Θέσεις Εργασίας

Δήμος Κηφισιάς προσλήψεις: 13 νέες θέσεις εργασίας

Δήμος Κηφισιάς προσλήψεις: 13 νέες θέσεις εργασίας
Δήμος Κηφισιάς προσλήψεις: Σήμερα ανοίγει η προκήρυξη για τη πρόσληψη προσωπικού σύμβασης ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στον δήμο Κηφισιάς.

Δήμος Κηφισιάς προσλήψεις: Ανακοίνωση για την πρόσληψη προσωπικού µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, συνολικού αριθµού δεκατριών (13) ατόµων, για την ενίσχυση της πολιτικής προστασίας (αντιµετώπιση επειγουσών και σοβαρών αναγκών) , για τις εξής κατά αριθµό ατόµων ειδικότητες, µε τα αντίστοιχα τυπικά προσόντα και την αντίστοιχη διάρκεια σύµβασης:

9 ΥΕ Εργατών γενικών καθηκόντων 2 ∆Ε Οδηγοί Γ΄κατηγορίας (µε κάρτα ψηφιακού ταχογράφου) 1 ∆Ε Οδηγοί Γ΄κατηγορίας (µε κάρτα ψηφιακού ταχογράφου) και µε άδεια χειριστή µηχανήµατος τύπου UNIMOG 1 ∆Ε Οδηγοί Γ΄κατηγορίας (µε κάρτα ψηφιακού ταχογράφου) και µε άδεια χειριστή µηχανήµατος τύπου JCB

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ- ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ- ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να υποβάλουν αίτηση στο Τµήµα Πρωτοκόλλου του ∆ήµου (∆ιονύσου και Μυρσίνης – ισόγειο) προσκοµίζοντας και τα απαραίτητα δικαιολογητικά πρόσληψης , εντός προθεσµίας 5 εργασίµων ηµερών, που αρχίζει από την εποµένη ηµέρα της ανάρτησής της στους χώρους ανακοινώσεων του ∆ήµου ( δηλ. από : 23-1-2020 µέχρι: και 29-1-2020).

Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να απευθύνονται για πληροφορίες στο Τµήµα Ανάπτυξης Ανθρώπινου ∆υναµικού – Μητρώων και ∆ιαδικασιών Προσωπικού (Εµµ.Μπενάκη 3 – 2ος όροφος) , τηλέφωνα επικοινωνίας 2132007186-155-153-189.

Δείτε την προκήρυξη εδώ 

Γράψτε το σχόλιο σας

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΟ APP ΤΟΥ PAGENEWS PAGENEWS.gr - App Store PAGENEWS.gr - Google Play

Το σχόλιο σας

Loading Comments