Οικονομία

Εργασιακά: Τι μπορεί να διεκδικήσει ο εργαζόμενος με καθυστέρηση πληρωμής μισθών 2 μηνών

Εργασιακά: Τι μπορεί να διεκδικήσει ο εργαζόμενος με καθυστέρηση πληρωμής μισθών 2 μηνών
Εργασιακά: Αλλαγές περιλαμβάνει το αναπτυξιακό νομοσχέδιο της κυβέρνησης.

Εργασιακά:  Αλλαγές περιλαμβάνει το αναπτυξιακό νομοσχέδιο που κατέθεσε η κυβέρνηση, το οποίο περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, μέτρα για τον περιορισμό της μερικής απασχόλησης, αλλαγές στην καθυστέρηση μισθών, μονομερή προσφυγή στη διαιτησία, αλλά και επαναφορά των επιχειρησιακών συμβάσεων. Σχετικά με την μερική απασχόληση στο σχέδιο νόμου προβλέπεται προσαύξηση ωρομισθίου, δηλαδή με τις νέες διατάξεις προβλέπεται κάθε ώρα επιπλέον του συμφωνημένου 4ώρου θα αμείβεται πλέον με προσαύξηση ωρομισθίου 12%.

Σε επιχειρήσεις με συμβατικό ωράριο εργασίας έως 40 ώρες την εβδομάδα, ο εργαζόμενος μπορεί να απασχολείται 5 επιπλέον ώρες την εβδομάδα χωρίς αυτό να λογίζεται υπερωρία. Οι ώρες αυτές υπερεργασίας (41η, 42η, 43η, 44η, 45η ώρα) θα αμείβονται με το καταβαλλόμενο ωρομίσθιο προσαυξημένο κατά 20% . Υπερωριακή εργασία θεωρείται η απασχόληση πέραν των 9 ωρών ημερησίως στο πλαίσιο της 5ήμερης εβδομαδιαίας εργασίας, για τους εργαζόμενους με το σύστημα της 6ήμερης εβδομαδιαίας εργασίας, ως υπερωριακή εργασία θεωρείται η απασχόληση πέραν των 8 ωρών ημερησίως και η υπερωρία θα αμείβεται με το ωρομίσθιο προσαυξημένο κατά 40%.

Στο νομοσχέδιο προβλέπεται και διάταξη για το μεγάλο ζήτημα των καθυστερούμενων μισθών, η οποία θεωρείται «μονομερής βλαπτική μεταβολή των όρων εργασίας η καθυστέρηση καταβολής των δεδουλευμένων αποδοχών του εργαζομένου πέραν των 2 μηνών από τον εργοδότη, ανεξαρτήτως της αιτίας της καθυστέρησης». Αυτό σημαίνει πως με καθυστέρηση άνω των δυο μηνών ο εργαζόμενος μπορεί να διεκδικήσει αποζημίωση απόλυσης από τον εργοδότη.

Τέλος, περιλαμβάνονται διατάξεις για την δυνατότητα ηλεκτρονικής ψηφοφορίας στο πλαίσιο λήψης αποφάσεων των συνδικάτων, θέσπιση ηλεκτρονικής κάρτας εργασίας. Ειδικότερα, θεσμοθετεί Μητρώο Συνδικαλιστικών Οργανώσεων Εργαζομένων και Οργανώσεων Εργοδοτών και την (προαιρετική) ηλεκτρονική ψηφοφορία για την προκήρυξη απεργιών .

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΟ APP ΤΟΥ PAGENEWS PAGENEWS.gr - App Store PAGENEWS.gr - Google Play

Διαβάστε Eπίσης