Θέσεις Εργασίας

ΑΣΕΠ: Νέες θέσεις εργασίας σε νοσοκομεία και δήμους

ΑΣΕΠ: Νέες θέσεις εργασίας σε νοσοκομεία και δήμους
ΑΣΕΠ: Αναλυτικά ολόκληρες οι προκηρύξεις.

ΑΣΕΠ: Νέες προσλήψεις μέσω ΑΣΕΠ αναμένεται να γίνουν άμεσα σε νοσοκομεία και δήμους στο Δημόσιο. Συγκεκριμένα, ζητούνται 527 υπάλληλοι, διαφόρων ειδικοτήτων και βαθμίδων εκπαίδευσης. Στους διαγωνισμούς συμμετέχουν υποψήφιοι ηλικίας 18 – 65 ετών. Πατήστε τους ενεργούς συνδέσμους για να διαβάστε αναλυτικά ολόκληρες τις προκηρύξεις.

Νοσοκομεία

Δήμοι

Διαβάστε Eπίσης