν. 3475/2006
 • ή άλλος ισότιμος τίτλος σχολικής μονάδας της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας
 1. Ισχύουσα επαγγελματική άδεια οδήγησης αυτοκινήτου Γ’ ή C κατηγορίας (Π.Δ. 51/2012 όπως ισχύει).
 2. Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας (ΠΕΙ).
 3. Κάρτα Ψηφιακού Ταχογράφου Οδηγού, η οποία να είναι σε ισχύ

Αναλυτικά η προκήρυξη εδώ

Γράψτε το σχόλιο σας

Διαβάστε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΟ APP ΤΟΥ PAGENEWS PAGENEWS.gr - App Store PAGENEWS.gr - Google Play

Το σχόλιο σας

Loading Comments