Θέσεις Εργασίας

ΕΡΤ κορωνοϊός: Νέες προσλήψεις στη δημόσια τηλεόραση

ΕΡΤ κορωνοϊός: Νέες προσλήψεις στη δημόσια τηλεόραση
ΕΡΤ κορωνοϊός: Στη δημόσια τηλεόραση δίνεται η δυνατότητα, με πράξη νομοθετικού περιεχομένου, να συνάψει συμβάσεις αορίστου χρόνου ή μίσθωσης έργου για την κάλυψη των αναγκών, στην εποχή του κορωνοϊού.

ΕΡΤ κορωνοϊός:  Με επείγουσες προσλήψεις προσωπικού ενισχύεται η Δημόσια Τηλεόραση αφού εξαιτίας των καταστάσεων που έχουν προκληθεί λόγω κορωνοϊού φαίνεται πως έχουν αυξηθεί και οιανάγκες στην ΕΡΤ. Με Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ της 20ης Μαρτίου 2020 με αριθμό 68, δίνεται η δυνατότητα στην ΕΡΤ να προχωρήσει στην υπογραφή συμβάσεων αορίστου χρόνου ή στη μίσθωση έργου για την κάλυψη των αναγκών της. Επίσης, , σύμφωνα με την ίδια πράξη οι εργαζόμενοι της ΕΡΤ μπορούν να εργάζονται υπερωριακώς.

Συγκεκριμένα στο άρθρο 64 του ΠΝΠ που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ και με τίτλο Κατεπείγουσες ρυθμίσεις για την Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. αναφέρεται ότι: «Για την αποφυγή του κινδύνου περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, η έλλειψη του οποίου βεβαιώνεται με απόφαση του Υπουργού Υγείας και πάντως για χρονικό διάστημα που δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει τους τέσσερις (4) μήνες από τη θέση σε ισχύ της παρούσας, και με σκοπό τη διασφάλιση της αδιάλειπτης και απρόσκοπτης λειτουργίας των εγκαταστάσεων και υποδομών, καθώς και της παραγωγής, μετάδοσης και εκπομπής του ραδιοτηλεοπτικού προγράμματος και διαδικτυακού περιεχομένου του δημόσιου ραδιοτηλεοπτικού φορέα «Ελληνική Ραδιοφωνία Τηλεόραση Ανώνυμη Εταιρεία», η Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. μπορεί, με απόφαση του Δ.Σ., να συνάπτει συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου ή συμβάσεις μίσθωσης έργου και να αναθέτει την εκτέλεση έργων για την επίτευξη του ως άνω σκοπού, κατά παρέκκλιση των κείμενων διατάξεων. Kατά το ίδιο χρονικό διάστημα οι εργαζόμενοι της Ε.Ρ.Τ. A.E. μπορεί να απασχοληθούν υπερωριακώς, πέραν των ανωτάτων ορίων που ορίζουν οι κείμενες διατάξεις».

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΟ APP ΤΟΥ PAGENEWS PAGENEWS.gr - App Store PAGENEWS.gr - Google Play