Θέσεις Εργασίας

ΑΣΕΠ: 299 νέες θέσεις εργασίας στο Δημόσιο

ΑΣΕΠ: 299 νέες θέσεις εργασίας στο Δημόσιο
ΑΣΕΠ: Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν τις αιτήσεις τους μέχρι τη Δευτέρα 30 Σεπτεμβρίου 2019.

ΑΣΕΠ: 299 θέσεις εργασίας για προσλήψεις με Συμβάσεις Ορισμένου Χρόνου σε Υπηρεσίες του Δημοσίου Τομέα είναι ανοιχτές. Αναλυτικά όλες οι προκηρύξεις, ποια δικαιολογητικά χρειάζονται και οι προθεσμίες κατά περίπτωση,

20 άτομα με Σύμβαση Ορισμένου Χρόνου στο Δήμο Φιλοθέης-Ψυχικού

Ο Δήμος Φιλοθέης-Ψυχικού ανακοινώνει την πρόσληψη 20 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 2 μηνών, ως ακολούθως:

  • 4 ΔΕ Οδηγοί Απορριμματοφόρου (με κάρτα ψηφιακού ταχογράφου) 20 ΥΕ Εργάτες Καθαριότητας

Καταληκτική ημερομηνία: Παρασκευή, Σεπτέμβριος 27, 2019 – Δείτε αναλυτικά την προκήρυξη ΕΔΩ

7 άτομα με Σύμβαση Ορισμένου Χρόνου στον Διαχειριστή Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας Α.Ε. (Διεύθυνση Διαχείρισης Νησιών)

Ο Διαχειριστής Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας Α.Ε. για τη Διεύθυνση Διαχείρισης Νησιών, ανακοινώνει την πρόσληψη 7 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 8 μηνών, ως ακολούθως:

  • 4 ΠΕ Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί
  • 1 ΠΕ Οικονομικού
  • 1 ΠΕ Πληροφορικής
  • 1 ΤΕ Ηλεκτρολόγος

Καταληκτική ημερομηνία: Παρασκευή, Σεπτέμβριος 27, 2019 – Δείτε αναλυτικά την προκήρυξη ΕΔΩ

210 άτομα με Σύμβαση Ορισμένου Χρόνου στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ιωαννίνων

Το Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ιωαννίνων ανακοινώνει την πρόσληψη 210 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου. Περίοδος Υποβολής Αιτήσεων: 18/09/2019-27/09/2019 – Δείτε αναλυτικά τις προκηρύξεις ΕΔΩ

6 Hλεκτροτεχνίτες με Σύμβαση Ορισμένου Χρόνου στον Διαχειριστή Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας Α.Ε. (Περιοχή Χανίων)

Ο Διαχειριστής Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας Α.Ε. για την περιοχή των Χανίων, ανακοινώνει την πρόσληψη 6 ΔΕ Ηλεκτροτεχνιτών Εναερίων-Υπογείων Δικτύων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 8 μηνών. Περίοδος Υποβολής Αιτήσεων: 18/09/2019-27/09/2019 – Δείτε αναλυτικά την προκήρυξη ΕΔΩ

2 άτομα με Σύμβαση Ορισμένου Χρόνου στο Περιβάλλον-Αθλητισμός-Πολιτισμός Δήμου Λυκόβρυσης-Πεύκης

Το Περιβάλλον-Αθλητισμός-Πολιτισμός Δήμου Λυκόβρυσης-Πεύκης ανακοινώνει την πρόσληγψη 2 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 8 μηνών, ως ακολούθως:

  • 1 ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού
  • 1 ΤΕ Διοικητικού-Λογιστικού

Καταληκτική ημερομηνία: Δευτέρα, Σεπτέμβριος 30, 2019 – Δείτε αναλυτικά την προκήρυξη ΕΔΩ

9 άτομα με Σύμβαση Ορισμένου Χρόνου στον Διαχειριστή Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας Α.Ε. (Περιοχή Αγίου Νικολάου)

Ο Διαχειριστής Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας Α.Ε. για την περιοχή του Αγίου Νικολάου, ανακοινώνει την πρόσληψη 9 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 8 μηνών. Καταληκτική ημερομηνία: Δευτέρα, Σεπτέμβριος 30, 2019 – Δείτε αναλυτικά την προκήρυξη ΕΔΩ

4 άτομα με Σύμβαση Ορισμένου Χρόνου στον Διαχειριστή Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας Α.Ε. (Περιοχή Ρεθύμνου)

Ο Διαχειριστής Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας Α.Ε. για την περιοχή του Ρεθύμνου, ανακοινώνει την πρόσληψη 4 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 8 μηνών. Καταληκτική ημερομηνία: Δευτέρα, Σεπτέμβριος 30, 2019 – Δείτε αναλυτικά την προκήρυξη ΕΔΩ

13 άτομα με Σύμβαση Ορισμένου Χρόνου στον Διαχειριστή Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας Α.Ε. (Περιοχή Σύρου)

Ο Διαχειριστής Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας Α.Ε. για την περιοχή της Σύρου, ανακοινώνει την πρόσληψη 13 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 8 μηνών. Καταληκτική ημερομηνία: Δευτέρα, Σεπτέμβριος 30, 2019 – Δείτε αναλυτικά την προκήρυξη ΕΔΩ

12 άτομα με Σύμβαση Ορισμένου Χρόνου στο Γενικό Νοσοκομείο Καβάλας

Το Γενικό Νοσοκομείο Καβάλας ανακοινώνει την πρόσληψη 12 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 12 μηνών με δυνατότητα παράτασης ή ανανέωσης. Καταληκτική ημερομηνία: Δευτέρα, Σεπτέμβριος 30, 2019 – Δείτε αναλυτικά την προκήρυξη ΕΔΩ

4 άτομα με Σύμβαση Ορισμένου Χρόνου στο Γενικό Νοσοκομείο Αιτωλοακαρνανίας (Νοσηλευτική Μονάδα Αγρινίου)

Το Γενικό Νοσοκομείο Αιτωλοακαρνανίας για τη Νοσηλευτική Μονάδα Αγρινίου ανακοινώνει την πρόσληψη 4 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 1 έτους με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης. Καταληκτική ημερομηνία: Δευτέρα, Σεπτέμβριος 30, 2019 – Δείτε αναλυτικά την προκήρυξη ΕΔΩ

7 άτομα με Σύμβαση Ορισμένου Χρόνου στο Τμήμα Δοκίμων Αστυφυλάκων Κομοτηνής

Το Τμήμα Δοκίμων Αστυφυλάκων Κομοτηνής ανακοινώνει την πρόσληψη 7 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 2 μηνών. Καταληκτική ημερομηνία: Δευτέρα, Σεπτέμβριος 30, 2019 – Δείτε αναλυτικά την προκήρυξη ΕΔΩ

5 άτομα με Σύμβαση Ορισμένου Χρόνου στο Τμήμα Δοκίμων Αστυφυλάκων Διδυμοτείχου

Το Τμήμα Δοκίμων Αστυφυλάκων Διδυμοτείχου ανακοινώνει την πρόσληψη 5 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 2 μηνών, ως ακολούθως:

  • 1 ΔΕ Υδραυλικός
  • 1 ΔΕ Ηλεκτρολόγος
  • 3 ΥΕ Καθαριστές

Καταληκτική ημερομηνία: Δευτέρα, Σεπτέμβριος 30, 2019 – Δείτε αναλυτικά την προκήρυξη ΕΔΩ

Διαβάστε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο
ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΟ APP ΤΟΥ PAGENEWS PAGENEWS.gr - App Store PAGENEWS.gr - Google Play

Διαβάστε Eπίσης